Instituto de la Mujer

Convocatòria: Estudios del género y de la igualdad (2012)

Instituto de la MujerL’Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha obert dues convocatòries per a l’any 2012:

Subvenciones para la realización de investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género. Els projectes han d’estar relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre gèneres i tenir una durada màxima de tres anys. S’adrecen a organismes públics d’investigació i entitats privades sense ànim de lucre. El termini de sol·licituds és el 14 d’agost de 2012.

Subvenciones para la realización de postgrados de igualdad, acciones complementarias a la investigación y actividades de las unidades de igualdad, en el ámbito universitario. L’objecte d’aquesta convocatòria és l’impuls d’estudis específics sobre la dona i la creació i consolidació dels seminaris, instituts d’estudis de gènere i observatoris d’igualtat d’oportunitats a les universitats. Poden sol·licitar l’ajut aquelles universitats que han presentat un projecte al Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Ministerio de Educación, en les convocatòries de 2009, 2010 o 2011. El termini de sol·licituds és el 15 d’agost de 2012.

Podeu ampliar la informació sobre aquestes convocatòries al lloc web de l’Instituto de la Mujer.

Convocatòria: Investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género (2011)

El Instituto de la Mujer convoca subvencions per a la realització d’investigacions relacionades amb els estudis de la dona i gènere, per a l’any 2011. Els projectes han d’emmarcar-se en les línies d’investigació pròpies dels seminaris, instituts, centres i aules d’estudis de les dones que incorporen una perspectiva de gènere en la seva tasca investigadora, i han d’atendre’s a les bases reguladores de l’Ordre IGD/3723/2008 (modificada per l’Ordre IGD/1176/2010), i a la Resolució de la convocatòria.

Les subvencions poden ser sol·licitades per les entitats següents:

a) Universitats públiques, organismes públics de recerca, reconeguts com a tals per la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica.

b) Universitats privades i altres entitats del mateix caràcter privat, sense ànim de lucre i amb finalitat investigadora legal o estatutària.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 29 de juny del 2011. Per a més informació podeu consultar el lloc web del Instituto de la Mujer.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter