ICIP

Convocatòria: Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2016-2017)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2016-2017). L’objectiu és atorgar ajuts per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Amb aquesta convocatòria l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) vol promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau en la societat i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. El pressupost global de la convocatòria és de 40.000 euros. L’import de l’ajut per projecte pot anar dels 2.500 als 6.000 euros per un període màxim d’execució de 12 mesos.

A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària, que pot ser una universitat o centre de recerca de Catalunya.  Els treballs de recerca han de tractar explícitament i de forma substantiva i no substancial sobre l’anàlisi i seguiment de conflictes armats i de processos de pau, i sobre la construcció de pau.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 23 de novembre de 2016. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2015-2016)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2015-2016). L’objectiu és atorgar ajuts per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per a la gestió dels conflictes.

Amb aquesta convocatòria l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) vol promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau en la societat i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. El pressupost global de la convocatòria és de 40.000 euros. L’import de l’ajut per projecte pot anar dels 2.500 als 6.000 euros per un període màxim d’execució de 12 mesos.

A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària, que pot ser una universitat o centre de recerca de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2015. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau (2015-2016)

ICIPL’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha obert la convocatòria de Subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 2015-2016.

Els beneficiaris de les subvencions poden ser entitats, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre, amb seu a Catalunya, amb activitat prèvia en l’àmbit de la promoció de la pau, la construcció de la pau, la resolució de conflictes i, en general, el foment de la cultura de la pau.

Aquesta convocatòria dóna suport a dues línies d’actuació:
Línia 1. Projectes i/o actuacions que fomentin la participació i el treball en xarxa, especialment en xarxes internacionals.
Línia 2. Projectes adreçats a fer recerca o fonamentació de campanyes o incidència política de promoció i construcció de la pau que puguin ser d’interès de l’ICIP.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 40.000 euros per a projectes d’un any de durada. L’import per projecte no pot ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas la quantitat de 8.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant el portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de setembre de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ICIP.

Convocatòria: Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2014-2015)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2014-2015). L’objectiu és atorgar ajuts per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per a la gestió dels conflictes.

Amb aquesta convocatòria l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) vol promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau en la societat i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. El pressupost global de la convocatòria és de 40.000 euros. L’import de l’ajut per projecte pot anar dels 2.500 als 6.000 euros per un període d’execució de 12 mesos.

A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària, que pot ser una universitat o centre de recerca de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 3 de març de 2015.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts per a treballs de recerca i per a la contractació de personal investigador en l’àmbit de la pau (RICIP 2011 i FI-ICIP 2011)

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) és una entitat de recerca, divulgació i acció que promou  la cultura de la pau a la societat catalana i arreu del món. En el marc del seu Pla Pluriennal, i amb la col·laboració de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), s’ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (RICIP 2011), que s’adreça a les universitats del sistema universitari o dels centres de recerca públics o privats sense finalitat de lucre. Les entitats beneficiàries de Catalunya han de tenir com a activitat principal la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter