Govern de les Illes Balears

Convocatòria: Ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) (BEQUES PREDOCTORALS 2016)

caibLa Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria d’Ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) (BEQUES PREDOCTORALS 2016). La finalitat de la convocatòria és finançar 14 ajuts per a la contractació laboral i taxes acadèmiques de titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral amb l’objectiu de formar-se en recerca científica i tècnica.

Les entitats beneficiàries poden universitats, centres d’R+D públics i privats sense finalitat de lucre, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica i empreses innovadores que realitzin activitats d’R+D. La convocatòria està cofinançada pel Programa Operatiu del Fons Social Europeu (2014-2020) de les Illes Balears i l’import global màxim és d’1,251 milions d’euros. La durada dels ajuts és de 4 anys mitjançant 2 modalitats:

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2016)

caibLa Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria d’Ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2016). Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

La convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE) i l’import global màxim és de 644.000 euros. La durada dels ajuts és de dos anys i es distribueixen de la manera següent:
– 4 ajuts per al Programa Margalida Comas, per a joves investigadors
– 4 ajuts per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors amb experiència
– 1 ajut per al Programa Felip Bauçà, per a empreses privades d’R+D.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació (28/06/2016) de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Les sol·licituds es poden presentar al registre de la Direcció General d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu consultar la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria: Subvencions per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el sector productiu i empresarial amb seu a les Illes Balears (2015)

RIS3 BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria de l’any 2015 de Subvencions per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el sector productiu i empresarial adreçades a agrupacions empresarials innovadores i clústers basats en el coneixement i/o tecnològics amb seu a les Illes BalearsLa finalitat és potenciar la transferència del coneixement i/o la innovació en els sectors productiu i empresarial, i contribuir a executar l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i les àrees estratègiques definides en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017).

La convocatòria s’organitza en 3 modalitats:
– Línia A: creació de noves agrupacions empresarials innovadores o clústers.
– Línia B: enfortiment i consolidació de l’estructura de coordinació i gestió de les agrupacions empresarials innovadores o clústers constituïdes.
– Línia C: projectes i actuacions específiques destinades a enfortir el coneixement, el potencial innovador i la competitivitat empresarial.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 640.000 euros per al període 2015-2016. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 2 de març de 2016.

Per a més informació, podeu consultar la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Convocatòria: Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament (2014)

Govern Illes BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria dels Ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament per a l’any 2014. Les accions especials d’R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d’interès i rellevància especials per a l’activitat investigadora que es desenvolupi dins el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. El pressupost màxim és de 661.000 euros, i té caràcter biennal.

Les àrees estratègiques considerades d’interès i rellevància especials corresponen amb les definides en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): ciència i tecnologia marines; ciències biomèdiques i ciències de la salut; turisme; medi ambient; i continguts digitals basats en el coneixement. Els beneficiaris d’aquestes actuacions poden ser universitats, centres de recerca, centres tecnològics i altres centres públics.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 de juliol de 2015. Com a novetat d’aquesta convocatòria, una part de la documentació s’ha d’emplenar a la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears i una altra part s’ha de presentar impresa mitjançant els formularis que es troben a disposició a la mateixa pàgina web.

Per a més informació, podeu consultar al lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

Convocatòria: Ajuts al personal investigador del sistema de ciència de les Illes Balears (2014)

Govern de les Illes BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert dues convocatòries de personal investigador, amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Ambdues convocatòries estableixen les àrees temàtiques prioritàries següents segons el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): Ciència i tecnologia marines: gestió integrada del litoral; Ciències biomèdiques i ciències de la salut; Turisme: ciències socials aplicades al turisme i tecnologies de la informació i les comunicacions; Continguts digitals basats en el coneixement; i, per últim, Medi ambient: diversitat biològica i recursos hídrics.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Ajuts per incorporar personal investigador (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2014): 7 ajuts de 2 anys per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic o en empreses públiques o privades. L’import global màxim dels ajuts és de 457.100 euros.

b) Ajuts per formar personal investigador i subvencions a taxes acadèmiques (BEQUES PREDOCTORALS 2014): 12 ajuts de contractes predoctorals, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada d’aquest contracte no pot excedir els 4 anys i el pressupost màxim per aquesta convocatòria és d’1.076.313 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del 24 d’agost de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017)

Govern de les Illes BalearsEl Govern de les Illes Balears disposa d’un nou full de ruta per desplegar polítiques d’R+D+I. Es tracta del nou Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017), impulsat des de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

El nou Pla s’ha elaborat tenint en compte sobretot el context de crisi econòmica internacional i les directrius de l’estratègia Europa 2020, de la Unió Europea (UE). Així, el document considera que la innovació és un repte fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades. Ara bé, és important tenir en compte que les Illes Balears ocupen les darreres posicions a l’Estat espanyol en despesa interna en activitats d’R+D i en despesa en innovació.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts al personal investigador del sistema de ciència de les Illes Balears (2013)

Govern de les Illes BalearsLa Consellera d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert dues convocatòries de personal investigador, amb el cofinançament amb el Fons Social Europeu (FSE) per mitjà del Programa Operatiu del FSE de les Illes Balears (2007-2013). Ambdues convocatòries estableixen les àrees temàtiques prioritàries següents, que es corresponen amb les àrees prioritàries del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017): ciència i tecnologia marines; ciències biomèdiques i ciències de la salut;  turisme; medi ambient; i, per últim, continguts digitals basats en el coneixement.

Les dues convocatòries obertes són:

a) Ajuts per incorporar personal investigador (CONTRACTES POSTDOCTORALS 2013): 7 ajuts de dos anys per a contractes postdoctorals, amb l’objectiu d’incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. L’import global màxim dels ajuts és de 457.776 euros.

b) Ajuts per formar personal investigador (BEQUES PREDOCTORALS 2013): 10 ajuts de contractes predoctorals, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada d’aquest contracte no pot excedir els quatre anys. Es destina un màxim de 857.908,4 euros a aquesta convocatòria.

Els ajuts s’han de sol·licitar mitjançant els impresos disponibles a la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.  El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del 25 d’agost de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

SOCIB: Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears

El Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB) és un sistema de recerca integrat i multidisciplinari d’observació i predicció de la variabilitat de la zona costera balear. Es tracta d’una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i el Govern de les Illes Balears que proporciona dades oceanogràfiques, serveis de simulació numèrica i noves tecnologies per a donar suport a la oceanografia operacional internacional. És l’única instal·lació científica de les illes i forma part del mapa espanyol de Instalaciones Científico-Técnicas Singulares (ICTS).

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament (2012)

La Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (DGRDI) del Govern de les Illes Balears convoca els Ajuts per a dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament per a l’any 2012. Els objectius d’aquesta convocatòria són dur a terme accions especials d’R+D, promoure l’intercanvi i la difusió del coneixement científic, consolidar l’activitat investigadora, i potenciar la interdisciplinarietat entre els grups de recerca de les Illes Balears. El pressupost màxim és de 437.242 euros, i té caràcter biennal.

Les accions especials d’R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d’interès i rellevància especials en l’activitat investigadora que es desenvolupa dins el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. Els beneficiaris d’aquestes actuacions poden ser universitats, centres de recerca, centres tecnològics i altres centres públics.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 30 de setembre de 2013 i s’han de formalitzar mitjançant el formulari general i els impresos corresponents que disposa la DGRDI. Per a més informació podeu accedir a la convocatòria oficial publicada, el 10 de novembre de 2012, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Convocatòria: Ajuts per a formar personal investigador de les Illes Balears (2012)

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria d’Ajuts per formar personal investigador cofinançats pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears (2007-2013). Es tracta de catorze ajuts per a personal investigador, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral en centres de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. A la convocatòria s’hi destinarà un import màxim de 1.164.658 €.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter