INE

Catalunya ha perdut un 5,9% dels investigadors el 2011

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’Estadística sobre actividades en I+D 2011. Des de l’any 2009, es confirma l’aturada inicial i el descens actual de la despesa en R+D i del personal que s’hi dedica, després un període de creixements importants. Les xifres són especialment preocupants en l’àmbit dels recursos humans. Així, en un any, Catalunya ha perdut un 5,9% dels seus investigadors.

Continua llegint

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Quina recerca fan els nostres investigadors novells?

INELa formació acadèmica d’un investigador culmina amb la defensa i aprovació de la tesi per obtenir el grau de doctor. Per tant, les dades sobre tesis doctorals són un indicador fonamental d’un sistema científic, perquè demostra la seva capacitat per a formar nous investigadors i per avançar línies de recerca i publicacions futures.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis amb les dades del curs 2009-2010 sobre les tesis aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. La informació s’ha extret de l’Estadística de enseñanza universitaria que elabora anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant les dades que li proporcionen les universitats. A l‘informe s’hi pot consultar el nombre de tesis i el percentatge respecte al total espanyol per universitats, grans àrees científiques i estudis.

En els darrers 11 cursos acadèmics, el pes relatiu dels territoris de llengua i cultura catalanes respecte al global estatal ha passat d’un 28,1% (curs 2008-2009) fins a un 29,6% (curs 2009-2010). A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris (1), universitats (2), grans àrees científiques (3) i estudis (4).

Continua llegint

Encuesta sobre innovación en las empresas (2010) de l’INE

INEEls resultats principals de l’Encuesta sobre innovación en las empresas de l’any 2010, eleborada per l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mostraven, respecte l’any 2009, un descens del 8,3% en la despesa d’innovació tecnològica a Espanya. En total se n’hi van destinar 16.171 milions d’euros (M€), i les àrees geogràfiques que hi van fer una major inversió van ser la Comunidad de Madrid (37%), els territoris de llengua i cultura catalanes (27,8%) i el País Basc (9%). Val a dir que el descens de l’any 2010 va ser inferior al de l’any anterior (11,5%).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter