FSE

Convocatòria: Ajuts al personal investigador del sistema de ciència de les Illes Balears (2014)

Govern de les Illes BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert dues convocatòries de personal investigador, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Ambdues convocatòries estableixen les àrees temàtiques prioritàries següents segons el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): Ciència i tecnologia marines: gestió integrada del litoral; Ciències biomèdiques i ciències de la salut; Turisme: ciències socials aplicades al turisme i tecnologies de la informació i les comunicacions; Continguts digitals basats en el coneixement; i, per últim, Medi ambient: diversitat biològica i recursos hídrics.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Ajuts per incorporar personal investigador (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2014): 7 ajuts de 2 anys per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic o en empreses públiques o privades. L’import global màxim dels ajuts és de 457.100 euros.

b) Ajuts per formar personal investigador i subvencions a taxes acadèmiques (BEQUES PREDOCTORALS 2014): 12 ajuts de contractes predoctorals, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada d’aquest contracte no pot excedir els 4 anys i el pressupost màxim per aquesta convocatòria és d’1.076.313 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del 24 d’agost de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria: Ajuts al personal investigador del sistema de ciència de les Illes Balears (2013)

Govern de les Illes BalearsLa Consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert dues convocatòries de personal investigador, amb el cofinançament amb el Fons Social Europeu (FSE) per mitjà del Programa Operatiu del FSE de les Illes Balears (2007-2013). Ambdues convocatòries estableixen les àrees temàtiques prioritàries següents, que es corresponen amb les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): ciència i tecnologia marines; ciències biomèdiques i ciències de la salut;  turisme; medi ambient; i, per últim, continguts digitals basats en el coneixement.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Ajuts per incorporar personal investigador (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2013): 7 ajuts de dos anys per a contractes postdoctorals, amb l’objectiu d’incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. L’import global màxim dels ajuts és de 457.776 euros.

b) Ajuts per formar personal investigador (BEQUES PREDOCTORALS 2013): 10 ajuts de contractes predoctorals, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada d’aquest contracte no pot excedir els quatre anys. Es destina un màxim de 857.908,4 euros a aquesta convocatòria.

Els ajuts s’han de sol·licitar mitjançant els impresos disponibles a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del 25 d’agost de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria: Ajuts per a formar personal investigador de les Illes Balears (2012)

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria d’Ajuts per formar personal investigador cofinançats pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears (2007-2013). Es tracta de catorze ajuts per a personal investigador, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral en centres de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. A la convocatòria s’hi destinarà un import màxim de 1.164.658 €.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter