ICAC

El projecte «Ager Tarraconensis» publica un nou volum sobre el territori de la Tarraco romana

Ager Tarraconensis IVS’acaba de publicar un nou volum de la col·lecció «Ager Tarraconensis», resultat d’un projecte de recerca de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El projecte s’emmarca dins la línia de recerca de l’ICAC «Arqueologia del paisatge, poblament i territori» i del projecte «Forma Orbis Romani» de l’IEC, promogut per la Unió Acadèmica Internacional (UAI). Els directors científics han sigut Marta Prevosti, investigadora de l’ICAC, i Josep Guitart, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. Hi han participat uns 40 investigadors d’institucions catalanes i internacionals.

El projecte «Ager Tarraconensis» s’inicià l’any 2005, amb l’objectiu d’estudiar el territori de la Tarraco romana, una de les capitals més rellevants de l’Imperi romà. Des de l’any 2010 s’han publicat 5 volums, els 3 primers dels quals es poden consultar en línia a la pàgina web del projecte.

Ara s’ha publicat el volum IV, «Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona», una coedició de l’ICAC i l’IEC amb el suport de la Diputació de Tarragona i d’Abertis Autopistas. La vil·la romana dels Antigons fou una de les més riques de l’Ager Tarraconensis, raó per la qual ha merescut un tractament monogràfic. La presentació del volum serà al Museu de Reus Salvador Vilaseca el dia 28 de juliol a les 19:00 hores.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del projecte «Ager Tarraconensis».

Llibre: «Barcino II: marques i terrisseries d’àmfores al Baix Llobregat»

Barcino IIEl programa Corpus International des Timbres Amphoriques (CITA) va ser adoptat l’any 1993 per la Unió Acadèmica Internacional (UAI), amb l’objectiu d’elaborar un corpus internacional de marques d’àmfora gregues i llatines. Sota la coordinació de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), s’han publicat 2 volums sobre les troballes fetes a Catalunya i el tercer, «Barcino II: marques i terrisseries d’àmfores del Baix Llobregat», es presentarà el pròxim dijous 20 de febrer a les 18:30 hores al Museu de Sant Boi de Llobregat.

A Catalunya, la publicació dels resultats del programa CITA s’inicià l’any 1997 amb el segon volum, «Baetulo: les marques d’àmfora», coeditat per l’IEC i el Museu de Badalona. L’any 2009 es publicà el volum 15è, «Barcino I: marques i terrisseries d’àmfores del pla de Barcelona», coeditat per l’IEC i per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Ambdues institucions també s’han encarregat de la publicació que es presenta ara i que és el volum 18è del programa internacional.

«Barcino II» presenta la riquesa vinícola de la comarca, que comportava la fàbrica dels corresponents envasos a la vall del Baix Llobregat. A continuació es fa un estudi de les terrisseries dels diferents jaciments amb una valoració de les intervencions arqueològiques, acompanyada d’abundant documentació gràfica. El gruix del volum l’ocupa el corpus epigràfic dels diferents segells, on s’han recollit les marques sobre àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4, però també d’altres tipus amfòrics.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ICAC, així com el portal de Publicacions de l’IEC.

El projecte «Ager Tarraconensis» estudia el territori de la Tarraco romana

S’ha publicat el volum 5è de l’obra «Ager Tarraconensis», resultat d’un projecte de recerca de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El projecte s’emmarca dins la línia de recerca de l’ICAC «Arqueologia del paisatge, poblament i territori» i del projecte «Forma Orbis Romani» de l’IEC, promogut per la Unió Acadèmica Internacional (UAI). Els directors científics han sigut Marta Prevosti, investigadora de l’ICAC, i Josep Guitart, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. Hi han participat uns 40 investigadors d’institucions catalanes i internacionals.

El projecte «Ager Tarraconensis» s’inicià l’any 2005, amb un termini de desenvolupament de 4 anys. L’objectiu era estudiar el territori de la Tarraco romana, una de les capitals més rellevants de l’Imperi romà. El nucli urbà comptava amb una llarga tradició d’estudis, però, en canvi, l’àmbit rural no havia estat objecte d’un tractament acurat i exhaustiu.

Des de l’any 2010 s’han publicat 4 volums de l’obra, els 3 primers dels quals es poden consultar íntegrament en línia:
– «Ager Tarraconensis 1. Aspectes històrics i marc natural»
– «Ager Tarraconensis 2. El poblament»
– «Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes (IRAT)» (Premi 2012 de l’Associació Internacional d’Epigrafia Grega i Llatina (AIEGL) a la millor obra d’epigrafia llatina).

Ara s’ha publicat el volum 5è, «Paisatge, poblament, cultura material i història», que recull les 28 comunicacions presentades al Simposi internacional «L’Ager Tarraconensis. Paisatge, poblament, cultura material i història», celebrat a Tarragona el 27 i 28 d’octubre del 2010.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del projecte «Ager Tarraconensis».

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter