ICONO

La FECYT publica un informe bibliomètric sobre les institucions científiques d’excel·lència (2005-2014)

tecnoL’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe «Análisis ICONO: Principales instituciones de investigación excelentes por áreas de conocimiento. 2005-2014». L’estudi presenta les principals institucions de recerca espanyoles en cada àrea científica segons al criteri d’excel·lència fixat pels redactors de l’informe.

Per aquesta anàlisi s’ha utilitzat la classificació temàtica de la base de dades Scopus (Elsevier), que discrimina entre 27 grans àrees de coneixement que es divideixen en unes 300 categories temàtiques. A cada àrea, la selecció de les 10 institucions més destacades s’ha portat a terme tenint en compte el nombre de publicacions d’excel·lència de cada entitat en el període 2005-2014. Així, l’excel·lència s’ha mesurat segons el percentatge de les publicacions científiques d’una institució que s’inclouen en el 10 % dels articles més citats de cada àrea.

De les 27 àrees de coneixement, 11 estan encapçalades per institucions catalanes (10) i valencianes (1):
Universitat Pompeu Fabra (UPF): 3 àrees
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): 2 àrees
Centre de Regulació Genòmica (CRG): 1 àrea
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ): 1 àrea
Institut d’Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS): 1 àrea
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 1 àrea
Universitat de Lleida (UdL): 1 àrea
Universitat de València (UV): 1 àrea

Per ampliar la informació podeu consultar l’informe «Análisis ICONO: Principales instituciones de investigación excelentes por áreas de conocimiento. 2005-2014» al lloc web d’ICONO.

Quina és la situació del sistema científic i tecnològic de l’Estat espanyol?

índexL’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat la desena edició de l’informe anual «Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015».  Aquest document ofereix informació sintetitzada sobre l’estat del sistema d’R+D+I de l’Estat espanyol en el període 2000-2013 (en alguns indicadors, s’arriba a 2014 o 2015), a partir de l’evolució de les principals variables estadístiques, la comparació amb el  context internacional i la distribució per comunitats autònomes.

A continuació es comenten les dades principals de l’informe, es comparen amb les xifres de l’inici de la crisi econòmica (2008-2010) i es destaquen les comunitats autònomes capdavanteres (s’assenyalen en negreta els territoris de llengua i cultura catalanes).

Continua llegint

Informe PITEC 2012: finançament i capital humà en la innovació empresarial

piecLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a partir de la informació de la base de dades Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) que proporciona l’Observatorio Español de I+D+i (ICONO) ha publicat el «Informe PITEC 2012: Financiación y capital humano en la innovación de las empresas». L’objectiu és analitzar l’activitat innovadora de les empreses espanyoles durant l’any 2012 des de les perspectives dels recursos empleats, els resultats tecnològics i el finançament i capital humà.

De les conclusions bàsiques de l’informe PITEC 2012, cal destacar les següents:
a) El personal dedicat a activitats d’R+D interna va representar el 20% de l’ocupació total de les empreses amb despesa en innovació (24,5% en les pimes i 5,7% en les empreses grans). Aquestes xifres representen un lleuger increment respecte als percentatges de l’any 2011.
b) El percentatge d’empreses amb accés a fons estrangers públics va ser molt superior al d’empreses amb accés a fons privats.
c) Les vendes d’empreses grans es van reduir respecte a l’any 2011, i les empreses amb despesa en R+D interna van disminuir el ritme de creixement del 6,2 % al 2011 a l’1,1 % al 2012.
d) La despesa en activitats d’innovació es va reduir l’any 2012 respecte a l’any anterior sobretot en empreses grans (6,8%). Pel que fa a les empreses amb R+D interna, la reducció de la despesa en innovació va ser del 2,9 %.
e) Els resultats tecnològics van empitjorar l’any 2012. En concret, va disminuir la proporció d’empreses que obtenen innovacions tecnològiques, es van reduir les ventes innovadores i va caure la sol·licitud de patents en les empreses manufactureres.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del PITEC.

Quina és la inversió dels governs autonòmics en R+D+I?

Al portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe Pressupost per a activitats d’R+D+I per comunitats autònomes, amb les dades del període 2002-2012. La font d’informació és l’Observatorio Español de I+D+I (ICONO), que ha publicat les dades oficials del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a partir dels pressupostos autonòmics i de l’Administració General de l’Estat espanyol. La informació conté els crèdits pressupostaris inicials (globals o sense despeses financeres) destinats a activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D) i d’Innovació empresarial, a més del percentatge respecte al total del pressupost de cada comunitat i del govern central. Val a dir que les dades es poden consultar també en forma de mapa autonòmic.

L’anàlisi de les dades permet extreure consideracions força interessants des de la perspectiva de les diferents polítiques científiques i tecnològiques. Així, en 8 anys la inversió global de totes les comunitats i de l’Estat espanyol gairebé es va triplicar, passant de 4.474,3 milions d’euros (any 2002) a 12.324,2 (any 2009). D’altra banda, la crisi econòmica ha comportat el retorn a indicadors propers a l’any 2006 (8.225,7 milions d’euros),  amb una inversió de 8.839 milions l’any 2012.

Mapa Pressupost I+D+ILa comparació de les dades del 2012 per comunitats autònomes constata un panorama bastant heterogeni. En termes absoluts, els territoris amb més pressupost destinat a activitats d’R+D+I són Andalusia (683,6 milions), el País Basc (380,5), Catalunya (255,5), Castella Lleó (243,9), Madrid (138,8) i el País Valencià (118,6). En termes relatius respecte al pressupost global, tots els territoris de llengua i cultura catalanes se situen l’any 2012 per sota de l’1%, allunyats de les posicions capdavanteres: La Rioja (5,3%), el País Basc (3,6%), Castella Lleó (2,5%), Andalusia (2,1%) i Navarra (2,1%). Ara bé, l’anàlisi de les dades sense despeses financeres modifica parcialment el panorama. Així, Catalunya ha retallat sobretot el finançament de la innovació empresarial, mentre que, per exemple, Castella Lleó hi dedica la major part del seu pressupost.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICONO, així com l’apartat de Recursos econòmics del portal MERIDIÀ.

L’impacte de les publicacions científiques catalanes és un 44% superior a la mitjana mundial

Informe FECYT 2010L’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2010, elaborat per un equip de recerca dirigit per Félix de Moya-Anegón, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i investigador principal de l’SCImago Research Group.

La font d’informació utilitzada és la base de dades Scopus (Elsevier), amb el suport del portal SCImago Country & Journal Rank. Per tant, cal tenir en compte un cert biaix en la representació de les llengües (anglès), les àrees temàtiques (biomedicina, ciències, tecnologia i algunes ciències socials) o els tipus de documents (sobretot, articles de revista).

L’informe presenta l’anàlisi dels principals indicadors bibliomètrics de l’activitat científica espanyola i, a més, incorpora l’evolució en relació a anys anteriors i les tendències de futur. També cal destacar la representació gràfica de les dades clau i una extensa explicació metodològica.

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació als indicadors quantitatius (producció) i qualitatius (citacions, impacte, visibilitat), de col·laboració internacional i per institucions.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter