IVIE

SIUVP, el Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques

SIUVPEl SIUVP (Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques) és un portal web que ofereix un quadre complet d’indicadors sobre les activitats i els resultats de les universitats del País Valencià. El SIUVP s’ha desenvolupat mitjançant la col·laboració de les 5 universitats públiques valencianes: Universitat de València (UV); la Universitat Politècnica de València (UPV); la Universitat d’Alacant (UA); la Universitat Jaume I (UJI); i finalment, la Universitat Miguel Hernández (UMH).

Des de l’any 2012, l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i les universitats han creat una metodologia compartida per oferir informació homogènia, comparable i accessible a tota la ciutadania. En l’actualitat, la plataforma recull informació sobre 61 indicadors relacionats amb l’oferta i la demanda docent; el rendiment acadèmic dels estudiants; la internacionalització; l’activitat investigadora; la transferència de coneixement que realitza a la societat; i els recursos i resultats econòmics de la seva activitat.

Per més informació, podeu consultar el lloc web del SIUVP.

ABACO, un observatori de les activitats basades en el coneixement

L’Observatorio ABACO (actividades basadas en el conocimiento) és un projecte conjunt de l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) i el VLC/Campus que mesura, analitza i promou les activitats relacionades amb la producció de coneixement. És una eina que ofereix un ampli sistema d’indicadors sobre la situació de la generació d’informació a Espanya, la seva posició internacional i les diferències territorials. A més, inclou una biblioteca que emmagatzema informes, documents de treball i publicacions, i ofereix informació actualitzada sobre projectes de recerca.

La Biblioteca ABACO és una peça clau de l’observatori, que també recull documents relacionats amb l’economia del coneixement, les TIC, l’R+D+I, el capital humà i l’emprenedoria. A més, disposa d’un cercador  que permet fer cerques per títol, autor, any, institució, matèria i classificació. També posa a disposició dels usuaris un banc de dades amb més de 200 indicadors, estructurats en cinc àmbits: noves tecnologies; capital humà; sistema d’innovació; entorn; i finalment, impacte socioeconòmic.

Per a més informació podeu accedir al lloc web d’ABACO.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter