Marie Curie Actions

Convocatòria: Acciones de Dinamización “Europa Investigación” (2015)

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha obert la convocatòria Acciones de Dinamización “Europa Investigación” 2015, en el marc del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure i millorar la participació espanyola en iniciatives europees en ciència i tecnologia, especialment del programa Horizon 2020. Així mateix, vol reforçar la capacitat de lideratge internacional contribuint a millorar la competitivitat del teixit empresarial. El pressupost global de la convocatòria és de 3 milions d’euros.

Les propostes s’hauran de focalitzar en els pilars Societal Challenges i Industrial Leadership; en accions d’intercanvi de personal finançades sota les Marie Sklodowska-Curie Actions, concretament Research and Innovation Staff Exchange (RISE) i Innovative Training Networks (ITN), així com en ajuts de l’European Research Council (ERC). A més, aquestes propostes hauran de ser liderades per institucions espanyoles.

El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de maig de 2015 i s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a obtenir informació detallada de la convocatòria podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Convocatòria: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF 2015)

EC - Research & InnovationEn el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Individual Fellowships (IF 2015), que forma part de les Marie Curie Actions. L’objectiu de la convocatòria és augmentar el potencial creatiu i innovador dels investigadors experimentats que volen adquirir habilitats multidisciplinàries o interdisciplinàries, a través de la formació avançada i de la mobilitat internacional i intersectorial.

La convocatòria presenta dues modalitats de participació:
1. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF): Beques individuals per a treballar en la investigació en el context europeu.
2. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF): Beques individuals per a treballar en la investigació fora d’Europa.

El pressupost total per aquesta convocatòria és de 215 milions d’euros. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2015.

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Curie Actions.

Convocatòria: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE 2015)

mcaEn el marc del programa europeu Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE 2015). L’objectiu és promoure la col·laboració intersectorial i internacional a través de l’intercanvi de coneixement del personal investigador. El pressupost global és de 80 milions d’euros.

La convocatòria involucra organitzacions de sectors acadèmics i no acadèmics (en particular les pimes), amb seu a Europa (Estats membres i països associats) i fora d’Europa. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 d’abril de 2015.

Per obtenir informació més detallada, podeu consultar el lloc web de les Marie Skłodowska-Curie actions, així com el Participant Portal de la CE.

Convocatòria: Programa TECNIOSpring (2014, 2a convocatòria)

TecniospringACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la segona convocatòria per a l’any 2014 dels Ajuts als agents tecnològics de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a la mobilitat de personal investigador vinculat a aquesta xarxa per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOSpring). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és d’1,667 milions d’euros, i un 40% d’aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través de les Accions Marie Curie.

TECNIO és la marca creada per ACCIÓ per aglutinar els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya. En aquest marc, l’objectiu de TECNIOSpring és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

La convocatòria contempla dues modalitats diferents:
a) Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida estranger (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut.
b) Incorporació a un centre TECNIO: Estada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que es pot obtenir al lloc web del programa TECNIOSpring i el termini de presentació finalitzarà el 25 de novembre de 2014.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOSpring, així com el lloc web d’ACCIÓ.

.

Convocatòria: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN 2015)

índexLa Comissió Europea (CE) ha obert, en el marc del programa Horizon 2020, la convocatòria Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN 2015). L’objectiu és formar una nova generació d’investigadors creatius, emprenedors i innovadors capaços d’afrontar reptes actuals i futurs, i convertir el coneixement i idees en productes i serveis per al benefici econòmic i social. El pressupost total és de 370 milions d’euros.

La convocatòria inclou les 3 àrees següents:
MSCA-ITN-2015-EID: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EID)
MSCA-ITN-2015-EJD: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-EJD)
MSCA-ITN-2015-ETN: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-ETN)

El termini de presentació de les convocatòries és el 13 de gener del 2015.

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Curie Actions.

Convocatòria: Ayudas para las actuaciones de programación conjunta COFUND (2014)

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas para las actuaciones de programación conjunta COFUND. Aquests ajuts estan destinats a cofinançar actuacions estratègiques, científiques i de contractació de recursos humans aprovades a les convocatòries 2012-2013 del programa Co-funding of Regional, National, and International Programmes (COFUND) – Marie Curie Actions dins del 7th Framework Programme (FP7). Els projectes COFUND han d’estar liderats per entitats espanyoles executores d’R+D+I i així es pretén facilitar la implementació del seu pla estratègic internacional.

Cada ajut podrà cobrir fins a un màxim del 10% de la contribució de l’entitat espanyola, amb un màxim de 200.000 euros per cada projecte finançat. El pressupost total de la convocatòria és de 2 milions d’euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Convocatòria: Co-Funding of Regional, National and International Programmes (COFUND 2014)

La Comissió Europea (CE), dins el programa Marie Curie Actions, ha obert la convocatòria Co-Funding of Regional, National and International Programmes (COFUND 2014). L’objectiu és estimular els programes regionals, nacionals o internacionals, per a fomentar l’excel·lència en la formació, mobilitat i promoció professional dels investigadors, i la difusió de les millors pràctiques de les Marie Curie Actions. El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 80 milions d’euros.

 El programa COFUND 2014 presenta dues modalitats:
1. MSCA-COFUND-2014-DP: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND-DP): Ajuts per a cofinançar programes de doctorat per a investigadors en la seva etapa inicial.
2. MSCA-COFUND-2014-FP: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND-FP): Ajuts per cofinançar la mobilitat d’investigadors experimentats: incoming (atracció de talent) o outgoing (estades en altres països diferents).

La presentació de sol·licituds finalitza el 2 d’octubre de 2014. Per accedir a la documentació necessària podeu consultar el lloc web del Participant Portal.

Convocatòria: Programa TECNIOSPRING (2014)

TecniospringACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores i ha obert la convocatòria per a l’any 2014 dels Ajuts als agents tecnològics de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a la mobilitat de personal investigador vinculat a aquesta xarxa per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOSPRING). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és d’1,667 milions d’euros, i un 40% d’aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través de les Accions Marie Curie.

TECNIO és la marca creada per ACCIÓ per aglutinar els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya. L’objectiu dels ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca.
b) Incorporació a un centre TECNIOEstada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que es pot obtenir al lloc web del programa TECNIOSPRING i el termini de presentació finalitzarà el 18 d’abril de 2014.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOSPRING.

Convocatòria: Individual Fellowships (IF 2014)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Individual Fellowships (IF 2014), que forma part de les Marie Curie Actions. L’objectiu de la convocatòria és augmentar el potencial creatiu i innovador dels investigadors amb experiència que volen diversificar les seves competències individuals, per tal d’adquirir habilitats multidisciplinàries o interdisciplinàries, a través de la formació avançada i de la mobilitat internacional i intersectorial. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 240,5 milions d’euros.

Aquesta convocatòria presenta dues modalitats de participació:
1. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF): Beques individuals per a treballar en la investigació en el context europeu.
2. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF): Beques individuals per a treballar en la investigació fora d’Europa.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza l’11 de setembre de 2014. Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Curie Actions.

ACCIÓ impulsa el programa de mobilitat per a investigadors TECNIOSPRING

ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa el programa de mobilitat per a investigadors TECNIOSPRING, inclòs en les Marie Curie Actions del 7th Framework Programme (FP7). L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar la mobilitat d’investigadors experimentats centrant-se en projectes de transferència de tecnologia. El programa atorgarà 56 ajuts en els pròxims 5 anys, amb un pressupost total de 7,8 milions d’euros, dels quals 3,1 procedeixen de la Unió Europea (UE).

En la primera convocatòria s’han concedit 16 ajuts per a investigadors que provenen d’Europa (63%) i d’Amèrica (37%). Els investigadors són contractats pels centres de la xarxa TECNIO per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència de tecnologia. Els projectes aprovats pertanyen als àmbits tecnològics següents: Materials; TIC; Energia i Mediambient; Biotecnologia; i Química.

Catalunya compta amb 45.000 investigadors que treballen a jornada completa en el sector públic i privat. Aquesta xifra representa l’1,76% del total de la població activa, una taxa superior a la mitjana europea que se situa en l’1,66%. En aquest sentit, TECNIOSPRING potencia la incorporació de talent científic en el sistema de recerca i innovació català i l’establiment d’aliances internacionals estratègiques.

Per informar-vos en detall de les convocatòries, podeu consultar el lloc web de TECNIOSPRING.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter