ICREA

Cicle de debats: «Dones i ciència» (ICREA-CCCB)

botons-dones-i-ciencia-amb-text_2El 3 i el 10 de febrer de 2015 es realitzarà el 5è cicle de debats «Dones i ciència» organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). L’objectiu general dels cicles de debats és donar a conèixer al gran públic els avenços i els reptes de la recerca d’alt nivell que es fa avui a Catalunya.  Els debats tindran lloc al Pati de les Dones del CCCB a les 19 hores. L’entrada és lliure i les places són limitades.

Els dos debats porten per títol «Dones i ciència: la visió des de les institucions de recerca d’excel·lència» (3 de febrer) i «En primera persona: la veu de les dones investigadores» (10 de febrer). En aquest marc, es presentarà la recerca que les investigadores ICREA estan desenvolupant en diferents àmbits del coneixement. Així mateix es volen posar en relleu qüestions tals com la necessitat que hi hagi més dones fent ciència i recerca; la conciliació de vida laboral i vida familiar; la presència desigual de les dones segons la disciplina acadèmica; entre d’altres.

Per més informació podeu consultar el lloc web del CCCB.

307 investigadors de primer nivell contractats per ICREA des de l’any 2001

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe estadístic Investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) per al període 2001-2013. Les dades sobre contractes nous per entitats de recerca i àmbits científics provenen de la informació disponible al lloc web d’ICREA. Des de l’any 2001, aquesta institució atreu investigadors de primer nivell cap a les universitats i centres de recerca de Catalunya. Segons les dades de la memòria 2013, ICREA ja ha contractat un total de 307 investigadors, dels quals segueixen en actiu 245. D’aquests, 198 són homes i 47 dones i, a més, un 43,7 % són estrangers de 28 nacionalitats diferents.

Per sectors institucionals, els investigadors ICREA es distribueixen a les universitats (46,5 %); els centres CERCA (42,4 %); els centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (7,8 %); i, per últim, altres centres de recerca (3,3 %). La distribució per grans camps científics (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) demostra el predomini de Life & Medical Sciences (28,7 %) i Experimental Sciences & Mathematics (26,1 %). Continua llegint

Convocatòria: Programa ICREA Acadèmia (2014)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat el Programa ICREA Acadèmia 2014, el qual té la  finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30 investigadors. El programa té una durada de 5 anys, i per a cada investigador reconegut com a ICREA Acadèmia, comporta:
–  Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
– Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
–  Un cànon de 4.000 euros per a la universitat de l’investigador per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació finalitza el 14 d’octubre de 2014, i les sol·licituds únicament es poden presentar mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases del Programa ICREA Acadèmia 2014.

Per a més informació sobre les convocatòries d’ICREA, podeu consultar les altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

El Programa ICREA Acadèmia ha premiat l’excel·lència de 149 investigadors en el període 2008-2013

ICREAA més de la contractació d’investigadors, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat des de l’any 2008 el Programa ICREA Acadèmia. Ara s’ha publicat la resolució de la sisena convocatòria, que correspon a l’any 2013. Aquesta iniciativa vol incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca durant 5 anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca.

Les 6 convocatòries del període 2008-2013 han reconegut l’excel·lència de 119 investigadors i 30 investigadores. A continuació es pot consultar la distribució dels 149 reconeixements per àrees ICREA (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), on predomina l’àmbit de les ciències experimentals i matemàtiques.

Continua llegint

Convocatòria: ICREA Senior Call (2014)

ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha obert la ICREA Senior Call (2014), que disposa de 10 places d’investigador sènior en qualsevol àrea temàtica. Val a dir que a les dues convocatòries anteriors el nombre de places va ser de 20 (2012) i 15 (2013). Els candidats seleccionats tindran un contracte permanent amb ICREA, i treballaran en universitats o centres de recerca de Catalunya. Es requerirà que s’incorporin a la institució d’acollida abans del mes de setembre de 2015.

La convocatòria s’adreça a candidats amb una trajectòria científica sòlida. Les persones interessades a participar-hi hauran d’haver obtingut preferiblement el títol de doctor/a abans del 2010, i hauran de tenir quatre anys d’experiència en centres internacionals, a nivell pre-doctoral i/o post-doctoral. Només es consideraran els candidats que tinguin una carrera de recerca i una capacitat de lideratge excel·lents.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de maig de 2014, i cal realitzar la inscripció per via electrònica.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Programa ICREA Acadèmia (2013)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat el Programa ICREA Acadèmia 2013, el qual té la  finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30 investigadors. El programa té una durada de 5 anys, i per a cada investigador reconegut com a ICREA Acadèmia, comporta:
–  Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
–  Un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació finalitza el 21 de gener de 2014, i les sol·licituds únicament es poden presentar mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases del Programa ICREA Acadèmia 2013.

Per a més informació sobre les convocatòries d’ICREA podeu consultar les diverses entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

120 investigadors premiats per ICREA Acadèmia (2008-2012)

ICREAA més de la contractació d’investigadors, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat des de l’any 2008 el Programa ICREA Acadèmia. Aquesta iniciativa vol incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca dins de la universitat durant cinc anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca. Les 5 convocatòries del període 2008-2012 han reconegut l’excel·lència de 96 investigadors i 24 investigadores, si bé el nombre de premis ha anat davallant progressivament, de 40 (any 2008) a 13 (any 2012).

A continuació es pot consultar la distribució dels 120 reconeixements per àrees ICREA (Gràfic 1) i per universitats (Gràfic 2).

Continua llegint

Convocatòria: ICREA Sènior (2013)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat 15 places d’investigador sènior en qualsevol àrea temàtica. Els candidats seleccionats tindran un contracte permanent amb ICREA, i treballaran en universitats o centres de recerca de Catalunya. Es requerirà que s’incorporin a la institució d’acollida abans del mes de setembre de 2014.

ICREA Sènior 2013 s’adreça a candidats amb una trajectòria científica sòlida. Les persones interessades en participar-hi hauran d’haver obtingut preferiblement el títol de doctor/a abans del 2009, i hauran de tenir quatre anys d’experiència en centres internacionals, a nivell pre-doctoral i/o post-doctoral. Només es consideraran els candidats que tinguin una carrera de recerca i una capacitat de lideratge excel·lents.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de maig de 2013, i cal fer la inscripció per via electrònica. Per a informar-vos al detall dels requeriments de les sol·licituds podeu consultar el lloc web d’ICREA. També podeu accedir a  les diverses entrades sobre ICREA publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Programa ICREA Acadèmia (2012)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat el Programa ICREA Acadèmia 2012 que té la  finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El Programa té caràcter anual i dura cinc anys, i per a cada investigador reconegut com a ICREA Acadèmia, comporta:

–  Una dotació de 25.000 euros de lliure disposició per a l’investigador.
Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
–  Un cànon de 5.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador per la participació en la gestió del Programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de gener de 2013, i únicament es poden presentar telemàticament mitjançant el botó Apply del final del text de les bases del Programa ICREA Acadèmia 2012.

Per a més informació sobre les convocatòries d’ICREA podeu consultar les diverses entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

Una anàlisi del Programa ICREA Acadèmia (2008-2011)

ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una fundació impulsada  per la Generalitat de Catalunya. La cooperació, l’obertura internacional i l’afany d’excel·lència són característiques d’ICREA. A més de la contractació d’investigadors d’arreu del món, des de l’any 2008 ha impulsat el Programa ICREA Acadèmia. Aquest programa té la finalitat d’incentivar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. S’adreça particularment a aquell professorat universitari que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca dins de la universitat durant cinc anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca. Les 4 convocatòries del període 2008-2011 han reconegut l’excel·lència de 88 investigadors i 19 investigadores, si bé el nombre de premis ha anat davallant progressivament, de 40 (any 2008) a 12 (any 2011).

Entre els premiats de la darrera convocatòria, hi ha el Dr. Daniel Recasens, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director del Laboratori de Fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

A continuació es pot consultar la distribució dels 107 reconeixements per àrees i per universitats.
Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter