FEDER

Convocatòria: Acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I (2015)

RIS3CATACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana, ha obert la convocatòria d’Ajuts d’acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes col·laboradors d’R+D+I (2015). L’Estratègia RIS3CAT és la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea (CE) que els estats i les regions europees elaborin estratègies de recerca i innovació per a una especialització intel·ligent. L’objectiu d’aquesta convocatòria és acreditar les Comunitats RIS3CAT, i atorgar ajuts del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020) als membres d’aquestes comunitats perquè desenvolupin els projectes del pla d’actuacions.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són: empreses; agents del sistema d’R+D+I; clústers; i finalment, entitats de suport a l’empresa. La modalitat dels projectes pot ser de coordinació; de col·laboració de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació; i finalment, de col·laboració d’innovació en matèria de processos i organització.

Pel que fa als projectes d’R+D+I el pressupost mínim subvencionable és d’1 milió d’euros i l’estructura de participants mínima, de 2 empreses i 1 agent del sistema d’R+D+I. Quant als projectes d’innovació en processos i organització, el pressupost és de 200.000 euros i l’estructura de participants mínima de 2 empreses. No es consideraran elegibles els projectes col·laboradors on una entitat participi en més del 70% de la despesa subvencionable acceptada del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2015. Cal realitzar dos tipus de sol·licituds: per una banda, l’entitat coordinadora de la comunitat ha de complimentar l’imprès de sol·licitud d’acreditació de la comunitat que inclou la presentació del pla d’actuacions i la sol·licitud de l’ajut per al projecte de coordinació; i de l’altra banda, el líder de cadascun dels projectes ha de complimentar la sol·licitud específica per a cada projecte que forma part del pla d’actuacions de la comunitat.

Per més informació sobre les bases de la convocatòria i les Comunitats RIS3CAT, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

326,7 milions d’euros en Fons FEDER per activitats d’R+D+I a Catalunya (2014-2020)

fons-europeus_new.jpg_608858231El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) suposarà una inversió de 868,4 milions d’euros a Catalunya els pròxims 7 anys (2014-2020), xifra que representa un 68,1% més de recursos rebuts durant el període de programació anterior (2007-2013). Durant l’actual període de programació, la política de cohesió de la Unió Europea (UE) prioritza les regions desenvolupades i tractores que, com Catalunya, han de liderar i empènyer la recuperació de l’economia europea. En aquest sentit, els recursos procedents del FEDER es destinaran, en la seva major part, a sectors d’activitat d’alt valor afegit i amb una forta capacitat d’arrossegament d’altres inversions.

El nou Programa Operatiu (PO) es preveu que comportarà una inversió total de 1.676,9 milions de cofinançament públic i privat que es centrarà en 5 eixos:
1. Recerca i Desenvolupament (326,7 milions, un 41% del total de recursos)
2. Millora de les TIC (60,2 milions, 7% del total)
3. Competitivitat de les pimes (151,9 milions, 19% del total)
4. Economia baixa en carboni (129 milions, 16% del total)
5. Conservació ambiental i promoció de l’eficiència dels recursos (132 milions, 16% del total)

En aquest marc, cal destacar que el 41% dels recursos disponibles es destinaran a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Els projectes que es finançaran s’emmarcaran en l’Estratègia RIS3CAT que elabora estratègies d’R+D+I per a l’especialització intel·ligent i defineix les polítiques científiques i tecnològiques a Catalunya per al període 2014-2020. Així, es fomentaran els projectes de col·laboració entre empreses i institucions científiques en l’àmbit de l’R+D+I. A més, s’impulsaran mesures per a enfortir i consolidar les institucions i infraestructures.

D’altra banda, també es finançaran actuacions que s’emmarquen en l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). La finalitat principal és reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un nou model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Un dels 6 àmbits d’actuació de l’ECAT 2020 és la innovació i el coneixement.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Les Comunitats RIS3CAT es posen en funcionament

RIS3CAT

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa les Comunitats RIS3CAT, agrupacions voluntàries d’empreses i agents científics i tecnològiques que impulsen plans d’R+D+I de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders. Es tracta de la concreció pràctica de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent RIS3CAT (2014-2020), aprovada l’any passat d’acord amb les directrius marcades per la Unió Europea (UE) amb l’estratègia Europe 2020.

En aquesta línia, ACCIÓ ha atorgat ajusts a les entitats coordinadores per dinamitzar i estructurar les potencials Comunitats RIS3CAT, que quedaran constituïdes a finals d’any després d’un procés competitiu de valoració dels projectes d’innovació de 3 anys de durada. Els ajuts d’ACCIÓ serveix per preparar les convocatòries d’acreditació de comunitats 2015 i 2016. Així, les Comunitats RIS3CAT optaran a una acreditació específica de la Generalitat de Catalunya, que dóna opció a obtenir un ajut europeu a través del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020) (es preveu destinar 72 milions d’euros provinents de fons europeus i mobilitzar més del doble a través de capital privat).

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT (2014)

RIS3CATACCIÓ ha obert la convocatòria dels Ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT per a l’any 2014. En el marc de l’estratègia Europa 2020 de la Unió Europea (UE), la Generalitat de Catalunya va aprovar el febrer de 2014 l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) per al període 2014-2020. Per a la seva implementació, cal desenvolupar nous instruments com les Comunitats RIS3CAT: agrupacions d’empreses i d’agents del sistema R+D+I que impulsen plans de transformació econòmica de les activitats productives emmarcades en els àmbits sectorials líders definits: Alimentació; Química, energia i recursos; Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible; Sistemes industrials; Indústries basades en el disseny; Indústries de la salut; i Indústries culturals i basades en l’experiència.

Les Comunitats RIS3CAT optaran a una acreditació específica de la Generalitat de Catalunya, que dóna opció a obtenir un ajut europeu que es vehicula a través del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). En aquesta convocatòria, les actuacions subvencionables són liderar, coordinar i dinamitzar grups d’empreses i agents R+D+I que puguin esdevenir una comunitat potencial per a les properes convocatòries d’acreditació de l’any 2015 o 2016. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 300.000 euros.

Són beneficiaris d’aquest ajut les empreses i agents del sistema R+D+I, és a dir, organismes públics de recerca; els adscrits o dependents d’altres administracions públiques; les universitats sense finalitat de lucre; els agents de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO); els centres de recerca CERCA; els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica; i, per últim, les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d’R+D+I. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de desembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòria: Projectes de fundacions de promoció R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER (2014)

Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre per la qual s’aproven les Bases reguladores per seleccionar projectes de les fundacions que tinguin com a objecte la promoció de l’R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER, dins el període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Seran objecte de finançament els projectes d’inversió en infraestructures i/o adquisició d’equipaments destinats a activitats d’R+D. Poden ser beneficiàries fundacions amb majoria pública en els seus òrgans de govern i que tinguin com a objecte la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses. L’objectiu és que l’excel·lència científica i tecnològica pugui aplicar-se a les empreses.

Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 4,5 milions d’euros que provenen del fons del Programa Operatiu FEDER Catalunya (2007-2013). L’import de cofinançament és del 50% de la despesa elegible dels projectes, la qual ha de superar el milió d’euros per tal d’assegurar la dimensió i l’impacte adequats. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Noves línies de finançament públic per a projectes empresarials d’R+D+I

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha posat en funcionament unes noves condicions financeres per als seus instruments de suport als projectes d’R+D empresarial.

La principal novetat és la introducció d’un tram no reemborsable a tots els ajuts, si bé aquest tram estarà en funció de les característiques del beneficiari (pime o gran empresa) i del projecte (lloc de desenvolupament, col·laboració amb altres centres, cooperació tecnològica, etc.). A més, s’ha ampliat el termini d’amortització dels projectes finançats mitjançant la Línea Directa de Innovación, que podrà arribar fins als 5 anys més un de carència.

Amb aquestes mesures, el CDTI pretén impulsar les activitats empresarials d’R+D+I empresarial per augmentar-ne la competitivitat i la creació de productes d’alt valor afegit. L’any 2013, el CDTI va comprometre més de 833 milions d’euros per finançar 1.450 projectes d’unes 1.200 empreses.

ICOD’altra banda, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha obert ICO Innovación Fondo Tecnológico (2013-2015), un instrument per finançar pimes innovadores amb 323,6 milions d’euros, aportats conjuntament amb el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). L’objectiu és donar suport a les empreses innovadores amb dificultats per accedit al crèdit, si bé cal complir els criteris d’inclusió fixats pel Ministerio de Economía y Competividad (MINECO).

Cal tenir en compte que l’ICO assumirà part del risc de les operacions de finançament i oferirà un tipus d’interès preferencial respecte a altres línies. Aquesta línia estarà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i el termini màxim dels préstecs serà de fins a 7 anys, amb la possibilitat d’un any de carència.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del CDTI i de l’ICO.

Convocatòria: Ajuts Prova’t

La Institució CERCA de la Generalitat de Catalunya obrirà properament la primera edició de la convocatòria Prova’t. Es tracta d’ajuts destinats a donar suport a l’obtenció de prototipus, i la valorització i transferència dels resultats de la investigació dels centres de recerca de Catalunya. El finançament prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies després de la publicació de la convocatòria.

Els beneficiaris dels ajuts podran ser centres que pertanyin al sistema de centres CERCA. Els projectes, de caràcter individual o de col·laboració, han de ser activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte (en forma de prototipus, prova preindustrial o assaig clínic, etc.), i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

Per a més informació sobre la convocatòria i l’activitat de l’entitat, us podeu adreçar al lloc web de CERCA.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter