EUROSTARS

Convocatòries: Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en convocatorias transnacionales (2017)

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert dues convocatòries per a l’any 2017 amb la finalitat de finançar projectes d’+R+D+I amb participació espanyola seleccionats a convocatòries transnacionals. El pressupost global de les dues convocatòries és de 20 milions d’euros en subvencions, bàsicament adreçats a empreses.

1) Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la 6ª y 7ª convocatoria del Programa Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional)

La convocatòria actual del CDTI compta amb un pressupost global de 10 milions d’euros en subvencions per finançar projectes seleccionats internacionalment amb participació espanyola. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 17 de febrer de l’any 2017.

La segona fase del programa Eurostars té l’objectiu de donar suport a pimes intensives en R+D per al desenvolupament de projectes transnacionals orientats al mercat. Al llarg del període 2014-2020, la Comissió Europea (CE) hi aportarà 287 milions d’euros a través del programa Horizon 2020, i els 25 països participants hi aportaran més de 800 milions. La xarxa Eureka gestiona el programa a escala europea i el CDTI ho fa a l’Estat espanyol.

2) Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en las convocatorias transnacionales conjuntas de ERA-NET COFUND DEMOWIND II, WATERWORKS 2015, SUSAN Y BESTF3 (2016)

La convocatòria actual del CDTI vol finançar projectes seleccionats pels respectius comitès internacionals de les convocatòries transnacionals següents: Bioenergy Sustaining the Future (BESTF); DemoWind; WaterWorks2015; i, per últim, Sustainable Animal Production (SusAn). El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 28 de febrer de l’any 2017.

L’esquema ERA-NET està format per xarxes europees d’agències públiques de finançament d’R+D+I a escala nacional i regional, amb el suport de la Comissió Europea (CE). En el marc del programa Horizon 2020, s’ha evolucionat cap a l’instrument ERA-NET Cofund. L’objectiu principal consisteix a implementar convocatòries conjuntes de finançament de projectes transnacionals de cooperació tecnològica, en temàtiques estratègiques d’alt valor afegit. Aquestes convocatòries comprenen una fase internacional, que un cop superada, permet optar a una fase nacional, gestionada pel CDTI a l’Estat espanyol.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.

Convocatòria: Apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional 2012)

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha convocat les Ayudas del Subprograma Interempresas Internacional per a l’any 2012. Aquest subprograma està inclòs en el Programa Nacional de Internacionalización de la I+D i el seu objectiu és afavorir la participació d’empreses espanyoles en el programa internacional EUROSTARS, adreçat a les PIMEs intensives en R+D per a desenvolupar projectes trasnacionals orientats al mercat. Aquests projectes han de representar un desenvolupament tècnic i un repte comercial que permetin donar a l’empresa un salt qualitatiu.

S’atorgarà una quantitat màxima de 4,51 milions d’euros per a l’execució de projectes d’R+D, individuals o en cooperació, durant el període 2012-2015. Aquesta convocatòria finançarà els projectes avaluats per damunt de la nota de tall fixada per un panell internacional d’experts i que tinguin finançament públic o privat en els països membres del consorci internacional corresponent.

Pel que fa als terminis de sol·licitud, existeixen 2 procediments de selecció:

Del 4 al 25 de maig de 2012 per als projectes presentats al programa EUROSTARS corresponents al setè Cut off date (CoD) (22 de setembre de 2011).
Del 2 al 27 de juliol de 2012 per als projectes presentats al programa EUROSTARS corresponents al vuitè Cut off date (CoD) (1 de març de 2012).

Per a més informació, podeu consultar el lloc del CDTI.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter