Hispanoamèrica

Convocatòria: CYTED para redes temáticas (2016)

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) ha obert la convocatòria CYTED 2016 para la ejecución de redes temáticas. Aquest programa, creat l’any 1948, és una iniciativa internacional multilateral de cooperació científica i tecnològica.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament sostenible de la regió mitjançant la col·laboració entre els organismes nacionals de ciència i tecnologia i de foment de la innovació, els grups de recerca d’universitats, els centres d’R+D i les empreses. Les propostes presentades tindran una duració màxima de 4 anys i disposaran d’un pressupost de 25.000 euros (1r any).

Les línies de recerca obertes per a la convocatòria 2016 són:
1. Agroalimentació
2. Salut
3. Promoció del desenvolupament industrial
4. Desenvolupament sostenible; Canvi social; Ecosistemes
5. Tecnologia de la Informació i Comunicacions
6. Ciència i Societat
7. Energia
Línia especial: Incubadores d’empreses iberoamericanes de base tecnològica

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 21 d’abril del 2016.

Per a més informació, podeu accedir a les bases de la convocatòria al lloc web del CYTED.

Convocatòria: CYTED Investigación (2015): Redes temáticas

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) ha obert la convocatòria CYTED 2015 para la ejecución de redes temáticas. Aquest programa, creat l’any 1948, és una iniciativa internacional multilateral de cooperació científica i tecnològica.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament sostenible de la regió mitjançant la col·laboració entre els organismes nacionals de ciència i tecnologia i de foment de la innovació, els grups de recerca d’universitats, els centres d’R+D i les empreses. Les propostes presentades tindran una duració màxima de 4 anys i disposaran d’un pressupost de 25.000 euros (1r any).

Les línies de recerca obertes per a la convocatòria 2015 són:
1. Agroalimentació
2. Salut
3. Promoció del desenvolupament industrial
4. Desenvolupament sostenible; Canvi social; Ecosistemes
5. Tecnologia de la Informació i Comunicacions
6. Ciència i Societat
7. Energia
Línia especial: Incubadores d’empreses iberoamericanes de base tecnològica

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril del 2015.

Per a més informació, podeu accedir a les bases de la convocatòria al lloc web del CYTED.

Convocatòria: CYTED Investigación (2014): Redes Temáticas

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la iniciativa internacional multilateral de cooperació científica i tecnològica d’àmbit iberoamericà, ha obert la convocatòria CYTED 2014 para la solicitud de Redes Temáticas.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament sostenible de la regió iberoamericana mitjançant la col·laboració entre els Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT), els organismes de foment de la Innovació, els grups de recerca d’universitats, els centres d’R+D i les empreses. Les propostes presentades tindran una duració màxima de quatre anys i disposaran d’un pressupost de 25.000 euros pel primer any.

Les línies de recerca obertes per a la convocatòria 2014 són:
1. Agroalimentació
2. Salut
3. Promoció del desenvolupament industrial
4. Desenvolupament sostenible; Canvi social; Ecosistemes
5. Tecnologia de la Informació i Comunicacions
6. Energia
Línia especial: Incubadores d’empreses iberoamericanes de base tecnològica

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 9 d’abril del 2014.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web del CYTED.

Convocatòria: Acciones de Cooperación Científica y Tecnológica Multilateral (CYTED 2013)

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la iniciativa internacional de cooperació multilateral d’àmbit iberoamericà, ha obert la convocatòria CYTED 2013 para la ejecución de Redes Temáticas. L’objectiu principal és l’intercanvi de coneixements entre grups de recerca i la potenciació de la cooperació amb el mètode de treball, en una temàtica científica o tecnològica determinada.

Les propostes presentades s’hauran d’ajustar a les 7 línies de recerca següents:

1. Agroalimentació
2. Salut
3. Promoció del desenvolupament industrial
4. Desenvolupament sostenible; Canvi social; i Ecosistemes
5. Tecnologia de la Informació i les Comunicacions
6. Ciència i Societat
7. Energia

La durada de les accions és de 4 anys, i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 7 de maig del 2013.

Per a més informació, podeu accedir a les bases de la convocatòria CYTED 2013 i les línies de recerca obertes, al lloc web del CYTED.

Convocatòria: Programa Internacional de Cooperación Científica y Tecnológica Multilateral (CYTED 2012)

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) és una iniciativa internacional de cooperació multilateral, amb caràcter horitzontal i d’àmbit iberoamericà. El programa es creà l’any 1984 mitjançant un acord marc interinstitucional signat per 19 països d’Hispanoamèrica, Espanya i Portugal. El seu objectiu principal és contribuir al desenvolupament de la regió mitjançant l’establiment de mecanismes de cooperació entre grups de recerca de les universitats, els centres d’R+D i empreses innovadores dels països iberoamericans.

Recentment s’ha obert la Convocatòria CYTED 2012, la qual té tres modalitats d’actuació:

  1. Xarxes temàtiques: activitats de formació i capacitació, intercanvi, mobilitat i interacció científiques.
  2. Projectes de recerca: intercanvi d’experiències en la recerca aplicada.
  3. Projectes de recerca consorciats: grups pluridisciplinaris que duen a terme projectes de caire innovador.

Les línies de recerca obertes per aquesta convocatòria estan indicades a l’Annex 1.  La durada de les accions és de 48 mesos, i el termini de presentació de les sol·licituds és el 3 d’abril del 2012.

Podeu ampliar la informació sobre el funcionament d’aquest programa, les normes de participació i el procés d’avaluació de les propostes al lloc web del CYTED.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter