FPI-INIA

Convocatòria: Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2016)

INIAEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2016).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar 45 contractes predoctorals de 4 anys per a la formació de doctors a l’INIA i als centres públics d’investigació agrària i alimentària que depenen de les comunitats autònomes. Val a dir que en el context dels territoris de llengua i cultura catalanes s’inclouen les institucions següents: l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP); l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); i finalment, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).

La quantitat total màxima de les subvencions serà de 4,95 milions d’euros. Aquest ajut finançarà, com a màxim, el 80% del cost empresarial, que inclou la retribució salarial bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El termini de presentació de les sol·licituds és el 28 de setembre de 2016.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2015)

INIAEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2015). L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar 45 contractes predoctorals de 4 anys per a la formació de doctors a l’INIA i als centres públics d’investigació agrària i alimentària que depenen de les comunitats autònomes.

La quantitat total màxima de les subvencions serà de 4,955 milions d’euros. Aquest ajut finançarà, com a màxim, el 80% del cost empresarial, que inclou la retribució salarial bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El període de presentació de les sol·licituds és el 21 de maig de 2015.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

 

Convocatòria: Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2014)

INIAEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2014). L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar 50 contractes predoctorals de 4 anys per a la formació de doctors a l’INIA i als centres públics d’investigació agrària i alimentària que depenen de les comunitats autònomes.

La quantitat total màxima de les subvencions serà de 5,864 milions d’euros. Aquest ajut finançarà, com a màxim, el 80% del cost empresarial, que inclou la retribució salarial bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El període de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del 12 d’abril de 2014.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Becas FPI-INIA (2012)

En el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, el Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) ha obert la convocatòria d’ajuts per a la Formació de Personal Investigador (FPI) per a l’any 2012, a través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) i  les comunitats autònomes. Amb aquesta iniciativa es pretén incrementar la quantitat i qualitat de nous doctors. La concessió màxima d’ajuts a titulats universitaris de Becas FPI-INIA (2012) és de 50.

El període de presentació de les sol·licituds és del 9 al 23 de maig del 2012, i s’ha de fer a través del formulari electrònic.

Per a informar-vos en detall de la convocatòria, podeu accedir al manual d’usuari i a les bases al lloc web de l’INIA.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter