INIA

Convocatòria: Proyectos de investigación fundamental orientada a acciones de programación conjunta internacional (APCIN 2016)

INIA

L’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de l’any 2016 dels Proyectos de investigación fundamental orientada a acciones de programación conjunta internacional (APCIN 2016). En el marc del Plan Estatal de I+D+I (2013-2016), les subvencions per 3 anys es destinaran a projectes del repte de Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.

Els beneficiaris podran ser entitats espanyoles que hagin concorregut a convocatòries europees o internacionals en col·laboració en les quals participa l’INIA. El pressupost global de la convocatòria és de 660.000 euros, que podran augmentar fins a 1 milió d’euros addicional si hi ha més crèdit disponible.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el pròxim dia 8 de novembre de 2016.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2016)

INIAEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2016).

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar 45 contractes predoctorals de 4 anys per a la formació de doctors a l’INIA i als centres públics d’investigació agrària i alimentària que depenen de les comunitats autònomes. Val a dir que en el context dels territoris de llengua i cultura catalanes s’inclouen les institucions següents: l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP); l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); i finalment, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).

La quantitat total màxima de les subvencions serà de 4,95 milions d’euros. Aquest ajut finançarà, com a màxim, el 80% del cost empresarial, que inclou la retribució salarial bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El termini de presentació de les sol·licituds és el 28 de setembre de 2016.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Contratación de investigadores con grado de doctor en los centros de investigación agraria y alimentaria INIACCAA (DOC INIA 2015)

L’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de l’any 2015 de les Subvenciones para la contratación de investigadores con grado de doctor en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-Comunidades Autónomas (DOC INIA 2015).

La convocatòria s’emmarca en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). En concret, l’INIA ha convocat 25 places d’investigadors doctors, amb l’objectiu de promoure i finançar la seva incorporació a centres públics autonòmics d’investigació agrària i alimentària. Les subvencions tindran una durada màxima de 5 anys.

La quantitat destinada a finançar aquesta convocatòria és de 3,25 milions d’euros, però pot augmentar fins a mig milió més si es produeix un increment del crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 d’octubre del 2015. La presentació s’ha de realitzar obligatòriament a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Convocatorias del lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest Blog.

Convocatòria: Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias del INIA (2015)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias per a l’any 2015. Les actuacions tenen l’objectiu de fomentar la generació de coneixement i innovació per afrontar els reptes del sector agroalimentari.

La convocatòria té 2 modalitats de participació:

a) Projectes d’investigació fonamental orientada (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D (RTA) que s’ajustin als reptes fixats per l’INIASeguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; i finalment, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.
2. Projectes R+D emergents (E-RTA), els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
1. Actuacions per a fomentar la participació en programes internacionals.
2. Organització de congressos, seminaris, jornades i cursos nacionals o internacionals de caràcter científic i tècnic.
3. Accions per a facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement entre grups del sistema de ciència, tecnologia i empresa.
4. Suport a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 14,5 milions d’euros, que es pot ampliar a 3 milions més si augmenta el crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2015 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica disponible al lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2015)

INIAEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2015). L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar 45 contractes predoctorals de 4 anys per a la formació de doctors a l’INIA i als centres públics d’investigació agrària i alimentària que depenen de les comunitats autònomes.

La quantitat total màxima de les subvencions serà de 4,955 milions d’euros. Aquest ajut finançarà, com a màxim, el 80% del cost empresarial, que inclou la retribució salarial bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El període de presentació de les sol·licituds és el 21 de maig de 2015.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

 

Convocatòria: Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias (2014)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias per a l’any 2014. Dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la convocatòria pretén abordar els següents reptes: Seguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; i finalment, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.

La convocatòria presenta dues modalitats de participació:

a) Projectes d’R+D (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D que s’ajustin a les línies fixades per l’INIA.
2. Projectes R+D emergents els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
1. Actuacions per a fomentar la participació en programes internacionals.
2. Organització de congressos, seminaris, jornades i cursos nacionals o internacionals de caràcter científic i tècnic.
3. Accions per a facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement entre grups del sistema de ciència, tecnologia i empresa.
4. Suport a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.

La quantitat màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 12,8 milions d’euros, però pot augmentar fins a 3 milions més si es produeix una pujada del crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 d’octubre de 2014 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat Convocatorias del lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2014)

INIAEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de les Subvenciones para la formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA 2014). L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar 50 contractes predoctorals de 4 anys per a la formació de doctors a l’INIA i als centres públics d’investigació agrària i alimentària que depenen de les comunitats autònomes.

La quantitat total màxima de les subvencions serà de 5,864 milions d’euros. Aquest ajut finançarà, com a màxim, el 80% del cost empresarial, que inclou la retribució salarial bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del lloc web de l’INIA. El període de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del 12 d’abril de 2014.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu accedir al lloc web de l’INIA.

Convocatòria: Subvenciones para la contratación de investigadores doctores en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (2013)

L’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de l’any 2013 de les Subvenciones para la contratación de investigadores doctores en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-Comunidades Autónomas.

La convocatòria s’emmarca en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). En concret, l’INIA ha convocat 25 places d’investigadors doctors, amb l’objectiu de promoure i finançar la seva incorporació a centres públics autonòmics d’investigació agrària i alimentària. Les subvencions tindran una durada màxima de 5 anys.

La quantitat destinada a finançar aquesta convocatòria és de 3,25 milions d’euros, però pot augmentar fins a mig milió més si es produeix un increment del crèdit disponible. La presentació s’ha de realitzar obligatòriament a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA. El termini de presentació de sol·licituds inclou 20 dies hàbils a partir del 12 de desembre.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Convocatorias del lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest Blog.

Convocatòria: Subvenciones para proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias (2013)

INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria per a l’any 2013 de les Subvenciones para proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

Els projectes d’investigació fonamental van dirigits a fomentar la generació de coneixement, la seva aplicació i la innovació en totes les seves dimensions. El termini màxim d’execució dels projectes és de 3 anys i se’n poden beneficiar centres públics d’R+D, empreses i centres de recerca agrària i alimentària que depenen de l’INIA i de les comunitats autònomes.

Les accions complementàries són actuacions d’especial rellevància associades a programes i projectes d’R+D+I, recursos humans o infraestructures per al desenvolupament d’activitats no contemplades en els projectes d’investigació fonamental. El termini màxim d’execució serà d’un any, que en alguns casos es pot ampliar fins a 3 anys.

La quantitat màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 12,8 milions d’euros, però pot augmentar fins a 3 milions més si es produeix una pujada del crèdit disponible. La presentació s’ha de realitzar obligatòriament a través de l’aplicació telemàtica del lloc web de l’INIA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de desembre de 2013.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Convocatorias del lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest Blog.

Convocatòria: Becas FPI-INIA (2012)

En el marc del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, el Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) ha obert la convocatòria d’ajuts per a la Formació de Personal Investigador (FPI) per a l’any 2012, a través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA) i  les comunitats autònomes. Amb aquesta iniciativa es pretén incrementar la quantitat i qualitat de nous doctors. La concessió màxima d’ajuts a titulats universitaris de Becas FPI-INIA (2012) és de 50.

El període de presentació de les sol·licituds és del 9 al 23 de maig del 2012, i s’ha de fer a través del formulari electrònic.

Per a informar-vos en detall de la convocatòria, podeu accedir al manual d’usuari i a les bases al lloc web de l’INIA.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter