Malalties neurodegeneratives

87 projectes finançats per la Fundació La Marató de TV3 en les edicions 2013 i 2014

cor

La Fundació La Marató de TV3 ha concedit 21,5 milions d’euros entre 44 projectes de recerca sobre malalties neurodegeneratives i 43 projectes sobre malalties del cor gràcies a la recaptació obtinguda en les edicions de la Marató 2013 i 2014. Ara, el portal web MERIDIÀ ha actualitzat l’informe estadístic Projectes de recerca de la Fundació la Marató de TV3, per entitats de recerca, en què es mostra el nombre de projectes concedits en el període 1996-2014. Cal recordar que la gestió de l’avaluació dels projectes és responsabilitat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), del Departament de Salut.

Durant el període 2013-2014, en la distribució per territoris de llengua i cultura catalanes, Catalunya té un total de 120 participacions, la segueix el País Valencià amb 5 i les Illes Balears amb 1. Cal tenir en compte que en un mateix projecte hi poden participar diverses entitats, però coordinades per una entitat catalana (s’han filtrat les participacions d’entitats d’altres territoris, excepte el País Valencià i les Illes Balears).

Per grans sectors institucionals, a Catalunya (2013-2014) els centres CERCA tenen 71 participacions (un 59,2 % del global); les universitats (25 participacions, un 20,8 %); les fundacions i els centres sanitaris (12 participacions, un 10 %); els instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (6 participacions, un 5 %); i, finalment, altres entitats (6 participacions, un 5 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació La Marató de TV3, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog de l’OR-IEC.

44 projectes de recerca sobre malalties neurodegeneratives finançats per la Fundació La Marató de TV3

Marató 2013La Fundació La Marató de TV3 ha repartit 11,22 milions d’euros entre 44 projectes de recerca sobre les malalties neurodegeneratives gràcies a la recaptació obtinguda en la Marató 2013. Es tracta de l’edició del programa que ha aconseguit finançar el nombre més alt de projectes, superant els 42 sobre el càncer de La Marató 2012, i d’una de les inversions en recerca més importants que s’han fet en 22 anys d’història de la iniciativa.

Durant els pròxims 3 anys, un total de 79 equips de recerca treballaran en la creació de nous mètodes de prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties neurodegeneratives. Dels 44 projectes que seran finançats, 23 són unitaris i 21 coordinats entre dos o més centres d’investigació, impulsant d’aquesta manera el treball en xarxa dels grups de recerca. Els projectes es duran a terme en 54 centres d’investigació: 38 són catalans, 9 de l’Estat espanyol i 7 d’àmbit internacional. L’any 2019, es donaran a conèixer els resultats obtinguts en els treballs de recerca en un simposi científic.

A la convocatòria s’hi van presentar 187 projectes, que van ser avaluats en un procés coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS). Un total de 96 experts internacionals han revisat els treballs seguint un rigorós procés d’avaluació per consemblants en què s’ha valorat la seva qualitat, metodologia, rellevància científica, sanitària i social, valor innovador i viabilitat.

En 22 edicions, la Marató de TV3 ha recaptat 131 milions d’euros i ha impulsat de manera decisiva la investigació científica d’un gran grup de malalties mitjançant el finançament de 680 projectes de recerca biomèdica d’excel·lència.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació La Marató de TV3.

Convocatòria: Ajuts a projectes de recerca sobre malalties neurodegeneratives de la Fundació La Marató de TV3 (2013)

Marató 2013La Fundació La Marató de TV3 obre la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca sobre malalties neurodegeneratives (2013). Els treballs que resultin seleccionats es finançaran amb els fons recaptats en La Marató 2013, uns fons que, provisionalment, se situen en 9,5 milions d’euros. La xifra augmentarà amb els donatius que arribin fins al 31 de març, quan es tanqui definitivament aquesta edició del programa.

La convocatòria 2013 està oberta a treballs de recerca sobre malalties neurodegeneratives que es desenvolupin en un únic centre de recerca amb seu a Catalunya, o bé de manera conjunta amb diferents institucions espanyoles i estrangeres, sempre amb la coordinació d’un centre català.

Els ajuts no superaran els 200.000 euros per als projectes en què participi un grup únicament; 300.000 euros per a aquells en què participin dos grups, i 400.000 euros per als de tres o més grups. En el cas de projectes coordinats, cap dels equips participants podrà sol·licitar més de 200.000 euros.

Els projectes presentats en la convocatòria seran sotmesos a un procés d’avaluació, de provada transparència i rigor, que duran a terme científics d’àmbit internacional experts en malalties neurodegeneratives. El procés serà coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La durada de referència dels projectes és de 3 anys, però s’admetran projectes d’una durada màxima de 5 anys, si es justifica degudament. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 7 d’abril de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació La Marató de TV3.

Convocatòria: Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND 2013)

JPNDEl programa europeu Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND) és una iniciativa de col·laboració científica de la Unió Europea (UE) per a donar suport a la investigació de malalties neurodegeneratives com l’Alzeimer o el Parkinson. L’objectiu de JPND és comprendre els factors que les produeixen i avaluar-ne les estratègies de salut i assistència social de les persones que les pateixen.

La iniciativa JPND ha obert dues convocatòries de projectes d’investigació:

1)  Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases
Objectiu: Desenvolupar anàlisis en xarxa de diferents malalties neurodegeneratives per dilucidar els mecanismes subjacents implicats.
Pressupost total: 12 milions d’euros.
Termini de sol·licituds: 18 de febrer de 2014.

2)  Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases
Objectiu: Fomentar estudis pilot interdisciplinaris per al disseny d’estratègies preventives relacionades amb les malalties neurodegeneratives.
Pressupost total: 11 milions d’euros.
Termini de sol·licituds: 20 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de convocatòries obertes de la iniciativa JPND.

Convocatòria: Ajuts de la JPND per a la investigació de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives (2012)

El programa europeu Joint Programme on Neurodegenerative Disease (JPND) és una iniciativa de col·laboració de la Unió Europea (UE) per a donar suport a la investigació de malalties neurodegeneratives com l’Alzeimer o el Parkinson. L’objectiu del JPND és comprendre els factors que les produeixen i avaluar-ne les estratègies de salut i assistència social de les persones que les pateixen. El pressupost total dels Ajuts de la JPND per a la investigació de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives (2012) és de 25 milions d’euros.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter