FI

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2017)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI 2017).

L’objectiu és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D. A més, es pretén renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions dels dos anys anteriors.

Els ajuts s’adrecen a titulats universitaris que vulguin cursar el doctorat. La durada del contracte serà d’un any, que es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació.

La despesa contractual serà cofinançada al 50% amb el Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020. L’import global màxim d’aquesta convocatòria està fixat en 14,5 milions d’euros. Els imports d’anys anteriors es van fixar en 14,5 milions (2016), 15,2 (2015), 16,8 (2014), 17,4 (2013) i 17,4 (2012).

La data màxima de presentació de sol·licituds de nova concessió serà el 28 de setembre de 2016, mentre que les renovacions depenen de la data d’inici de contracte. Les sol·licituds s’han d’emplenar electrònicament per mitjà de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Anàlisi de les beques i ajuts de formació de personal investigador (1997-2014)

AGAURLa Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitats i de Recerca (AGAUR), finança beques i ajuts predoctorals per a la formació de personal investigador (FI), mitjançant la incorporació d’investigadors novells en programes de doctorat i màsters oficials per a la realització de projectes d’R+D en grups de recerca. Al portal web MERIDIÀ, es pot consultar l’Informe estadístic Beques i ajuts predoctorals per a la formació de personal investigador (FI), per entitats de recerca i àrees de coneixement MEC, on es detallen les 4.463 beques i ajuts atorgats durant el període 1997-2014, que suposen una mitjana de 248 concessions per any.

En les primeres convocatòries, els beneficiaris gaudien de beques de 4 anys (renovables anualment) però el model evolucionà cap a una combinació de beques i ajuts per a la contractació. Les darreres convocatòries, de modalitat contractual,  estipulen que la durada dels contractes serà d’un any i es podran prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. 

En el període 1997-2014, les 8 primeres àrees de coneixement en nombre de concessions acumulen un 26,1 % del global i corresponen a ciències mèdiques i de la vida, ciències pures, enginyeries i tecnologia:
– Bioquímica i Biologia Molecular: 361 (8,1 % del nombre de beques i ajuts)
– Química Orgànica: 168 (3,8 %)
– Enginyeria Química: 116 (2,6 %)
– Biologia Cel·lular: 110 (2,5 %)
– Teoria del Senyal i Comunicacions: 107 (2,4 %)
– Genètica: 104 (2,3 %)
– Medicina: 102 (2,3 %)
– Arquitectura i Tecnologia de Computadors: 97 (2,2 %)

Per grans sectors institucionals, el nombre de beques i ajuts concedits es distribueix de la manera següent: Universitats (3.655 beques i ajuts, un 81,9 %); Centres CERCA (406, 9,1 %); Instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (173, 3,9 %); i, finalment, Altres (223, 4,9 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2016)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2016). L’objectiu és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D. A més, es pretén renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions d’anys anteriors.

Els ajuts s’adrecen a titulats universitaris que vulguin cursar el doctorat. La durada del contracte serà d’un any, que es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. L’import global màxim d’aquesta convocatòria està fixat en 14,5 milions d’euros. Els imports d’anys anteriors es van fixar en 15,2 milions (2015), 16,8 (2014), 17,4 (2013) i 17,4 (2012).

La data màxima de presentació de sol·licituds de nova concessió serà el 22 de setembre de 2015, mentre que les renovacions depenen de la data d’inici de contracte. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2015)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2015). L’objectiu és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D. A més, es pretén renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions d’anys anteriors.

Els ajuts s’adrecen a titulats universitaris que vulguin cursar el doctorat. La durada del contracte serà d’un any i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. L’import global màxim del programa està fixat en 15,2 milions d’euros (la darrera convocatòria era de 16,8 milions i les dues anteriors, de 17,4).

La data màxima de presentació de sol·licituds de nova concessió és el 22 de setembre de 2014, mentre que les renovacions depenen de la data d’inici de contracte. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’AGAUR, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ajuts per fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell (FI-ICIP 2013)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats i a centres de recerca per a fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell (FI-ICIP 2013). L’objectiu és regular els ajuts destinats a universitats i a centres de recerca per a fomentar la renovació dels contractes del personal investigador novell per segon o tercer any consecutiu. L’import màxim de l’ajut destinat a renovar el contracte de cada persona investigadora és de 12.240 euros.

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, de divulgació i d’acció les finalitats de la qual són promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional. Amb aquesta convocatòria, l’ICIP vol apropar el personal investigador novell a la realitat del món professional. Els sol·licitants d’aquests ajuts podran ser les universitats que formen part del sistema universitari català i els centres de recerca de Catalunya que tinguin capacitat per contractar.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 28 de febrer de 2014. La gestió es pot realitzar telemàticament a través del Portal de serveis i tràmits de l’AGAUR o bé es pot presentar en format paper en el registre de l’agència.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria FI-ICIP 2013 al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2014)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2014). L’objectiu és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D. A més, es pretén renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions d’anys anteriors.

Els ajuts s’adrecen a titulats universitaris que vulguin cursar el doctorat. La durada del contracte serà d’un any i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació.

La data màxima de presentació de sol·licituds de nova concessió és el 30 de setembre de 2013, mentre que les renovacions depenen de la data d’inici de contracte. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’AGAUR, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria per atorgar o renovar ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2013). Es tracta d’ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la investigació, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat d’R+D.

La durada del contracte serà d’un any i es podrà prorrogar anualment en el marc d’aquest programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació. El termini de sol·licitud finalitza el 17 de setembre de 2012. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir informació sobre les beques i ajuts per a la formació de personal investigador (FI) del període 1997-2009, podeu consultar l’entrada publicada el 21 de juliol del 2011 al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Ajuts per a treballs de recerca i per a la contractació de personal investigador en l’àmbit de la pau (RICIP 2011 i FI-ICIP 2011)

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, divulgació i acció que promou  la cultura de la pau a la societat catalana i arreu del món. En el marc del seu Pla Pluriennal, i amb la col·laboració de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), s’ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (RICIP 2011), que s’adreça a les universitats del sistema universitari o dels centres de recerca públics o privats sense finalitat de lucre. Les entitats beneficiàries de Catalunya han de tenir com a activitat principal la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2012)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2012). La convocatòria, que s’emmarca en el Pla de recerca i innovació (PRI), té l’objectiu de promoure la qualitat en la recerca mitjançant la incorporació dels investigadors en grups de recerca que desenvolupin un projecte d’R+D vigent.

Continua llegint

Beques i ajuts per a la formació de personal investigador (1997-2009)

Generalitat de CatalunyaLa Generalitat de Catalunya ha concedit 3.265 noves beques i ajuts predoctorals per a la Formació de personal Investigador (FI) en el període 1997-2009. Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Beques i ajuts per a la formació de personal investigador (FI), per tipus d’entitat i àrees de coneixement. Per grans àmbits científics, hi predominen les Ciències de la vida (22,3%), Enginyeria i arquitectura (20,5%) i Ciències (17,3%).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter