Programa Juan de la Cierva

Convocatòria: Ayudas para contratos Juan de la Cierva (2016)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert les convocatòries d’Ajuts per a contractes Juan de la Cierva (2016) següents:

1. Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación (2016)

Objectiu: fomentar la contractació laboral per 2 anys a organismes d’investigació de l’Estat espanyol, de joves doctors (títol obtingut entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014) amb la finalitat de consolidar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral. Es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 2 anys de durada.
Pressupost global: 14,40 milions d’euros. La quantitat anual dels ajuts és de 29.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats. A més, es concedirà un ajut addicional de 6.000 euros per cada investigador per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució d’activitats de recerca.
Termini de presentació: 31 de gener de 2017 (centres) i 25 de gener de 2017 (investigadors)

2. Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación (2016)

Objectiu: fomentar la contractació laboral per 2 anys a organismes d’investigació de l’Estat espanyol, de joves doctors (títol obtingut entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2016). Es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 2 anys de durada.
Pressupost global: 11,25 milions d’euros. La quantitat anual dels ajuts és de 25.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats.
Termini de presentació: 2 de febrer de 2017 (centres) i 26 de gener de 2017 (investigadors)

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Programa Juan de la Cierva: Distribució territorial, temporal, temàtica i institucional (2004-2014)

MINECO

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe estadístic Programa Juan de la Cierva per entitats de recerca i àrees ANEP, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2004-2014. Les fonts d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE). No s’han recollit les renúncies posteriors ni altres canvis.

En el període 2004-2012, el Programa Juan de la Cierva va facilitar la contractació laboral d’investigadors doctors novells per 3 anys, per part d’universitats i organismes d’investigació. A partir de l’any 2013, el programa es va transformar en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral (FPDI) i els ajuts per a la incorporació de joves doctors (IJC).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para contratos Juan de la Cierva (2015)

MINECO

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert les convocatòries d’Ajuts per a contractes Juan de la Cierva (2015) següents:

1. Ayudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación (2015)

Objectiu: fomentar la contractació laboral per 2 anys a organismes d’investigació de l’Estat espanyol, de joves doctors (títol obtingut entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2013) amb la finalitat de consolidar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral.
Pressupost global: 14,4 milions d’euros i es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 2 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 29.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats. A més, es concedirà un ajut addicional de 6.000 euros per cada investigador per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució d’activitats de recerca.
Termini de presentació: 1 de febrer (investigadors) i 8 de febrer de 2016 (centres)

2. Ayudas para contratos Juan de la Cierva-formación (2015)

Objectiu: fomentar la contractació laboral per 2 anys a organismes d’investigació de l’Estat espanyol, de joves doctors (títol obtingut entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2015).
Pressupost global: 11,2 milions d’euros i es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 2 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 25.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats.
Termini de presentació: 3 de febrer (investigadors) i 10 de febrer de 2016 (centres)

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ayudas Juan de la Cierva-formación (2014)

MINECOEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria 2014 de les Ayudas Juan de la Cierva-formación (2014). Aquests ajuts tenen l’objectiu de fomentar la contractació laboral per 2 anys a organismes d’investigació de l’Estat espanyol, de joves doctors (títol obtingut entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2014). Cal tenir en compte que el programa Juan de la Cierva s’ha transformat en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral i els ajuts per a la incorporació de joves doctors.

El pressupost global de la convocatòria és d’11,2 milions d’euros i es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 2 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 25.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 3 de febrer (per als investigadors) i el 10 de febrer de 2015 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ayudas Juan de la Cierva-incorporación (2014)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria 2014 de les Ayudas Juan de la Cierva-incorporación. Aquests ajuts tenen l’objectiu de fomentar la contractació laboral per 2 anys a organismes d’investigació de l’Estat espanyol, de joves doctors (títol obtingut entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2012) amb la finalitat de consolidar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral. Cal tenir en compte que el programa Juan de la Cierva s’ha transformat en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral i els ajuts per a la incorporació de joves doctors.

El pressupost global de la convocatòria és de 14,4 milions d’euros i es concediran un màxim de 225 ajuts per a contractes laborals de 2 anys de durada. La quantitat anual dels ajuts és de 29.000 euros, que es destinaran a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels contractats. A més, es concedirà un ajut addicional de 6.000 euros per cada investigador contractat per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució d’activitats de recerca.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 29 de gener (per als investigadors) i el 5 de febrer de 2015 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

El Programa Juan de la Cierva s’extingeix amb un descens del nombre i de l’import dels ajuts

MINECOEn el període 2004-2012, el Programa Juan de la Cierva (JCI) ha sigut un instrument destacat de la política científica del govern espanyol. El programa ha facilitat la contractació temporal d’investigadors doctors novells per part d’organismes d’investigació o centres d’R+D. Un cop avaluats, els candidats seleccionats rebien un contracte de 3 anys cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

Ara el programa s’ha extingit per transformar-se en 2 noves actuacions consecutives de 2 anys de durada cada una: els ajuts per a contractes per a la formació postdoctoral i els ajuts per a la incorporació de joves doctors. A més, el finançament estatal anual per investigador ha baixat progressivament, de 33.660 euros (convocatòries 2008-2010) a 28.800 euros (convocatòria 2012) i 25.000 euros (primera convocatòria 2013 dels nous contractes de formació postdoctoral).

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva del portal web MERIDIÀ, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2004-2012. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha reestructurat el Programa Juan de la Cierva (3 anys de durada) en 2 noves actuacions consecutives: Ayudas para contratos para la formación posdoctoral (2 anys) i Ayudas para la incorporación de jóvenes doctores (2 anys addicionals). Ara s’ha obert la convocatòria 2013 de les Ayudas para contratos para la formación posdoctoral, que concediran un màxim de 225 ajuts per contractar laboralment joves doctors (títol obtingut a partir de l’1 de setembre de 2009), amb l’objectiu de completar la seva formació investigadora en centres d’R+D diferents als que van realitzar la formació predoctoral.

Els ajuts són de 25.000 euros anuals (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 28.800 euros), que es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats. El pressupost màxim de la convocatòria és d’11,25 milions d’euros per a 2 anys (a la convocatòria 2012 del Programa Juan de la Cierva eren 19,44 milions per a 3 anys).

Les sol·licituds de participació són presentades pels centres d’R+D, que incorporen els investigadors candidats per als grups de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva a partir dels mèrits curriculars dels candidats i de l’historial científic i tècnic del grup d’integració. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 24 de febrer (per als investigadors) i el 3 de març de 2014 (per als centres).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen un 40,2% dels investigadors Juan de la Cierva

MINECODes de l’any 2004, el Programa Juan de la Cierva (JCI) de l’Estat espanyol concedeix ajuts a la contractació laboral de titulats doctors recents. Els investigadors seleccionats s’incorporen als equips d’investigació de centres d’R+D durant un període de 3 anys. Des de la seva creació, el programa ha concedit una mitjana anual de 350 ajuts, però la resolució provisional de la darrera convocatòria (any 2012) només inclou 225 candidats, segons la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). D’altra banda, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen un 40,2 % dels 2.787 ajuts atorgats en el període 2004-2011.

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Juan de la Cierva (JCI), per entitats de recerca i àrees de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Aquest informe del portal web MERIDIÀ incorpora les dades detallades de les convocatòries 2004-2011 per als territoris de llengua i cultura catalanes. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para la contratación de investigadores y personal técnico (2012)

MINECOLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo en Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publicat la convocatòria dels ajuts per a la contractació de doctors i personal tècnic mitjançant els subprogrames Ramón y Cajal (RYC), Juan de la Cierva (JDC), Personal Técnico de Apoyo (PTA) i Torres Quevedo (PTQ). L’import global de la convocatòria és de 104 milions d’euros, amb el següent nombre màxim d’ajuts per cada subprograma: RYC (175 contractes de 5 anys), JDC (225 contractes de 3 anys), PTA (210 contractes de 3 anys anys) i PTQ (330 contractes de 3 anys).

Els diferents terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
a) Subprograma RYC: del 29/10/2012 al 27/11/2012 a les 15:00 hores.
b) Subprograma JDC: del 29/10/2012 al 29/11/2012 a les 15:00 hores. El termini per a la signatura del formulari electrònic per part de l’investigador finalitza el 20/11/2012 a les 15:00 hores.
c) Subprograma PTA: del 31/10/2012 al 11/12/2012 a les 15:00 hores. El termini per a la signatura del formulari electrònic per part del tècnic finalitza el 21/11/2012 a les 15:00 hores.
d) Subprograma PTQ: del 06/11/2012 al 13/12/2012 a les 15:00 hores.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINECO així com les publicacions d’aquest blog sobre el tema (consulteu les etiquetes d’aquesta entrada).

Convocatòria Juan de la Cierva

Programa Juan de la CiervaA l’apartat de Recursos Humans del portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe del Programa Juan de la Cierva amb la informació de les convocatòries 2008 i 2009.

El Subprograma Juan de la Cierva (MICINN-JDC) està inclòs dins del Programa Nacional de contractació i incorporació de RRHH, de la Línia instrumental de Recursos Humans del Pla Nacional de R+D+I (2008-2011).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter