Gràfics

Plan Nacional I+D+I: Distribució dels projectes de recerca per programes i territoris (2004-2014)

MINECOEn el marc del Plan Nacional I+D+I, en el període 2004-2014, s’han concedit 35.659 projectes de recerca amb un import global de 3.974,2 milions d’euros. Els territoris de llengua i cultura catalanes han obtingut un 32,9 % dels projectes estatals i un 34,6 % de l’import global.

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe estadístic Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que actualment ofereix les dades detallades del període 2004-2014, per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques s’excel·leix o s’hauria de millorar.

A continuació, es comenta la distribució temàtica dels projectes concedits als 3 territoris de llengua i cultura catalanes, en el període 2004-2014.

Continua llegint

Quin és el suport estatal als programes de formació d’investigadors?

MINECOEls programes de formació d’investigadors són un instrument essencial de política científica per impulsar i regenerar els recursos humans. L’Estat espanyol disposa de dos grans programes amb característiques similars: Formación de Personal Investigador (FPI) (gestionat pel ministeri amb les competències de ciència) i Formación de Profesorado Universitario (FPU) (gestionat pel ministeri amb les competències d’educació). L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat les dades estadístiques 2000-2013 d’ambdós programes per als territoris de llengua i cultura catalanes.

En el marc d’aquests programes, el tipus d’ajut ha evolucionat des dels 4 anys de beca (convocatòries FPI2000-FPI2003 i FPU2000-FPU2005), passant pels 2 anys de beca i pels 2 de contracte predoctoral (convocatòries FPI2004-FPI2012 i FPU2006-FPU2012), fins a arribar als actuals 4 anys de contracte predoctoral (a partir de les convocatòries FPI2013 i FPU2013). En el període 2000-2013, 24.979 investigadors espanyols han rebut finançament d’un dels 2 programes. L’any 2013, l’Estat espanyol donava suport a 6.533 investigadors FPI i FPU, un 3,1% dels 208.767 investigadors espanyols en actiu (123.225 en Equivalència a Dedicació Plena, EDP).

Continua llegint

Projectes de recerca del Plan Nacional I+D+I: Quina és la distribució per programes temàtics?

MINECOQuina és l’especialització temàtica del nostre sistema científic des de la perspectiva dels projectes de recerca estatals? Ara que sembla propera la publicació de les resolucions definitives de concessió de les darreres convocatòries estatals de projectes de recerca, és un bon moment per analitzar les dades 2004-2012 i extreure’n algunes conclusions sobre disciplines prioritàries, potencialitats o elements a millorar.

Al portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que ofereix les dades detallades del període 2004-2012 per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques s’excel·leix o s’hauria de millorar.

A continuació comentarem breument alguns elements a tenir en compte sobre els 3 territoris de llengua i cultura catalanes.

Continua llegint

Especialització temàtica per territoris i entitats: Projectes de recerca del Plan Nacional I+D+I (2004-2011)

MINECO

Quina és l’especialització temàtica del nostre sistema científic o de les nostres institucions? Ara que sembla imminent la publicació de la convocatòria estatal de projectes de recerca, és un bon moment per analitzar les dades 2004-2011 i extreure’n algunes conclusions sobre disciplines prioritàries, potencialitats, elements a millorar, etc.

Al llarg del mes d’octubre, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) preveu publicar les convocatòries de projectes de recerca en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). De fet, ja s’han publicat les bases reguladores de les ajudes del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que ofereix les dades detallades del període 2004-2011 per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques excel·leix o hauria de millorar.

A continuació comentarem breument alguns elements a tenir en compte sobre els 3 territoris de llengua i cultura catalanes.

Continua llegint

Ajuts per a la formació de professorat universitari

Ministerio de Educación

El subprograma Formación de Profesorado Universitario (FPU-MED) del Ministerio de Educación (MED), fomenta la formació docent i investigadora de titulats superiors per facilitar la seva incorporació al sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. Al portal web MERIDIÀ, s’ha actualitzat l’Informe Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) que incorpora les dades corresponents a la convocatòria de 2009.

Continua llegint

Ajuts per a la formació d’investigadors

Ministerio de Educación

El subprograma Formación de Personal Investigador (FPI-MICINN) del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) fomenta la carrera científica de titulats superiors mitjançant la realització d’una tesi doctoral associada a un projecte d’investigació finançat pel Plan Nacional d’I+D+i. Les dades detallades sobre els ajuts concedits es poden consultar al portal web MERIDIÀ, on s’ha actualitzat l’Informe Becas y Ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI) amb la informació corresponent a la convocatòria de 2009.

Continua llegint

El professorat propi de la UOC, en constant creixement

El curs 2008-2009, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) constatava un nombre de 213 professors propis, 13 més que l’any acadèmic anterior. Pel que fa als àmbits d’estudi, els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació disposaven del nombre més elevat de docents, 52 en total. Seguidament, els Estudis d’Arts i Humanitats, amb 41 docents, i a continuació, els Estudis d’Economia i Empresa, amb 36.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter