INNPACTO

Realitat i ficció a les convocatòries estatals d’R+D+I

MINECOEl passat 6 de febrer, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) publicà una nota de premsa on s’anunciava que el Govern espanyol havia resolt tres convocatòries, que mobilitzaven 435 milions d’euros (M€) d’inversió privada en activitats d’R+D+I. Segons la nota, els ajuts arribaven a prop de 1.500 beneficiaris, sobretot petites i mitjanes empreses. Les tres convocatòries implicades donaven suport a 670 actuacions i mobilitzaven 7.300 llocs de treballs.

Els ajuts han estat finançats amb fons europeus FEDER. Els instruments financers utilitzats són majoritàriament bestretes reemborsables i préstecs avantatjosos, amb un interès inferior al 1,5%. Ara bé, les quantitats totals atorgades són força inferiors als pressuposts inicials (1.092,9 M€), consultables al lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Aquesta situació es veu agreujada per dos factors importants: primer, els pressupostos inicials ja havien baixat respecte a les convocatòries anteriors; segon, una prioritat bàsica del nou Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) és la innovació en el sector privat.

Les tres convocatòries implicades són les següents:

1) INNPACTO impulsa la col·laboració entre els sectors públic i privat. S’han concedit 380 M€ en total, 75 en subvencions i 305 en préstecs. El pressupost inicial de la convocatòria 2012 era de 851,7 M€ (a les dues convocatòries anteriors va ser de 827,5 M€, l’any 2010, i 951,9 M€, l’any 2011).

2) INNCORPORA facilita la incorporació de personal amb formació en innovació a les empreses. S’hi han destinat 30 M€, però el pressupost previst era de 91,2 M€ (l’any 2011 va ser de 342 M€).

3) INNPLANTA possibilita l’adquisició d’equipament per entitats ubicades als parcs científics i tecnològics. S’han concedit 12 M€ respecte als 150 M€ en préstecs que estaven pressupostats. A més, cal tenir en compte les previsions pressupostàries anteriors: 248,8 M€ (any 2010) i 651,5 M€ (any 2011).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del MINECO.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter