Joventut

Convocatòria CSIC: 475 contractes en pràctiques per a menors de 30 anys

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert una convocatòria per al procés selectiu de personal tècnic per a formalitzar 475 contractes en pràctiques per a menors de 30 anys. La convocatòria s’emmarca dins el Sistema Nacional de Garantía Juvenil i té l’objectiu que el col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació puguin rebre ofertes de treball després d’acabar l’educació formal o de quedar aturats. Els ajuts tenen una durada de 2 anys i els estudiants han d’haver conclòs els seus estudis amb posterioritat al juny del 2011. 

En concret, el CSIC ofereix 175 places en pràctiques per a titulats superiors (llicenciatura, arquitectura, enginyeria o títol equivalent de grau). En aquest cas, el finançament màxim és de 20.996,32 euros el 1r any de contracte i 26.245,40 euros el 2n any. D’altra banda, el CSIC també ofereix 300 places per a titulats en formació professional de tècnic superior o tècnic especialista o equivalent, en què el finançament màxim és de 13.598,62 euros el 1r any de contracte i 16.998,28 euros el 2n any. 

El presupost global de la iniciativa és de 17,4 milions d’euros. El Programa Operativo de Empleo Juvenil (2014-2020) de l’European Social Found (ESF) financia el 91,9% dels costos de contractació, mentre que la resta és assumit pel CSICEl termini de presentació de sol·licituds és el 21 de setembre de 2015, excepte per a les comunitats de Catalunya, Cantàbria, Astúries i Extremadura, que és el 22 de setembre.

Per més informació podeu consultar la seu electrònica del CSIC.

18a Setmana de la Ciència 2013 (SC13)

Una vegada més, se celebra una nova edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya. Enguany, la 18a Setmana de la Ciència 2013 (SC13) es durà a terme del 15 al 24 de novembre i oferirà un ampli ventall d’activitats de divulgació científica arreu del territori. La SC13 és una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i aquesta edició es centra en l’estadística, l’aigua i Einstein amb motiu de l’Any Internacional de l’Estadística, l’Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de l’Aigua i la commemoració del 90è aniversari de la visita d’Albert Einstein a Catalunya.

La sessió inaugural de la SC13 tindrà lloc al Parlament de Catalunya, el proper dilluns 11 de novembre, a les 18.30 hores. Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), hi pronunciarà la conferència «Supercomputació, una eina per a la ciència».

Durant l’esdeveniment, s’organitzaran jornades de portes obertes; exposicions; conferències; seminaris; xerrades; tertúlies; visites guiades; jocs; tallers científics, entre d’altres activitats. Val a dir que el Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la FCRI, hi promourà el Dia de la ciència a les escoles amb l’objectiu fonamental de despertar i potenciar l’interès del jovent, vers la ciència i la tecnologia.

Per a més informació, podeu consultar el calendari d’activitats del lloc web de la SC13. Des d’aquí, també podreu accedir al registre d’entitats i d’activitats.

Convocatòria: Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012)

Agència Catalana de la JoventutL’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha convocat les Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012). La convocatòria pretén promoure i estimular entre els investigadors/es la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya per tal de fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les tesis s’han de centrar, exclusivament, en l’anàlisi de la població de 16 a 29 anys i/o en les polítiques que s’hi adrecen. Les actuacions d’investigació objecte d’aquestes beques s’hauran de desenvolupar en el període d’un any, comptador a partir de la data en que finalitzi l’acceptació de la beca.

La gestió dels procediments administratius dels ajuts correspon a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 23 de novembre de 2012. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria publicada al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya (AJOVE 2012)

Agència Catalana de la JoventutL’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha convocat els Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya (AJOVE 2012). La convocatòria pretén finançar projectes d’estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya, preferentment de la població de 16 a 29 anys. La present convocatòria s’adreça exclusivament a projectes de recerca que utilitzin com a font principal de la investigació la matriu de dades de l’Enquesta de Participació i Política (EPP) de l’any 2011. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any, comptador a partir de la data de l’acceptació de l’ajut.

La gestió dels procediments administratius dels ajuts correspon a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Resten exclosos de l’objecte d’aquesta convocatòria els treballs de tesis doctorals. A més, no poden optar a aquests ajuts els equips de recerca que hagin estat beneficiaris de les convocatòries dels anys 2009 i 2010, ni tampoc els ajuntaments, els ens locals ni els organismes que d’ells en depenguin.

El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 23 de novembre de 2012. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria publicada al lloc web de l’AGAUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter