Generalitat Valenciana

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 79/2013, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana per a l’any 2014. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que estaran obertes del 16 de setembre de 2013 al 15 d’octubre de 2013 ambdós inclusivament:

Ajudes per a la contractació

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), Programa VALi+d

– Ajudes per a la contractació de personal de suport en organismes d’investigadió de la Comunitat Valenciana (FPA), Programa Gerónimo Forteza

– Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència dels resultats d’investigació o d’innovació (APOTI)

Beques per a estades

– Beques per a estades de becaris i contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

– Beques per a l’estada de personal investigador estranger en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana (GRISOLIA), Programa Santiago Grisolía

– Beques per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST)

Projectes d’investigació i accions complementàries

– Ajudes per a la realització de projectes d’I+D per a grups d’investigació emergents (GV)

– Ajudes complementàries per a projectes d’I+D (ACOMP)

Altres ajuts

– Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, que van accedir al programa en 2009 i 2010. Fase II (PROMETEO)

– Ajudes per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de caràcter internacional (AORG)

– Ajudes per a la promoció de la investigació en els parcs científics de les universitats (PPC)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Convocatòria: Ajuts per a estades d’investigadors en empreses de la Comunitat Valenciana (2013)

CECE de la Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (CECE) de la Generalitat Valenciana (GVA) ha publicat la convocatòria 2013 d’ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana. Aquests ajuts s’adrecen a investigadors doctors vinculats amb un centre d’investigació del sistema valencià per a la realització en empreses d’un projecte de recerca amb caràcter innovador.

Les estades seran d’un màxim de 240 hores i es duran a terme en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2013. Podeu ampliar la informació al lloc web de la CECE.

Convocatòria: Ajuts per recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal (2013)

CEFiO de la Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal per part de centres d’investigació. Aquests ajuts s’adrecen a centres de recerca valencians amb l’objectiu de cofinançar la contractació laboral vigent durant 2013 dels investigadors doctors en segona o posterior anualitat.

Les sol·licituds es poden de tramitar telemàticament fins el 30 de desembre de 2012. Trobareu tota la informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Indicadors d’Alta Tecnologia de la Comunitat Valenciana

IVEL’Institut Valencià d’Estadística (IVE) ha publicat al seu lloc web els Indicadors d’Alta Tecnologia de la Comunitat Valenciana amb dades estadístiques corresponents al període 2008-2010. S’ofereix  informació sobre sectors productius i grups de productes que, segons la metodologia de l’OCDE i Eurostat, estan considerats d’alt contingut tecnològic i són concebuts com una mesura dels resultats i l’impacte de l’R+D en l’economia valenciana.

Aquesta estadística, que vol constituir-se com una eina per a l’anàlisi de la competitivitat i internacionalització del país, està estructurada en tres apartats. En el primer es presenten les variables econòmiques, tant per sectors com per productes d’alta tecnologia, a continuació el segon dedicat a les variables d’ocupació i recursos humans i, finalment, el tercer apartat ofereix les principals variables sobre ciència i tecnologia.

Pel que fa a les dades sobre R+D per sectors, la informació mostra que les empreses d’alta tecnologia valencianes van invertir un total de 252,8 milions d’euros en recerca l’any 2010. Aquesta xifra suposa un 3,6% menys que l’any anterior i un 58,3% de la despesa total en R+D del sector privat. El personal investigador ocupat en equivalència a dedicació plena (EDP) va arribar a 4.050 persones, un 58% del total del personal dedicat a R+D.

Podeu ampliar aquesta informació al lloc web de l’IVE.

Convocatòria: Programa VALi+d per a investigadors en formació (2012)

Beques GVALa Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries en el marc del Programa VALi+d per a investigadors en formació. Per una banda, la convocatòria Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral (ACIF), adreçada a titulats superiors universitaris per realitzar un treball de recerca en centres d’investigació valencians. La durada dels ajuts és de tres anys, amb un mínim de 16.800 euros bruts per any de contracte. I, d’altra banda, les Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral (APOSTD), que tenen la finalitat de completar la formació dels investigadors doctors que vulguin desenvolupar un projecte de recerca en col·laboració amb organismes de prestigi internacional. Aquests ajuts són de dos anys i la Generalitat aportarà 35.000 euros bruts per any de contracte.

El termini de presentació de sol·licituds és el 20 de setembre de 2012. Podeu ampliar la informació sobre aquestes dues convocatòries al lloc web de la Generalitat Valenciana.

Convocatòria: Ajudes i beques de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 23/2012, de 25 de maig, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana per a l’any 2013. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que s’ha obert a partir del dia 8 de juny:

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a recolzar la contractació de personal investigador doctor per organismes d’investigació (2012)

Conselleria d'Educació de la GVALa Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha convocat els Ajuts per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor per part d’organismes d’investigació (2012). L’objecte d’aquesta convocatòria és el cofinançament de contractes laborals vigents durant l’any 2012, en segona o posterior anualitat, formalitzats pels organismes sol·licitants en el marc del Programa Ramón y Cajal. La subvenció serà del 50% del cost del contracte no finançat pel Programa Ramón y Cajal i  podran ser beneficiaris els organismes d’investigació de la Comunitat Valenciana. La data límit de presentació de sol·licituds és el 30 de desembre de 2011.

Convocatòria: Beques i ajuts per al foment de la investigació científicica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana ha obert en l’ORDE 36/2011, de 23 de maig, la convocatòria de diferents tipus de beques i ajuts per al foment de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic per a l’any 2012. Aquestes s’emmarquen dins dels programes desenvolupats pel Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia de la Comunitat Valenciana (2010-2015). La finalitat d’aquesta convocatòria és la formació, com a part de l’educació, per a aconseguir més personal i més ben qualificat.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter