ISCIII

Projectes del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)

ISCIII-FISL’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) és un organisme públic de l’Estat Espanyol que investiga i fomenta la recerca en biomedicina i ciències de la salut. El Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) es finança a través de la Sotsdirecció General d’Avaluació i Foment de la Recerca i està inclòs al Pla Nacional de R+D+I.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter