Inversió

Què patenten les empreses internacionals que més investiguen?

World Corporate Top R&D InvestorsL’informe «World Corporate Top R&D Investors: Innovation and IP bundles» és una publicació de la Comissió Europea (CE) i de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). El document descriu els resultats d’innovació, en forma de patents i marques, de les 2.000 principals empreses mundials per inversió en activitats d’R+D. Globalment, l’any 2012 les empreses analitzades van invertir en R+D un total de 539.000 milions d’euros, però només hi ha 16 corporacions espanyoles, que inclouen els laboratoris farmacèutics catalans Almirall i Grifols.

L’estudi presenta informació sobre les patents de les empreses i les seves estratègies de marca per llançar nous productes, i es veu com combinen aquestes dues formes de drets de propietat intel·lectual per protegir els retorns d’actius basats en el coneixement. Les dades procedeixen de les 5 principals oficines nacionals de patents i ofereixen idees interessants sobre les estratègies d’innovació de les empreses capdavanteres en R+D.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para el impulso de las redes «Business Angel» (2015)

logo-ministerioEl Ministerio de Industria, Energia y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el impulso de las redes «Business Angel» per a l’any 2015. L’objectiu és afavorir el desenvolupament d’activitats de prestació de serveis realitzades per les xarxes «business angel» (inversors privats de proximitat), enteses com activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, la creació de l’estructura organitzativa i la captació d’inversors.

El pressupost màxim per a aquests ajuts és d‘1 milió d’euros. La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Actuaciones relacionadas con el funcionamiento general de las redes de «Business angel» entendiendo por tal las actividades de prestación de los servicios de información, difusión, intermediación, análisis de proyectos y aquellos otros que resulten precisos para favorecer la aportación de recursos financieros a proyectos empresariales innovadores.
2. Actuaciones dirigidas a la creación y puesta en marcha de nuevas redes de «Business angel», entendiendo como tal las actividades relacionadas con la contratación de personal especializado, creación de la estructura organizativa y captación de inversores, entre otras.

El termini de presentació de sol·licituds és el 25 d’abril de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

STAR METRICS, una iniciativa nord-americana per mesurar l’impacte del finançament públic en la recerca científica

Star MetricsSTAR METRICS (Science and Technology for America’s Reinvestment: Measuring the Effect of Research on Innovation, Competitiveness and Science) és un projecte liderat per 3 organismes nord-americans: National Institutes of Health (NSI), National Science Foundation (NSF) i White House Office of Science and Technology Policy (OSTP). Es tracta d’una associació entre ens públics i institucions científiques amb la finalitat de documentar els resultats de les inversions públiques en recerca científica. D’aquesta forma es pot consultar un dipòsit de dades generals i objectives per respondre ràpidament a les preguntes plantejades pels poders executiu i legislatiu. A l’apartat News hi consten les oficines i agències federals implicades, les fonts d’informació del projecte i altres iniciatives internacionals similars.

Les institucions associades a STAR METRICS hi poden participar a partir de 2 nivells diferents:
Nivell I: Mesurament estandarditzat sobre l’impacte de la inversió en ciència en l’ocupació.
Nivell II: Mesurament de l’impacte de la inversió científica pública en el coneixement científic (publicacions i citacions), en millores socials (salut, medi ambient, etc.), en recursos humans (mobilitat d’estudiants, ocupació, etc.) i creixement econòmic (patents i creació d’empreses).

Segons un estudi recent realitzat amb dades STAR METRICS i publicat a la revista Science, la investigació científica té un impacte econòmic immediat. Realitzat a partir de les dades de 9 universitats, l’estudi demostra com la investigació, un component clau de l’economia dels Estats Units d’Amèrica, està retornant la inversió a través d’un enorme valor públic i amb l’impacte directe sobre l’ocupació, el comerç i les empreses.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de STAR METRICS.

Convocatòria: Ayudas para el impulso de las redes «Business Angels» (2014)

El Ministerio de Industria, Energia y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el impulso de las redes «Business Angels» per a l’any 2014. L’objectiu és afavorir l’impuls i la creació de noves xarxes «business angels», entenent-les com activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, la creació de l’estructura organitzativa i la captació d’inversors.

El pressupost màxim per a aquests ajuts és de 600.000 euros. La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Convocatoria correspondiente a 2014 de las subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels», relacionadas con su funcionamiento (150.000 euros).
2. Convocatoria correspondiente a 2014, de las subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels», relacionadas con su creación (450.000 euros).

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 22 d’abril del 2014. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Convocatòria: Subvenciones para el impulso de las redes de «business angels» (2013)

Ministerio IndustriaLa Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha obert la convocatòria del 2013 de les subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels». L’objectiu és facilitar a petites i mitjanes empreses el finançament de projectes innovadors, amb alt potencial de creixement i de generació de feina per millorar la competitivitat de l’economia espanyola. Els «business angels» són inversors privats de caràcter informal i que, a més a més, poden aportar experiència professional, xarxes de contactes, etc.

Els ajuts convocats pretenen subvencionar activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, creació d’estructura organitzativa i captació d’inversors per a projectes innovadors. La convocatòria presenta dues modalitats, amb 600.000 euros de pressupost màxim, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió: creació de xarxes (450.000 euros) i funcionament de xarxes (150.000 euros).

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del dia 29 de juny de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Convocatòria: Apoyo a redes de Business Angels (2012)

MINETUREl Ministerio de Industria, Energia y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria Apoyo a redes de Business Angels (2012). L’objectiu és contribuir a la regularització i professionalització de la mediació entre PIMES emprenedores necessitades de capital i inversors de proximitat (“Business Angels”) que estiguin potencialment interessats en finançar projectes d’innovació. Els ajuts s’adrecen a entitats públiques o privades que demostrin potencial per atreure inversors, que tinguin capacitat per avaluar i promoure la inversió en projectes d’innovació de les PIMES i per cooperar amb els diferents agents de l’àmbit de creació d’empreses i innovació.

El termini de sol·licitud és el 30 de juliol de 2012 i s’ha de tramitar electrònicament al lloc web del MINETUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter