Eureka

Convocatòries: Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en convocatorias transnacionales (2017)

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert dues convocatòries per a l’any 2017 amb la finalitat de finançar projectes d’+R+D+I amb participació espanyola seleccionats a convocatòries transnacionals. El pressupost global de les dues convocatòries és de 20 milions d’euros en subvencions, bàsicament adreçats a empreses.

1) Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la 6ª y 7ª convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional)

La convocatòria actual del CDTI compta amb un pressupost global de 10 milions d’euros en subvencions per finançar projectes seleccionats internacionalment amb participació espanyola. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 17 de febrer de l’any 2017.

La segona fase del programa Eurostars té l’objectiu de donar suport a pimes intensives en R+D per al desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat. Al llarg del període 2014-2020, la Comissió Europea (CE) hi aportarà 287 milions d’euros a través del programa Horizon 2020, i els 25 països participants hi aportaran més de 800 milions. La xarxa Eureka gestiona el programa a escala europea i el CDTI ho fa a l’Estat espanyol.

2) Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en las convocatorias transnacionales conjuntas de ERA-NET COFUND DEMOWIND II, WATERWORKS 2015, SUSAN Y BESTF3 (2016)

La convocatòria actual del CDTI vol finançar projectes seleccionats pels respectius comitès internacionals de les convocatòries transnacionals següents: Bioenergy Sustaining the Future (BESTF); DemoWind; WaterWorks2015; i, per últim, Sustainable Animal Production (SusAn). El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 28 de febrer de l’any 2017.

L’esquema ERA-NET està format per xarxes europees d’agències públiques de finançament d’R+D+I a escala nacional i regional, amb el suport de la Comissió Europea (CE). En el marc del programa Horizon 2020, s’ha evolucionat cap a l’instrument ERA-NET Cofund. L’objectiu principal consisteix a implementar convocatòries conjuntes de finançament de projectes transnacionals de cooperació tecnològica, en temàtiques estratègiques d’alt valor afegit. Aquestes convocatòries comprenen una fase internacional, que un cop superada, permet optar a una fase nacional, gestionada pel CDTI a l’Estat espanyol.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.

Convocatòria: EUREKA Turbo pilot call (2017)

EUREKACreada l’any 1985, EUREKA és una xarxa europea intergovernamental constituïda per més de 40 països, amb l’objectiu de facilitar la innovació mitjançant la cooperació internacional en R+D+I per part de petites i grans indústries, universitats i centres de recerca. A EUREKA hi tenen cabuda totes les tecnologies, sempre que tinguin un caràcter innovador i hi participin entitats de diversos països.

Recentment s’ha obert la convocatòria EUREKA Turbo pilot call (2017), amb 5 països participants (Àustria, Dinamarca, Espanya, Finlàndia i França) que han acordat accelerar els processos d’avaluació (3 mesos) i de signatura d’acords (3 mesos més). Cada país assumeix el finançament de les seves entitats. A l’Estat espanyol, l’organisme gestor és el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).

EUREKA Turbo pilot call (2017) és una convocatòria industrial orientada cap a grans projectes d’R+D+I. Hi poden participar petites i grans indústries, amb la col·laboració d’universitats i centres de recerca, segons les normes nacionals de finançament. Un projecte estàndard finançat per aquesta convocatòria pot incloure 4-6 socis de 2-3 països, amb un pressupost global de 2-5 milions d’euros per un període de 3 anys.

Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament a través del lloc web d’EUREKA. El termini finalitzarà el 17 de març del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’EUREKA.

Convocatòria: Nuclis d’Innovació Tecnològica (2014)

ACCIÓACCIÓ, l’agència de suport a l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert 3 convocatòries d’ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica per a l’any 2014:

1. Nuclis locals
Objectiu: Incentivar la realització, de forma individual o cooperativa, d’activitats d’R+D amb component internacional i duts a terme a Catalunya.
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Pressupost global: 100.000 euros (projectes individuals) i 150.000 (projectes cooperatius)
Termini: 10 de juliol de 2014

2. Nuclis Transnacionals ERA-net MANUNET II
Objectiu: Potenciar la realització d’activitats d’R+D amb component internacional i en el marc de la convocatòria ERA-net MANUNET II.
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que s’han presentat prèviament a la convocatòria internacional del programa MANUNET.
Pressupost global: 200.000 euros per projecte
Termini: 17 de juliol de 2014

3. Nuclis Transnacionals Programa Bilateral Catalunya-Israel
Objectiu: Augmentar la realització de projectes d’R+D amb component internacional i en el marc del programa bilateral entre Catalunya i Israel.
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Pressupost global: 200.000 euros per projecte
Terminis: Presentació del formulari Eureka i de la sol·licitud de l’ajut d’ACCIÓ fins al 21 de juliol (fase 1). Sol·licitud del segell Eureka: del 22 de juliol de 2014 al 31 de juliol de 2014 (fase 2).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòria: Projectes EUREKA de cooperació en tecnologia i innovació (2014)

EurekaEUREKA, la xarxa europea per a la innovació, ha obert una convocatòria per a Joint Collaborative Project Proposals on Technology & Innovation Cooperation between Spain, Germany, France and the United Kingdom. Es tracta d’una nova convocatòria de projectes conjunts per a desenvolupar productes i aplicacions tecnològiques innovadores.

Com a coordinadors nacionals, hi participen les agències per a la innovació d’Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya (en aquest darrer cas es tracta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI). Per participar en la convocatòria, el projecte ha de ser transnacional i implicar, com a mínim, a dues empreses de països diferents. A més, els sol·licitants han d’impulsar projectes d’alta tecnologia que es puguin comercialitzar i serveis basats en la tecnologia. Les sol·licituds de projectes s’han de presentar abans de l’1 d’agost de 2014 a les agències nacionals d’innovació.

Continua llegint

Convocatòries: FCH JU 2013 (1), Intelligent Energy 2013 i Eureka 2013

La Comissió Europea (CE) ha obert les convocatòries següents per a l’any 2013:

ICT PSP 7
Programa: Cooperation
Termini de presentació: 22 de maig de 2013
Pressupost: 68.500.000 €

Intelligent Energy 2013
Programa: Intelligent Energy Europe
Termini de presentació: 8 de maig de 2013
Pressupost: 65.000.000 €

Eureka 2013
Programa: Eureka
Termini de presentació: 15 de febrer de 2013
Pressupost: 774 bilions €

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, el programa Intelligent Energy Europa i el programa Eureka.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter