Infraestructures

Informe «European Research Area: Facts and Figures (2013)»: Cap un espai europeu per al coneixement?

ERA 2013Des de l’any 2000, la Comissió Europea (CE) ha impulsat la creació d’un Espai Europeu de Recerca (European Research Area, ERA), amb l’objectiu d’establir un marc general d’investigació, en el qual s’integrin les polítiques i iniciatives d’R+D+I d’àmbit estatal i comunitari. Aquest espai ha de permetre que els investigadors, els coneixements i les tecnologies circulin lliurement a la Unió Europea (UE).

Ara s’ha presentat l’informe «European Research Area: Facts and Figures (2013)», el primer resultat del mecanisme de seguiment global i estatal de les 5 prioritats de l’ERA:
– Sistemes nacionals més efectius
– Cooperació transnacional i competitivitat
– Mercat de treball lliure per als investigadors
– Igualtat de gènere
– Circulació del coneixement.

L’optimització i coordinació dels sistemes de recerca d’Europa és fonamental per mantenir la competitivitat empresarial i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Així, l’«European Research Area: Facts and Figures (2013)» ofereix una anàlisi detallada de la situació dels 28 estats membres i d’alguns dels 13 associats, a partir de les 5 prioritats comentades i de les mesures impulsades per cada govern.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERA.

Convocatòria: FP7 Infrastructures (2013-2)

En el marc del 7th Framework Programme (FP7), la Comissió Europea (CE) ha obert la 12a convocatòria FP7 Infrastructures (2013-2) amb un pressupost de 2,5 milions d’euros. La convocatòria s’inclou dins el programa específic Capacities i forma part de la temàtica Research Infrastructures. L’objectiu és optimitzar l’ús i el desenvolupament de les millors infraestructures de recerca existents a Europa, així com ajudar a la indústria a enfortir la seva base de coneixements i el seu know-how tecnològic.

Les línies de recerca principals de l’acció Research Infrastuctures són:
1. Support to existing research infrastructures
– Integrating activities
– e-Infrastuctures
2. Support to new research infrastuctures
– Design Studies
– Construction of new infrastuctures
3. Support to policy development and programme implementation

El termini de presentació de sol·licituds és el 3 de desembre de 2013 i s’ha de fer a través del Participant Portal. Mitjançant aquest portal també podeu consultar el Work Programme 2013 i la fitxa de la convocatòria, i altres documents addicionals.

Zenodo, un dipòsit europeu que facilita compartir publicacions i dades científiques

ZenodoEn funcionament des del mes de maig de 2013, Zenodo és un dipòsit digital obert que ha estat creat per la infraestructura OpenAIRE i l’European Organization for Nuclear Research (CERN), amb el suport de la Unió Europea (UE). Zenodo exemplifica una nova generació de dipòsits digitals que impulsa la integració entre la producció científica, els conjunts de dades i la informació de finançament.

Es tracta d’un servei senzill i innovador que facilita compartir i difondre els resultats de recerca de tots els camps científics que no formen part de dipòsits institucionals o temàtics. En concret, Zenodo permet als investigadors, projectes europeus i institucions:
Compartir fàcilment els resultats en una àmplia varietat de formats (textos, fulls de càlcul, imatges, enregistraments d’àudio i vídeo, etc.)
Fer visibles els outputs científics, aconseguir que siguin acreditats i citats (inclou un identificador permanent de tipus DOI), i integrar-los en línies de finançament de les agències.
Accedir i reutilitzar de forma fàcil els resultats de recerca compartits.

Zenodo s’integra en la infraestructura OpenAIRE i, a més, impulsa la càrrega amigable gràcies a la comunicació amb serveis com DropBox, Mendeley, ORCID o CrossRef. També contempla estratègies de preservació digital a llarg termini i permet establir llicències flexibles per gestionar els drets. Actualment conté 730 documents, entre publicacions, pòsters, presentacions, conjunts de dades, imatges i enregistraments d’àudio i vídeo.

Per a més informació, podeu consultar el dipòsit digital Zenodo.

Mapping of the European Research Infrastructure Landscape (MERIL)

El Mapping of the European Research Infrastructure Landscape (MERIL) és una base de dades que ofereix un inventari de les Infraestructures de Recerca (RIS) de més rellevància a Europa de tots els dominis científics, incloent el camp de les Humanitats i el de les Ciències Socials. El seu objectiu és oferir als investigadors i responsables polítics un recurs senzill per a la cerca d’informació d’infraestructures modernes, així com fomentar un major sentit de col·laboració amb el Fòrum Estratègic Europeu sobre Infraestructures d’Investigació (ESFRI).

MERIL inclou un inventari d’instal·lacions que abraça des d’arxius i oficines d’estadística a biobancs i satèl·lits. El recurs permet fer cerques generals de centres per domini científic, categoria i país, i també permet editar informes. La base de dades s’actualitza contínuament amb infraestructures que compleixen  uns  criteris d’inclusió específics de qualitat, d’accés i de gestió.

Per  a més informació podeu consultar la versió beta de la base de dades MERIL.

El nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) fusionarà el CBUC i el CESCA

CBUCCESCAEl juny de 2011 la Secretaria d’Universitats i Recerca va presentar les seves línies estratègiques d’actuació entre les quals hi havia la de impulsar serveis comuns consorciats tant per estalviar costos com per crear sinergies. En aquesta línia, el maig de 2012 el Govern de la Generalitat i les universitats públiques van acordar establir el nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que serà el resultat de la fusió dels actuals Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). A més, el nou consorci incorporarà un programa de serveis consorciats TIC, un de compres consorciades i aquelles activitats que es consideri que poden tenir millor resultats de fer-se conjuntament.  L’objectiu fonamental del CSUC és la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. Al llarg de l’any 2013 es consolidarà la formació del nou consorci en un procés jurídic que no ha d’afectar la prestació de serveis actuals.

El CESCA dóna servei a la universitat i a la recerca. És un consorci públic creat l’any 1991 i reconegut com a instal·lació científica i tècnica singular (ICTS) pel llavors Ministeri de Ciència i Innovació des de l’any 2000. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), nou universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, URV, UdL, UOC i URL), i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). El CESCA proporciona un ampli ventall de serveis com ara supercomputació, comunicacions avançades, dipòsits digitals i administració electrònica.

D’altra banda, el CBUC té per missió la de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació. Es constituí a finals de 1996 com un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, format per la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i vuit universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV i UOC).

Per a més informació, podeu consultar les notes de premsa publicades pel CESCA i pel CBUC.

El mecenatge científic a Catalunya

Fundació CellexPer a l’activitat científica el mecenatge resulta fonamental en l’actual temps de crisi econòmica. Mentre les aportacions d’algunes administracions públiques baixen fortament, cal afavorir la inversió privada en el sistema d’R+D.

En els darrers anys, la Fundació Cellex lidera les aportacions del sector privat al progrés científic de Catalunya. També cal recordar els importants projectes impulsats, per exemple, des de la Fundació la Marató de TV3, l’Obra Social la Caixa (programa RecerCaixa) o la Fundación Esther Koplowitz (Centre d’Investigació Biomèdica Esther Koplowitz, CIBEK). A més, la Generalitat de Catalunya vol captar inversió privada per al sistema català a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).

Continua llegint

Convocatòria: Subprograma de Especialización en Instalaciones Científicas y Organismos Internacionales (2011)

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert el termini per a la presentació d’expressions d’interès dels titulats superiors a les vacants associades a projectes en grans infraestructures científiques internacionals del Subprograma de Especialización en Instalaciones Científicas y Organismos Internacionales. Aquests ajuts estan destinats a finançar projectes de recerca en organismes internacionals de prestigi com el CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, FAIR, ILL, ITER, JHR o LIFEWATCH, facilitant la formació en tecnologies punta als titulats beneficiaris.

La durada màxima del contracte és de 2 anys. Es finançarà addicionalment la reintegració del titulat en les entitats beneficiàries per a la transferència tecnològica i la conclusió del projecte. Podeu presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre de 2011 a través del web del MICINN.

Convocatòria: Internacionalización de la I+D (2011)

MICINNEl Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha aprovat la convocatòria d’ajudes del Programa de Internacionalización de la I+D+I, dins del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo de Innovación Tecnológica (2008-2011). La resolució s’ha publicat al BOE núm. 168 de juliol de 2011.

Els objectius de la convocatòria són:

a) Promoure la internacionalizació de les actuacions d’R+D+I
b) Incrementar la participació espanyola en les instal·lacions internacionals
c) Instrumentar la coordinació efectiva dels agents promotors de programes d’R+D+I de diversos països, i posar en marxa els reptes que planteja l’European Research Area (ERA)

La convocatòria implica els programes següents:

1. Subprograma Euroinvestigación
2. Subprograma Proyectos Internacionales
3. Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional
4. Subprograma de Actuaciones Relativas a Infraestructuras Científicas Internacionales
5. Subprograma de Especialización en Infraestructuras Científicas y Organismos Internacionales

Per a més informació us podeu adreçar al lloc web del Ministerio.

Convocatòria: Subprograma INNPLANTA 2011

MICINN

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha publicat la convocatòria 2011 del Subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos (INNPLANTA). L’objectiu d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajuts per a facilitar la implantació o millora d’infraestructures i equipaments cientificotecnològics destinats a R+D+i. S’adreça a entitats públiques i privades instal·lades o en via d’instal·lar-se en parcs científico-tecnològics i les actuacions subjectes a ajut són:

  • Estudis de viabilitat per a la implantació o millora d’infraestructures útils en actuacions científiques i tecnològiques.
  • Projectes d’implantació o millora d’infraestructures utilitzables en actuacions científiques i tecnològiques.
  • Projectes d’adquisició d’equipament d’infraestructures científiques i tecnològiques.

El termini de sol·licitud finalitza el 27 de juny. Per a més informació, consulteu el web del MICINN.

Instal·lacions científiques i tècniques singulars

Mapa ICTS

El Sincrotró ALBA de Cerdanyola del Vallès ja està preparat per funcionar de forma rutinària i acollir els primers investigadors que han de treballar-hi. L’ALBA, el primer accelerador de partícules de l’Estat espanyol, ha aconseguit generar per primer cop un llum a partir de feixos d’electrons, fet que suposa un pas fonamental cap a l’inici de les investigacions amb aquesta tecnologia punta. L’accelerador disposa del reconeixement oficial del Govern espanyol com una Instal·lació Científica i Tècnica Singular (ICTS). Els Països Catalans concentren 12 ICTS de les 54 existents (o previstes) a l’Estat espanyol.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter