JPND

Convocatòria: Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND 2013)

JPNDEl programa europeu Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND) és una iniciativa de col·laboració científica de la Unió Europea (UE) per a donar suport a la investigació de malalties neurodegeneratives com l’Alzeimer o el Parkinson. L’objectiu de JPND és comprendre els factors que les produeixen i avaluar-ne les estratègies de salut i assistència social de les persones que les pateixen.

La iniciativa JPND ha obert dues convocatòries de projectes d’investigació:

1)  Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases
Objectiu: Desenvolupar anàlisis en xarxa de diferents malalties neurodegeneratives per dilucidar els mecanismes subjacents implicats.
Pressupost total: 12 milions d’euros.
Termini de sol·licituds: 18 de febrer de 2014.

2)  Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases
Objectiu: Fomentar estudis pilot interdisciplinaris per al disseny d’estratègies preventives relacionades amb les malalties neurodegeneratives.
Pressupost total: 11 milions d’euros.
Termini de sol·licituds: 20 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de convocatòries obertes de la iniciativa JPND.

Convocatòria: Ajuts de la JPND per a la investigació de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives (2012)

El programa europeu Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND) és una iniciativa de col·laboració de la Unió Europea (UE) per a donar suport a la investigació de malalties neurodegeneratives com l’Alzeimer o el Parkinson. L’objectiu del JPND és comprendre els factors que les produeixen i avaluar-ne les estratègies de salut i assistència social de les persones que les pateixen. El pressupost total dels Ajuts de la JPND per a la investigació de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives (2012) és de 25 milions d’euros.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter