Materials

Convocatòries: Horizon 2020 (2016-2017)

Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 9 convocatòries sobre 64 temes de recerca i innovació, que estan inclosos en els pilars Industrial Leadership, Excellent Science i, per últim, Societal Challenges. El pressupost global de les convocatòries és de 1.244,16 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Continua llegint

Convocatòria: Horizon 2020 dedicated SME Instrument (2015)

Horizon 2020En el marc del programa europeu Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Horizon 2020 dedicated SME Instrument per a l’any 2015, dirigida a microempreses, i petites i mitjanes empreses. La convocatòria s’inclou dins el pilar Industrial Leadership i té dues fases:
a) Phase 1 (H2020-SMEINST-1-2015)
Pressupost total: 26,5 milions d’euros.
b) Phase 2 (H2020-SMEINST-2-2015)
Pressupost total: 233,7 milions d’euros.

Els sol·licitants poden presentar les propostes en diversos terminis: Deadline Date: 16 de desembre de 2015 i Cut-off date(s): 18 de març de 2015; 17 de juny de 2015; i 17 de setembre de 2015.

Per obtenir informació més detallada, podeu consultar el Participant Portal de la CE.

Convocatòries ERA-NET obertes

ERAL’instrument ERA-NET està dissenyat per donar suport a associacions d’institucions públiques en la preparació, disseny, implementació i coordinació d’activitats d’R+D+I conjuntes, així com convocatòries i accions de caràcter transnacional, amb el finançament complementari de la Comissió Europea (CE). En darrer terme es tracta de desenvolupar i reforçar la coordinació de programes de recerca i innovació nacionals i regionals en diferents àrees temàtiques.

En el marc del programa Horizon 2020, l’objectiu final d’ERA-NET és augmentar substancialment el percentatge de finançament que els països membres dediquen a impulsar de forma conjunta les agendes d’R+D+I. A continuació, es detallen algunes iniciatives ERA-NET en diferents àrees que disposen de convocatòries obertes.

Continua llegint

Estudi: Datos de producción científica (2003-2009) por áreas estratégicas

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) amb la col·laboració del grup de recerca SCImago ha publicat 5 resums i 8 informes de dades sobre els resultats de la producció científica agregada en diverses àrees estratègiques de coneixement.   Aquestes àrees, seleccionades de la classificació d’àrees i categories d’SCImago, són: Biotecnologia; Energia i canvi climàtic; Telecomunicacions i Societat de la Informació; Nanociència i Nanotecnologia, Nous Materials i Nous Processos Industrials; i Salut. L’estudi analitza la producció científica espanyola per institucions universitàries, governamentals, sanitàries i privades, i així mateix, la dels principals col·laboradors.

Continua llegint

CETEMMSA dinamitza la recerca en materials i dispositius intel·ligents

CETEMMSACETEMMSA és un centre tecnològic de la xarxa TECNIO que centra la seva activitat en la recerca aplicada de materials i dispositius intel·ligents. Amb una trajectòria de 20 anys, és un centre de referència en el tractament de superfícies flexibles dins del camp dels Printed Electrònics. Una de les seves principals funcions és establir col·laboracions i sinèrgies amb empreses, centres de recerca i universitats per al desenvolupament experimental de projectes d’innovació per aportar noves utilitats en diferents sectors econòmics: salut i benestar, automoció, esport, seguretat, arquitectura i tèxtil, entre d’altres.

Actualment, CETEMMSA participa en el programa europeu Ambient Assisted Living (ALA), en col·laboració amb altres centres europeus, amb l’objectiu de fer R+D de productes que millorin la qualitat de vida de la gent gran i amb discapacitats. Els productes desenvolupats seran exposats a les instal·lacions del centre.

Ascamm i iMat es fusionen per potenciar el sector de la construcció i la indústria

AscammEls patronats de les fundacions Centre Tecnològic Ascamm i iMat – Centre Tecnològic de la Construcció han signat un acord de fusió amb l’objectiu de guanyar massa critica i convertir Ascamm en un centre tecnològic de referència a Catalunya.

L’Ascamm, que  forma part de la xarxa Tecnio, porta més de trenta anys potenciant la recerca aplicada orientada a la indústria, amb  un fort accent en les tecnologies de la producció, la generació de tecnologia pròpia i una important presència en diferents sectors industrials. La recent fusió preveu l’absorció de l’iMat en la Fundació Privada Ascamm, tot i que conservarà la marca, que des de fa cinc anys és un referent tecnològic en l’àmbit de la construcció.

La integració de les capacitats aportades per l’iMat permetrà a l’Ascamm abordar amb garanties projectes de recerca en l’àmbit de la construcció, a més d’augmentar l’activitat en l’àmbit de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’impacte mediambiental, traslladant-ho a tot el sector industrial.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Ascamm.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter