Màsters universitaris

Màsters en ciència: història, gestió i comunicació

Els estudis de màster oficial tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica, professional o d’iniciació en tasques de recerca. Els màsters universitaris són la primera concreció de la nova configuració dels estudis universitaris en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). En funció de la seva orientació (professionals, de recerca o mixtos), aquests estudis donen pas a la realització del doctorat.

Atesa la importància de la investigació en la nostra societat, diverses universitats proposen estudis sobre la ciència en general des de diferents perspectives. Tot seguit es descriuen alguns màsters sobre la història, la gestió o la comunicació de la ciència, però també cal recordar l’existència d’estudis de postgrau sobre innovació, aspectes ètics de la recerca, etc.

Des del curs 2006-2007, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB) ofereixen, conjuntament, un Màster en Història de la ciència: ciència, història i societat. És el primer màster oficial a l’Estat espanyol en Història de la Ciència, i compta amb professors, experts en la matèria, de la UAB, la UB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i la Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC). Pel que fa al contingut, analitza el desenvolupament històric de la ciència, la tecnologia i la medicina, en les seves dimensions teòrica, material, social i institucional. El màster s’inscriu dins un programa de doctorat distingit amb la Menció cap a l’excel·lència pel Ministeri d’Educació, Ciència i Esport.

D’altra banda, la UPF i la Barcelona School of Management (BSM) ofereixen, des de l’any 2008, el Màster universitari en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació (MULIC). Els estudis s’adrecen a investigadors i professionals que es volen especialitzar en la gestió i lideratge de la ciència. A més, la UPF compta amb el Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental (MCC), un títol propi que explica les claus de la transmissió i gestió del coneixement científic. L’MCC, amb la col·laboració de docents i especialistes de l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC), s’actualitza cada any en funció de l’evolució científica i social, així com de les transformacions que tenen lloc al sistema comunicatiu.

Per a més informació sobre aquests estudis, podeu consultar l’oferta formativa en màsters i postgraus de la UAB i la UPF-IDEC.

Convocatòria: Ajuts per a cursar màsters per al foment i la difusió de la llengua catalana (MFC 2011)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l’objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana, per al curs 2011-2012 (MFC). L’ajut ha de tenir lloc durant l’any acadèmic 2011-2012, i consisteix en el pagament de l’import de la matrícula que serà de 1.000 euros. L’oferta de màsters universitaris es pot consultar a la pàgina web de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR).

El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 al 30 de novembre de 2011, i s’han d’omplir per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter