FECYT

RECOLECTA: Nous serveis per a la cerca conjunta a 75 repositoris científics

RECOLECTARECOLECTA és una plataforma que agrupa els repositoris científics espanyols i que, a més, proporciona serveis als investigadors, als gestors d’aquests sistemes i als agents de política científica.

A partir de la col·laboració entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), RECOLECTA va néixer amb l’objectiu de crear una infraestructura estatal de repositoris científics en accés obert. Ara bé, cal complir amb el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting), una eina d’interoperabilitat que permet l’intercanvi d’informació per realitzar cerques que abracin la informació recopilada en els diferents recursos i repositoris associats.

Ara, la FECYT ha fet pública la incorporació de 3 noves funcionalitats a RECOLECTA:
Buscador: Cerca a tota la producció científica espanyola recollida a RECOLECTA, que actualment agrupa 1,38 milions de documents.
Herramienta de validación: Eina exclusiva per als gestors que permet validar recursos complets o conjunts independents.
Repositorios recolectados: Taula amb els 75 repositoris, portals de revistes o revistes individuals continguts a RECOLECTA. La gran majoria corresponen a universitats i organismes públics de recerca, i 20 són dels territoris de llengua i cultura catalanes: 14 de Catalunya, 5 del País Valencià i 1 de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web de RECOLECTA

OpenAIRE: Europa aposta per l’accés obert

OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe) és un projecte finançat pel 7th Framework Programme (FP7) i l’European Research Council (ERC) que impulsa l’accés obert de la recerca científica generada a Europa.  La infraestructura electrònica proporciona els mecanismes de suport adients per a la identificació, dipòsit, accés i control dels articles d’investigació. En aquest marc, la Comissió Europea (CE) ha engegat la iniciativa OpenAIRE Plus que n’amplia el projecte inicial.

OpenAIRE permet manipular articles i altres formes de publicacions científiques (preprints, actes de conferències, etc.) a escala d’usuari. A més, proporciona una xarxa de repositoris institucionals oberts a diversos camps del coneixement. També inclou un cercador amb el qual es poden fer cerques de documents per llengua, projecte, àrea científica, programa i any de publicació. D’altra banda, disposa de funcions de valor afegit com eines de seguiment a través de l’anàlisi documental i de les estadístiques d’ús, entre d’altres.

D’altra banda, l’OpenAIRE Plus dóna continuïtat al projecte OpenAIRE amb la incorporació de col·leccions de dades de recerca (dataset) conjuntament amb els articles científics resultants. Aquesta iniciativa (encara en versió beta) té un enfocament multidisciplinari a causa de la heterogeneïtat de les dades (tipus de propietat intel·lectual, polítiques, nivells d’accés, etc.) i de les diverses comunitats que integra. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnologia (FECYT) dóna suport a la implantació del projecte a Espanya.

Per a més informació sobre ambdós projectes podeu consultar els llocs web de l’OpenAIRE i la versió beta de l’OpenAIRE Plus. A més podeu donar una ullada a les diverses entrades sobre accés obert publicades al Blog de l’OR-IEC.

Retrocés de Catalunya a la darrera convocatòria de la FECYT

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat la resolució  definitiva de la convocatòria 2013 de les Ayudas para el fomento de la cultura científica y de la innovación. En total, s’han adjudicat 3,25 milions d’euros a 206 accions de divulgació i comunicació per al període 2013-2014. Gestionada per la FECYT des del 2007, la convocatòria ha esdevingut l’instrument principal de l’Estat espanyol per impulsar la cultura científica i de la innovació.

Per comunitats autònomes, Madrid (43 projectes, un 20,9% del total) i Catalunya (41 projectes, un 19,9%) ocupen les primeres posicions en nombre de concessions. Ara bé, respecte a la convocatòria anterior Catalunya ha perdut la primera posició en finançament concedit, amb 634.182 euros (un 19,5%), força lluny dels 1.104.000 euros rebuts l’any 2012 (un 34%). Per la seva banda, Madrid ha aconseguit 899.240 euros (un 27,7%). D’altra banda, la FECYT ha atorgat 15 projectes del País Valencià (216.350 euros) i 1 a les Illes Balears (6.000 euros).

Aquesta convocatòria ha concedit ajuts a 124 entitats públiques i privades. Pel que fa al nombre d’accions, destaca clarament el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (29 projectes), seguit per la Universitat de València (7 projectes). També cal destacar la Universitat de Barcelona (4), la Universitat de Girona (4), la Universitat Pompeu Fabra (4) i la Universitat Autònoma de Barcelona (3).

Respecte als públics als quals s’adrecen les accions finançades, un 47,4% s’orienten al públic general, especialitzat i universitari; un 39,6% a estudiants no universitaris; i finalment, un 12,8% a empreses i joves emprenedors.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FECYT, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Segell de qualitat de la FECYT per a 63 revistes científiques espanyoles

El segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciència y la Tecnología (FECYT) identifica aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment. Enguany, 63 revistes espanyoles, d’entre les quals n’hi figuren 3 de publicades per entitats catalanes i 3 per entitats valencianes, han obtingut el reconeixement a la qualitat editorial excel·lent fins l’any 2016.

El primer segell de qualitat FECYT, que s’emmarca dins la convocatòria Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas (2011), el van obtenir 78 revistes que continuen complint els requisits exigits dels 12 indicadors avaluats. Alguns d’aquests són: repercussió i impacte de la revista en termes de citacions rebudes; presència en bases de dades; internacionalitat dels components del consell assessor i els autors; compliment d’un percentatge important d’articles de recerca; entre d’altres.

Quant a l’àmbit de coneixement de les 63 revistes aprovades, 36 són de ciències socials (57,1%); 15 pertanyen a l’àrea d’humanitats (23,8%); 6 pertanyen a ciències pures (9,5%); i 6 són de ciències de la vida (9,5%). Pel que fa al tipus d’institució a la qual pertanyen, 27 provenen d’universitats (42,9%), d’entre les quals se n’inclou una de la Universitat de Barcelona (UB), una de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i una altra de la Universitat de València (UV); 13 són d’associacions i societats científiques (20,6%); 8 provenen de centres d’estudis (12,70%), d’entre els quals s’inclou l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT); 6 pertanyen a altres tipus d’institucions (9,5%); 5 són del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (8%); i finalment, 3 pertanyen a fundacions (4,8%).

Per a més informació, podeu consultar el llistat definitiu de revistes científiques que enguany han superat la qualitat editorial i científica, al lloc web de la FECYT.

Convocatòria: Ayudas para el Programa de Cultura Científica y de la Innovación (2013)

Convocatòria FECYTLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el Programa de Cultura Científica y de la Innovación (2013). El pressupost màxim estimat és de 3.250.000 euros, subjecte a disponibilitat pressupostària (a l’anterior convocatòria, Catalunya va captar un 34 % del finançament concedit). Per aquesta convocatòria, l’import màxim per projecte és de 150.000 euros, fins un límit del 60 % del pressupost total sol·licitat.

El programa es desenvolupa a través de les següents línies d’actuació:
1. Proyectos de cultura científica y de la innovación.
2. Creatividad y vocaciones científicas.
3. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación.

El termini de presentació electrònica de les sol·licituds finalitza el 16 de maig de 2013.

Per a més informació, podeu consultar les bases i altres documents de suport al lloc web de la convocatòria.

Què és i on s’ha implantat el Currículum Vitae Normalizado

CVN

Des de l’any 2006, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) s’encarrega de gestionar el Currículum Vitae Normalizado (CVN). Aquest servei facilita una norma estàndard que defineix un mateix format digital de presentació de les dades curriculars dels investigadors espanyols. Així, el CVN permet als científics que puguin incorporar la seva informació a les diferents bases de dades institucionals.  L’objectiu és facilitar el treball dels investigadors quan es presenten a convocatòries, de les institucions a l’hora de contractar personal i dels gestors a l’hora d’avaluar els currículums.

A partir del mes d’octubre de l’any 2012, el CVN és obligatori per a les convocatòries espanyoles per a la contractació de recursos humans, concretament per als subprogrames Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Torres Quevedo.

En l’actualitat, més de 40.000 investigadors espanyols disposen del currículum en aquest format. Està implantat a 41 universitats espanyoles i altres institucions d’investigació, 78 de les quals tenen el certificat de la FECYT i poden generar el CVN mitjançant l’ús dels sistemes propis de gestió curricular.

A més, la FECYT ofereix l’Editor de CVN per a tots els investigadors sense una aplicació institucional pròpia. Aquest editor permet a l’investigador la creació, modificació o adaptació del currículum segons els requisits de la convocatòria a la que es presenti i exportar-lo a una altra base de dades de gestió curricular.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del CVN.

L’impacte de les publicacions científiques catalanes és un 44% superior a la mitjana mundial

Informe FECYT 2010L’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2010, elaborat per un equip de recerca dirigit per Félix de Moya-Anegón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i investigador principal de l’SCImago Research Group.

La font d’informació utilitzada és la base de dades Scopus (Elsevier), amb el suport del portal SCImago Country & Journal Rank. Per tant, cal tenir en compte un cert biaix en la representació de les llengües (anglès), les àrees temàtiques (biomedicina, ciències, tecnologia i algunes ciències socials) o els tipus de documents (sobretot, articles de revista).

L’informe presenta l’anàlisi dels principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola i, a més, incorpora l’evolució en relació a anys anteriors i les tendències de futur. També cal destacar la representació gràfica de les dades clau i una extensa explicació metodològica.

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació als indicadors quantitatius (producció) i qualitatius (citacions, impacte, visibilitat), de col·laboració internacional i per institucions.

Continua llegint

Informe PITEC 2010: el finançament de la innovació empresarial

Informe PITEC 2010L’Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) manté actualitzada la informació de la base de dades Panel de Innovación Tecnológica (PITEC). El PITEC és el resultat de la cooperació entre la FECYT, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i la Fundación Cotec, amb l’assessorament d’un grup d’experts acadèmics. La base de dades conté informació del període 2003-2010 i té l’objectiu de millorar les estadístiques disponibles sobre les activitats tecnològiques de les empreses, així com les seves condicions per realitzar investigacions científiques.

A més, des de l’any 2006 la FECYT publica un informe anual, en el qual s’analitzen les dades globals de l’Estat espanyol. El darrer informe publicat, PITEC 2010, estudia l’impacte de l’activitat innovadora de les empreses del PITEC des de diferents perspectives: recursos empleats, resultats tecnològics i finançament.

Continua llegint

Tracker, la nova eina de la xarxa MedOANet, supervisarà els progressos de l’accés obert

La Mediterranian Open Access Network (MedOANet) és un projecte finançat per la Comissió Europea (CE) per a potenciar les polítiques, estratègies i estructures comuns d’accés obert a la informació científica en el Sud d’Europa. Recentment, MedOANet ha llançat l’eina en línia Tracker amb la finalitat d’observar l’evolució dels progressos de l’accés obert en els països que formen part del projecte: Grècia, Turquia, Itàlia, França, Espanya i Portugal. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) n’és el coordinador a Espanya.

Tracker reuneix informació de revistes; repositoris; i polítiques institucionals, dels organismes finançadors i dels editors, que representen les activitats d’accés obert. L’eina obté la informació de serveis com DOAJ, SHERPA/ROMEO, SHERPA/Juliet, OpenDOAR i ROARMAP, i mostra el creixement dels diversos tipus d’activitats i polítiques d’accés obert en forma d’indicadors numèrics. A més, permet comparar les tendències en l’àrea mediterrània i el creixement anual d’aquests recursos.

Per a més informació, podeu accedir a l’Open Access Tracker de MedOANet. També podeu consultar les diverses entrades publicades sobre accés obert al Blog de l’OR-IEC.

Debat públic sobre el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016)

Plan Estatal (2013-2016)La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha publicat el primer esborrany del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). En la preparació del document hi han participat experts de la comunitat acadèmica, científica, tecnològica i empresarial responsable de l’execució de les activitats d’R+D+I. Ara es poden fer comentaris i esmenes fins el dia 8 de desembre mitjançant la pàgina web disponible des de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

El pla conté les actuacions de l’Administració General de l’Estat espanyol destinades a fomentar i impulsar la generació de coneixements científics i tecnològics, així com la seva aplicació i transferència. Representa l’instrument per desenvolupar els objectius fixats  a l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), també sotmesa a debat públic el passat mes d’octubre.

Per a més informació, podeu consultar el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), així com altres entrades sobre política científica d’aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter