INAECU

INAECU, un institut de recerca sobre l’activitat científica universitària

L’institut interuniversitari Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU) és un centre que desenvolupa la seva activitat en l’avaluació de l’activitat científica i tecnològica, i en les polítiques i gestió de les institucions d’educació superior. Actualment està integrat per personal docent i investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

Una de les tasques de l’institut INAECU és afavorir el treball en xarxa, fomentant la cooperació i la presentació de projectes conjunts, tant en institucions de recerca com empresarials. En aquest marc, s’encarrega de gestionar l’Observatorio IUNE, l’eina que permet analitzar l’R+D+I de les universitats espanyoles públiques i privades a través dels indicadors d’activitat de la recerca dels quals disposa. L’observatori es basa en fonts d’informació oficials, contrastades i fiables, i en les anàlisis de dades homologables i de fàcil accés (per a més informació, vegeu l’entrada publicada sobre el tema en aquest blog).

En aquest context, els investigadors de l’INAECU destaquen la importància de la informació de tipus bibliomètric i cienciomètric per a l’elaboració i seguiment dels plans estratègics i la realització de benchmarking o l’estudi comparatiu amb altres institucions.

Per a més informació, podeu consultar les publicacions més recents de l’INAECU, així com els esdeveniments que s’hi organitzen.
Subscripció
Butlletí mensual
Twitter