Idescat

Catalunya generà el 31,3% del volum de negoci de les empreses espanyoles d’alta tecnologia l’any 2012

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2012 de l’estadística «Indicadores del sector de alta tecnologia» a les empreses espanyoles. En general, gairebé tots els indicadors estatals de les empreses dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van baixar lleugerament. Catalunya ocupà la primera posició estatal de forma destacada en volum de negoci i valor afegit, però la situació no va ser tan bona en els indicadors d’ocupació o d’inversió i personal dedicat a activitats d’R+D.

Tot seguit s’analitzen els principals resultats dels «Indicadores del sector de alta tecnologia» (2012).

1) Volum de negoci

L’any 2012, el volum de negoci de les empreses manufactureres dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia se situà en 148.899 milions d’euros, un 3,8% inferior a l’any anterior. El valor afegit generat va ser de 32.798 milions d’euros. En els sectors de tecnologia alta destacà la Fabricació de productes farmacèutics, amb un volum de negoci superior als 13.853 milions d’euros (un 61,1% del total del sector). D’altra banda, en el sector de tecnologia mitjana alta, la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor superà els 81.483 milions (un 64,5% del sector).

Continua llegint

Catalunya representa un 27,1% de les exportacions espanyoles de productes industrials d’alt nivell tecnològic

IdescatL’Idescat ha publicat les dades definitives de l’any 2011 sobre el comerç amb l’estranger segons el contingut tecnològic (R+D). Així, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 51.246,6 milions d’euros (M€), dada que suposa un augment anual del 12,6%. D’altra banda,  les importacions de productes industrials van ascendir a 62.474,7 M€, un 7% més que l’any anterior. A més, l’estadística demostra la importància de Catalunya en el global de les exportacions espanyoles de productes industrials  de nivell tecnològic alt (27,1% del total estatal) i mitjà alt (31,1%).

Si s’analitzen les dades segons nivells tecnològics OCDE (2001), cal destacar que les exportacions de productes industrials de nivell tecnològic alt (aeronàutica, farmàcia, equips informàtics, material electrònic, aparells de comunicació, equips i instruments medicoquirúrgics i mèdics i de precisió) van decréixer un 3,7% interanual l’any 2011 (5.165,5 M€). D’altra banda, les importacions de nivell tecnològic alt també van disminuir (−11,3%) respecte a un any enrere (7.888,2 M€). Malgrat això, en la resta de nivells tecnològics es van registrar augments, sobretot en el nivell mitjà alt (maquinària i materials elèctrics, vehicles de motor i altres materials de transport, productes químics, maquinària i equips mecànics), tant en exportacions (25.431,1 M€, un 16,2% d’augment anual) com en importacions (26.809,2 M€, un 14,2% d’augment anual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’Idescat.

Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI

Jornada Tècnica Llengua CatalanaEl dimarts 29 de novembre a partir de les 9.00 hores se celebrarà la Jornada tècnica La Llengua Catalana a la Primera Dècada del Segle XXI a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Amb l’objectiu de debatre i analitzar la situació actual del català, es presentaran els principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP), a càrrec de la Direcció General de Política Lingüística i de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Així mateix, es faran públics els darrers informes sobre la situació de la llengua catalana 2008-2009 i 2010, elaborats per la Xarxa Cruscat per encàrrec de l’Observatori de la Llengua Catalana.

La jornada s’emetrà en directe a través de la videoteca de l’IEC i a Twitter amb el perfil @jornadespl i l’etiqueta #jllengua. Podeu consultar el programa de la jornada al lloc web de la Xarxa Cruscat.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter