LIFE

Convocatòria: LIFE Grants (2017)

En el marc del programa LIFE (2014-2020), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE Action Grants (2017) per als subprogrames Environment Climate Action, amb un pressupost global de 337,54 milions d’euros.

El subprograma Environment compta amb 290,89 milions d’euros de pressupost, del qual almenys un 55 % del finançament serà dedicat a projectes de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat. Aquest subprograma cobreix els tipus de projectes següents: “tradicionals”, preparatoris, integrats i d’assistència tècnica. Pel que fa a les àrees d’actuació, s’inclouen: Nature & Biodiversity; Environment & Resource Efficiency; i Environmental Governance & Information.

D’altra banda, el subprograma Climate Action disposa d’un pressupost de 82,43 milions d’euros. Aquest subprograma cobreix tots els tipus de projectes mencionats, menys els preparatoris.  Quant a les àrees d’actuació s’inclouen: Climate Change Mitigation; Climate Change Adaptation; i Climate Governance and Information.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser: organismes públics, organitzacions comercials privades i organitzacions no comercials privades, incloses les Organitzacions No Governamentals (ONGs). Per preparar les sol·licituds, cal consultar les explicacions completes sobre criteris d’elegibilitat, procediments, taxes de cofinançament i altres detalls disponibles al lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Els projectes “tradicionals” s’han de sol·licitar a través de la pàgina web eProposal, mentre que per a la resta, cal usar els formularis específics de cada tipus. Els terminis de presentació de sol·licituds varien segons el tipus i l’àrea d’actuació dels projectes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Convocatòria: LIFE Grants (2016)

LIFEEn el marc del programa LIFE (2014-2020), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE Action Grants (2016) per als subprogrames Environment i Climate Action, amb un pressupost global de 337,54 milions d’euros.

El subprograma Environment compta amb 273,94 milions d’euros de pressupost, del qual almenys un 55% del finançament serà dedicat a projectes de suport a la conservació de la natura i la biodiversitatPel que fa al subprograma Climate Action es disposa d’un pressupost de 63,60 milions d’euros.

Ambdós subprogrames cobreixen tots els tipus de projectes: “tradicionals”, preparatoris, integrats i d’assistència tècnica. Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser: organismes públics, organitzacions comercials privades i organitzacions no comercials privades, incloses les Organitzacions No Governamentals (ONGs).

Per preparar les sol·licituds, cal consultar les explicacions completes sobre criteris d’elegibilitat, procediments, taxes de cofinançament i altres detalls disponibles al lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Els projectes “tradicionals” s’han de sol·licitar a través de la pàgina web eProposal, mentre que per a la resta, cal usar els formularis específics de cada tipus. Els terminis de presentació de sol·licituds varien segons el tipus i l’àrea d’actuació dels projectes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Convocatòria: LIFE Grants (2015)

LIFEEn el marc del programa LIFE (2014-2020), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE Action Grants (2015) per als subprogrames Environment i Climate Action, amb un pressupost global de 240,81 milions d’euros.

El subprograma Environment compta amb 184,14 milions d’euros de pressupost, del qual almenys un 55% del finançament serà dedicat a projectes de suport a la conservació de la natura i la biodiversitatPel que fa al subprograma Climate Action es disposa d’un pressupost de 56,67 milions d’euros.

Ambdós subprogrames cobreixen tots els tipus de projectes: “tradicionals”, preparatoris, integrats, d’assistència tècnica i d’enfortiment de capacitats. Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser: organismes públics, organitzacions comercials privades i organitzacions no comercials privades, incloses les Organitzacions No Governamentals (ONGs).

Per preparar les sol·licituds, cal consultar les explicacions completes sobre criteris d’elegibilitat, procediments, taxes de cofinançament i altres detalls disponibles al lloc web del programa LIFE (2014-2020). Els projectes “tradicionals” s’han de sol·licitar a través de la pàgina web eProposal, mentre que per a la resta, cal usar els formularis específics de cada tipus. Els terminis de presentació de sol·licituds varien segons el tipus i l’àrea d’actuació dels projectes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Convocatòria: LIFE Action Grants (2014)

LIFE

En el marc del programa LIFE (2014-2020), la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE Action Grants (2014) per als subprogrames Environment i Climate Action, amb un pressupost global de 283,123 milions d’euros.

El subprograma Environment cobreix tots els tipus de projectes: “tradicionals”, preparatoris, integrats, d’assistència tècnica i d’enfortiment de capacitats. El pressupost global és de 238,863 milions d’euros, dels quals un mínim del 55% serà dedicat a projectes de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat. D’altra banda, en el subprograma Climate Action només hi tenen cabuda els projectes “tradicionals” i els d’enfortiment de capacitats. El pressupost total és de 44,26 milions d’euros.

Per preparar les sol·licituds, cal consultar les explicacions completes sobre criteris d’elegibilitat, procediments, taxes de cofinançament i altres detalls disponibles al lloc web del programa LIFE (2014-2020). Els projectes “tradicionals” s’han de sol·licitar a través de la pàgina web eProposal, mentre que per a la resta, cal usar els formularis específics de cada tipus.

Els terminis de presentació de sol·licituds varien segons el tipus i l’àrea d’actuació dels projectes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa LIFE (2014-2020).

Convocatòria: LIFE+ 2014

La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE+ 2014. El programa LIFE+ és l’instrument de finançament de la Unió Europea (UE) de projectes de medi ambient que enguany donarà una atenció especial als residus, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 9 milions d’euros.

El programa s’haurà de referir a un o més dels següents objectius temàtics:
– Protegir, conservar i millorar el capital natural de la UE.
– Convertir la UE en una economia baixa en carboni, eficient, ecològica i competitiva.
– Protegir els ciutadans dels riscos relacionats amb l’ambient per a la salut i el benestar.

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 d’octubre de 2013 i s’hauran d’enviar a través del portal eProposal.

Per a més detalls sobre la convocatòria podeu accedir al lloc web de LIFE+. També podeu consultar l’entrada publicada el 27 de febrer de 2013 al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: LIFE+ 2013

La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE+ 2013, l’última del període de programació 2007-2013. El programa LIFE+ és l’instrument de finançament de la Unió Europea (UE) de projectes de medi ambient que té com a objectiu contribuir a l’aplicació, l’actualització i el desenvolupament de la política i legislació comunitària mediambiental, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible. Poden accedir al programa tant entitats públiques com institucions privades.

En els seus 20 anys de vida, LIFE+ ha finançat gairebé 4.000 projectes innovadors en l’àmbit de medi ambient. El programa es composa de tres línies principals d’intervenció:

1. Naturalesa i Biodiversitat, per a projectes demostratius de protecció, conservació i restauració d’hàbitats naturals, i de flora i fauna silvestres.
2. Política i Gobernança Mediambiental, per a projectes pilot que contribueixin al desenvolupament de polítiques, idees, mètodes o instruments innovadors.
3. Informació i Comunicació, per a campanyes de comunicació i sensibilització.

El termini de presentació de sol·licituds és el 25 de juny de 2013, i s’hauran d’enviar a través de l’eProposal.

Per a més detalls sobre la convocatòria podeu accedir al lloc web de LIFE.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter