Mapes

Les empreses catalanes executen un 25% dels projectes d’R+D+I finançats pel CDTI

CDTILa captació d’ajuts i subvencions del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de les convocatòries 2010 i 2011 (les dades es poden consultar en format de taula o de mapa). Cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, sobretot pel que fa al nombre d’activitats finançades (un 25,4 % estatal).

El CDTI és una entitat que depèn del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) i que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses, mitjançant les sol·licituds de finançament i suport a projectes empresarials d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional. Amb aquest objectiu, el CDTI finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats i facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC). També s’encarrega del finançament d’accions mitjançant la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC) i, en el període 2006-2010, atorgà subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

Mapa activitats CDTIDes de l’any 2000 fins el 2011, el CDTI ha finançat 12.265 projectes empresarials d’R+DI amb un crèdit global de 7.180,4 milions d’euros (M€). El cost total dels projectes és de 12.431,6 M€, amb una mitjana situada al voltant del milió d’euros per activitat, si bé es detecta una tendència a la baixa (l’any 2011, aquest indicador s’ha situat als 776.120 euros per projecte). Per contra, el percentatge de finançament públic del CDTI respecte al cost total del projecte d’R+D+I ha anat en augment, passant d’un 43,1 % (any 2000) a un 72,2 % (any 2011).

Mapa crèdits CDTIPer comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició de l’Estat espanyol en el període 2000-2011, amb una lleugera tendència a la baixa. Així, les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 3.120 projectes (un 25,4 % estatal), amb uns crèdits totals de 1.703,5 M€ (23,7 %). La segona i tercera posició corresponen, respectivament, a Madrid (un 13,3% dels projectes i un 17,1% dels crèdits, amb una tendència a l’alça del finançament) i al País Basc (11,9% i 11,7%). En el mateix període, el País Valencià ha executat 1.221 activitats (10%), amb 644,9 M€ en crèdits (9 %), i les Illes Balears, 40 activitats (0,3%), amb 18,8 M€ (0,3 %).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI, l’apartat de Recursos Econòmics del portal MERIDIÀ i les entrades sobre el CDTI publicades a aquest blog.

Què patenten els nostres inventors a Europa?

EPOLes patents constitueixen un indicador clau de la producció tecnològica d’un sistema d’R+D+I. A partir de les estadístiques d’Eurostat, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha examinat la informació de les sol·licituds de patents catalanes, valencianes i balears presentades a l’European Patent Office (EPO). En l’entrada publicada el 23  de maig de 2012, s’analitzaven els resultats globals per territoris i anys, segons el nombre de patents i la comparació amb les dades demogràfiques i de població activa. Tot seguit s’estudia l’especialitat de les patents segons les seccions i codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

L’Informe Patents sol·licitades a l’EPO per seccions CIP permet comparar la producció tecnològica de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb els països membres de la Unió Europea (UE) en el període 1996-2008. D’altra banda, l’Informe Patents sol·licitades a l’EPO per codis CIP permet analitzar detalladament les patents dels territoris de llengua i cultura catalanes, d’Espanya i de la UE a partir dels codis a 3 dígits de la CIP.

A continuació, s’estudien els resultats obtinguts per seccions (1) i per codis CIP (2) amb l’objectiu d’obtenir una imatge més precisa de l’especialització tecnològica de cada territori.

Continua llegint

Examen del Plan Nacional de I+D+i

Plan Nacional I+D+iA partir de l’any 1988, el Plan Nacional de I+D+i esdevé l’instrument de programació plurianual de la política científica i tecnològica espanyola. Des de l’any 2000, s’han impulsat els plans per als quadriennis 2000-2003, 2004-2007 i 2008-2011. Mitjançant les dades del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I per comunitats autònomes i modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, infraestructures, transferència tecnològica, cultura científica, etc.).

L’informe permet examinar l’evolució de les autonomies en el període 2001-2009 (no hi ha dades de l’any 2000) segons 4 indicadors: nombre d’activitats; nombre d’investigadors implicats; import de la subvenció; i, per últim, import del crèdit. En termes generals, Catalunya i Madrid són les autonomies capdavanteres a l’Estat espanyol i el conjunt dels territoris de llengua i cultura catalanes executen 3 de cada 10 activitats finançades. Així mateix, el País Valencià ocupa la tercera posició en determinats àmbits.

Continua llegint

Catalunya perd el lideratge en els crèdits del CDTI

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) que pretén millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la investigació i el desenvolupament tecnològic. Amb aquest objectiu, finança projectes empresarials d’R+D individuals o consorciats. També, facilita ajudes per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (NEOTEC) i subvencions per finançar grans projectes integrats d’investigació industrial amb col·laboració pública i privada (CENIT).

La captació d’ajuts i subvencions del CDTI és un bon indicador de l’R+D+I desenvolupada pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb les dades de la convocatòria del 2009, on s’han finançat 1.563 activitats amb uns crèdits totals de 1.238,7 milions d’euros (M€). Ara bé, els territoris de llengua i cultura catalanes perden terreny en el global espanyol, on presenten una clara tendència a la baixa. A diferència dels anys anteriors, cal tenir en compte que el 2009 inclou també les dades dels projectes CENIT i de la Línia Bancària de Finançament a la Innovació Tecnològica (LBC).

Continua llegint

Participació catalana a la investigació europea (2)

FP7

Seguint amb l’entrada publicada el 19 de maig de 2011, a continuació s’analitza la participació de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià en el Seventh Framework Programme (FP7) per sectors institucionals, territoris i àrees d’actuació.

En el període 2007-2010, els territoris de llengua i cultura catalanes són presents a 1.021 projectes (1.337 participacions), xifra que suposa un 11,1% del total europeu i un 44,7% de l’espanyol. Per àrees geogràfiques, Catalunya executa 3 de cada 4 participacions (74,9%), seguida del País Valencià (22,8%) i les Illes Balears (2,3%).  Al portal MERIDIÀ podeu consultar un Mapa per a empreses (per codis de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques, CCAE-93) i un Mapa per entitats no empresarials (per grans àrees científiques).

Continua llegint

Mapes de patents

El portal web MERIDIÀ ofereix la possibilitat de consultar mapes que aporten una perspectiva visual i geogràfica a les dades estadístiques. Així, es pot consultar el Mapa de Sol·licituds de patents a l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Catalunya, Illes Balears i País Valencià; 2000-2008), i el Mapa de Sol·licituds de patents a l’European Patent Office (EPO) (Catalunya, Illes Balears i País Valencià; 1996-2006). Aquests mapes permeten filtrar les dades segons l’any de sol·licitud i els codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

Continua llegint

MERIDIÀ: Nova interfície de consulta

Innovació

El portal web MERIDIÀ disposa d’una nova interfície gràfica que permet consultar alguns informes estadístics en forma de taules, gràfics i mapes. Aquestes representacions aporten una perspectiva visual i/o geogràfica a l’actual accés per períodes temporals, dimensions i indicadors. A tall d’exemple, es poden consultar, mitjançant el navegador d’Internet Mozilla Firefox, el Mapa de despesa interna en R+D per comunitats autònomes (1996-2009, en milions d’euros) i el Mapa de despesa en innovació per comunitats autònomes (1998-2009, en milions d’euros).

En els propers mesos, l’equip de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) crearà noves representacions de la informació disponible a la base de dades. Per a qualsevol comentari o per estar al dia de les darreres novetats, podeu enviar un correu electrònic a l’OR-IEC, o consultar aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter