Latindex

CIRC 2016, una nova versió de classificació integrada de revistes científiques

circ2La Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC) és una classificació especialitzada en Ciències Socials i Humanitats  i desenvolupada per l’empresa EC3 Metrics, una spin-off de la Universidad de Granada (UGR). El seu objectiu és facilitar la construcció d’indicadors bibliomètrics destinats a la descripció dels resultats de recerca de diversos agents científics com universitats, departaments o investigadors.

CIRC classifica les revistes en 5 grups: Excel·lència A+; Grup A; Grup B; Grup C; i finalment, Grup D. La nova versió de CIRC s’ha construït en funció de les valoracions rebudes per diferents agències d’avaluació científiques espanyoles com la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) i l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Les novetats que inclou la versió 2016 de CIRC són les següents:
1. Selecció de productes més reduïda: les fonts d’informació són Web of Science (WoS); Journal Metrics; ERIH; Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); i, per últim, Latindex.
2. Major exigència dels criteris: per estar al grup A, una revista ha d’estar situada als tres primers quartils del Journal Citation Reports (JCR).
3. Doble classificació segons disciplines: les revistes poden aparèixer classificades en Ciències Socials o Humanitats, o bé en ambdues.
4. Revistes depredadores: s’han tingut en compte les revistes incloses a la «Beall’s list of predatory Open Access Publisher».

Per més informació sobre la nova versió 2016 podeu consultar el lloc web de CIRC.

El portal Dialnet recopila ja 4,3 milions de documents científics

Dialnet és un portal bibliogràfic que té la finalitat de donar major visibilitat a la literatura científica hispana a Internet, recopilant i facilitant l’accés a continguts científics. Actualment, el portal conté 8.997 revistes i 4,3 milions de documents, una part considerable dels quals es poden consultar a text complet. La pantalla de consulta del portal s’ofereix en 10 idiomes, inclòs el català, i compta amb gairebé 1,3 milions d’usuaris. A més, les revistes presenten una fitxa completa, que inclou indicadors qualitatius com Latindex i la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC).

El projecte va ser iniciat l’any 2000 per la Universidad de La Rioja (UR) i des del 2009 és impulsat per la Fundación Dialnet. A més, compta amb la col·laboració de 80 biblioteques universitàries, especialitzades i públiques.

Els dos principals serveis de Dialnet als investigadors i usuaris són:
a) Cerca de documents (sense registre): Dialnet és un portal integrador de recursos (revistes, llibres, tesis, etc.) i, a més, facilita l’accés a nombrosos continguts a text complet.
b) Subscripció a alertes de revistes (registre gratuït): es pot fer una selecció de revistes per rebre per correu electrònic alertes amb els sumaris dels números nous.

A més, els usuaris d’institucions vinculades al projecte, tenen accés a Dialnet Plus, amb serveis bibliogràfics i documentals de valor afegit: cerca avançada de documents; selecció i exportació de documents; gestió de cerques realitzades; cercador d’autor; creació de llistes bibliogràfiques per compartir, etc.

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet.

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Dialnet aposta per l’accés obert de la recerca

Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) és un projecte de cooperació, iniciat el 2001, que integra diferents recursos i serveis documentals, principalment de l’àmbit hispà,  amb una clara aposta per a l’accés lliure i gratuït, sumant-se al moviment Open Access. Actualment, la base de dades inclou sumaris de gairebé 7.500 revistes, articles d’obres col·lectives, documents de treball-prepublicacions, ressenyes bibliogràfiques, tesis doctorals i llibres. El projecte es va iniciar a la Universidad de la Rioja (UR), i hi participen biblioteques universitàries, especialitzades i públiques de l’àmbit espanyol i hispanoamericà. A continuació podeu llegir dues notícies recents sobre les entitats amb qui col·labora.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter