Estudis

Estudi: Datos de producción científica (2003-2009) por áreas estratégicas

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) amb la col·laboració del grup de recerca SCImago ha publicat 5 resums i 8 informes de dades sobre els resultats de la producció científica agregada en diverses àrees estratègiques de coneixement.   Aquestes àrees, seleccionades de la classificació d’àrees i categories d’SCImago, són: Biotecnologia; Energia i canvi climàtic; Telecomunicacions i Societat de la Informació; Nanociència i Nanotecnologia, Nous Materials i Nous Processos Industrials; i Salut. L’estudi analitza la producció científica espanyola per institucions universitàries, governamentals, sanitàries i privades, i així mateix, la dels principals col·laboradors.

Continua llegint

Online survey on scientific information in the digital age

La Commissió Europea (CE) ha publicat en línia l’informe de l’enquesta pública Online survey on scientific information in the digital age, que es va presentar l’any 2011 amb la voluntat d’obtenir idees per a l’adopció de polítiques d’accés i de preservació de la informació científica en l’era digital. L’objectiu de la consulta pública és reunir informació sobre els punts de vista del màxim nombre possible de fonts com ara governs, instituts de recerca, universitats, biblioteques, editorials, empreses, entre d’altres.

L’enquesta (oberta del  15 de juliol al 9 de setembre de 2011), d’aproximadament 15 minuts de durada, ha generat un gran interès entre els participants, fet que s’ha traduit en 1140 respostes rebudes des de 42 països. El qüestionari s’estructura de la forma següent:

  1. L’enquestat
  2. Quin paper hi té Europa?
  3. Accés a la informació científica digital (inclòs l’accés lliure): publicacions científiques.
  4. Preservació de la informació científica digital
  5. Comentaris

Podeu consultar el model d’enquesta i els resultats a l’informe publicat, recentment, al lloc web de la CE.

Estudi de l’activitat científica a Catalunya segons dades Thomson-Reuters

L’estudi bibliomètric Detecció de les àrees científiques amb fortaleses i debilitats del sistema R+D català és l’actualització d’una sèrie de set estudis iniciada l’any 2001, basada en dades Thomson-Reuters. Els seus autors són: Raül I. Méndez-Vásquez i Eduard Suñén Pinyol del Grup de Bibliometria de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, i Lluís Rovira, de la Institució Centres de Recerca de Catalunya (ICERCA). L’estudi combina dos indicadors que prenen com a referència la mitjana mundial o el corrent principal, mainstream, de la comunitat científica internacional. Per tal d’identificar les àrees científiques que presenten fortaleses i debilitats, així com les que tenen potencial de millora, s’ha adoptat una aproximació semblant a la de l’anàlisi de debilitats i fortaleses (DAFO).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter