MECD

Convocatòria: Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior (2015)

índexEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha convocat les Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior per a l’any 2015. L’objectiu és finançar projectes internacionals de recerca i intervenció arqueològica, en règim de concurrència competitiva. Els projectes que es plantegin en el marc dels convenis de cooperació cultural subscrits per l’Estat espanyol amb altres països i prèviament informats per l’ambaixada espanyola al país on es desenvoluparà el projecte tindran una atenció prioritària.

El pressupost global de la convocatòria és de 430.000 euros i la quantitat màxima per projecte serà de 40.000 euros. Les activitats que s’acullin a aquesta convocatòria es podran realitzar des de l’1 de gener de 2015 fins al 30 de juny de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds és el 7 de maig del 2015 i cal fer-la a través de la Seu Electrònica del MECD.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD.

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario (FPU 2014)

MECDEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert una nova convocatòria de les Ayudas para contratos predoctorales de Formación del Profesorado Universitario (FPU 2014).

Els ajuts estan destinats a la formació en programes de doctorat en qualsevol àrea de coneixement científic per facilitar la futura incorporació dels beneficiaris al professorat universitari del sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. S’han convocat 800 ajuts per a contractes de 4 anys, amb un pressupost global de 62,45 milions d’euros.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del MECD. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 6 de febrer de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Estancias breves y traslados temporales (FPU 2014)

MECDEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas de movilidad para las estancias breves en otros centros españoles y extranjeros y para traslados temporales a centros extranjeros. Els beneficiaris poden ser els investigadors en formació que disposen d’ajuts de Formación de Profesorado Universitario (FPU).

Aquesta convocatòria té l’objectiu de reforçar la internacionalització de la formació científica i capacitat tècnica, mitjançant la incorporació a un centre o grup de recerca rellevant i vinculat al camp de la tesi doctoral. La convocatòria contempla 500 ajuts per a estades breus a altres centres espanyols i estrangers (de 2 a 3 mesos) i 40 ajuts per a trasllats temporals a centres estrangers (de 6 a 9 mesos).

El pressupost global d’aquesta convocatòria és de 2,62 milions d’euros. Els ajuts inclouen:
Manutenció: Una dotació diària de 25 euros a Espanya i fins a un màxim de 50 per estades a l’estranger, segons el país de destinació.
Desplaçament: fins a un màxim de 600 euros per a un país europeu i fins a 1.200 euros per a la resta del món.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del MECD i el termini de presentació finalitzarà el 3 d’octubre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD.

Convocatòria: Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior (2014)

ministerioEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha convocat les Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior per a l’any 2014. L’objectiu és finançar projectes internacionals de recerca i intervenció arqueològica, en règim de concurrència competitiva. Els projectes que es plantegin en el marc dels convenis de cooperació cultural subscrits per l’Estat espanyol amb altres països i prèviament informats per l’ambaixada espanyola al país on es desenvoluparà el projecte tindran una atenció prioritària.

Les activitats que s’acullin a aquesta convocatòria es podran realitzar des de l’1 de gener de 2014 fins al 30 de juny de 2015. El termini de presentació de sol·licituds és el 4 d’agost del 2014 i cal fer-la a través de la Seu Electrònica del MECD.

Podeu consultar detalladament la convocatòria al núm. 162 del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Convocatòria: Subvenciones de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación (2014)

MECDEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Subvenciones de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, improrrogables i en un període únic, que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica o científica dels centres de destinació.

La convocatòria presenta 2 modalitats:
a) Modalitat A: Es convoquen un màxim de 330 ajuts per a estades a centres estrangers (inclòs el programa «Salvador de Madariaga») de professors i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditades.
b) Modalitat B: Es convoquen un màxim de 260 ajuts per a estades de mobilitat a l’estranger «José Castillejo» per a joves doctors.

Els sol·licitants d’estades als Estats Units d’Amèrica, podran optar per presentar-se dins del programa general o en el marc de la Comissió Fulbright. El nombre màxim de beneficiaris Fulbright serà de 30 per a la modalitat A i de 20 per a la modalitat B.

L’import total estimat dels ajuts és de 8,229 milions d’euros. En funció del país de destinació, les subvencions inclouran els conceptes següents:
a) Una dotació mensual per a despeses d’allotjament i manutenció de 2.150 a 3.100 euros.
b) Una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.200 euros.
c) Una dotació per a despeses d’instal·lació fins a un màxim de 2.500 euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del MECD i el termini de presentació finalitzarà el 24 de juny de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria oficial del MECD.

Convocatòria: Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU 2013)

MECDLa Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), ha convocat per a l’any 2013 diverses modalitats de les Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU). La finalitat és impulsar la formació científica dels nous investigadors, així com reforçar la seva internacionalització. Les convocatòries s’emmarquen en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016).

a) Subprograma Estatal de Formación

Ayudas para contratos predoctorales FPU: 800 ajuts com a màxim, amb una durada no superior als 48 mesos.
Ayudas de precios públicos por matrícula en enseñanzas de doctorado: ajuts als beneficiaris de les  convocatòries FPU anteriors o actuals matriculats en el curs 2013-2014.

b) Subprograma Estatal de Movilidad

Ayudas para estancias breves en centros extranjeros: 500 ajuts per a estades de 2 a 3 mesos durant l’any 2014.
Ayudas para traslados temporales a centros extranjeros: 40 ajuts per a trasllats de 6 a 9 mesos durant l’any 2014.

L’import total de les convocatòries és de 65,5 milions d’euros, que poden ser complementats amb 9 milions d’euros si augmenten els crèdits disponibles. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del MECD.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 de novembre al 16 de desembre, excepte en el cas dels ajuts per matrícula, que serà del 14 de gener al 3 de febrer de 2014 (convocatòries anteriors) i fins al mes de juliol de 2014 (convocatòria actual).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD, així com altres entrades sobre el tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior (2013)

ministerioLa Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha convocat les Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior per a l’any 2013, amb l’objectiu de finançar projectes internacionals de recerca i intervenció arqueològica. Tindran una atenció prioritària aquells que es plantegin en el marc dels convenis de cooperació cultural subscrits per l’Estat espanyol amb altres països i prèviament informats per l’ambaixada d’Espanya al país on es desenvoluparà el projecte. Les activitats es podran realitzar des de l’1 de gener de 2013 fins el 30 de juny de 2014.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a partir del 17 de maig del 2013. Podeu consultar detalladament la convocatòria al núm. 117 del Boletín Oficial del Estado (BOE).

En aquest context, cal fer referència als ajuts concedits a la convocatòria de l’any 2012 a 30 grups d’universitats espanyoles amb projectes d’arqueologia internacional. Finalment, el Ministerio de Hacienda va denegar algunes subvencions concedides amb l’argument què pertanyien a comunitats autònomes que incomplien els objectius de contenció de dèficit públic. La notícia es va publicar el 7 de febrer de 2013 al diari El País.

Convocatòria: Ajuts a la mobilitat per professors, investigadors i titulats (2012)

Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha obert dues noves convocatòries d’ajuts a la mobilitat. La convocatòria Estancias de movilidad de profesores e investigadores seniores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, incluido el Programa Salvador de Madariaga (2012) té l’objectiu d’afavorir una actualització permanent en qualsevol àrea del coneixement i la participació en tasques de recerca i docents en els centres d’acollida estrangers. D’altra banda, la convocatòria Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores (2012) vol facilitar l’actualització dels coneixements, l’aprenentatge de noves tècniques en recerca i docència i, al mateix temps, la creació de vincles entre institucions.

Podeu consultar tots els requisits de la convocatòria i tramitar-la electrònicament al lloc web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La data termini de sol·licituds és el 11 de juliol de 2012 per a les dues convocatòries.

Convocatòria: Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior (2012)

Ministerio Educación, Cultura y DeporteEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha obert la convocatòria Ayudas para proyectos arqueológicos 2012 amb l’objectiu de finançar projectes de recerca i intervenció arqueològica a l’exterior. Tindran prioritat aquells projectes plantejats en el marc dels convenis de cooperació cultural subscrits per l’Estat espanyol amb altres països i prèviament informats per l’ambaixada d’Espanya al país on es desenvoluparà el projecte. Les activitats finançades s’hauran de realitzar abans del 30 d’abril de 2013.

El termini de sol·licitud és el divendres 3 d’agost de 2012. Per a més informació sobre aquesta convocatòria, consulteu el lloc web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Convocatòries: Becas FPU para estancias breves i Becas FPU para traslados temporales (2012)

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria 2012 de Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) para estancias breves i la de Becas del Programa de FPU para traslados temporales. Aquestes beques tenen l’objectiu de reforçar la internacionalització de la formació científica i impulsar el desenvolupament de les tesis dels investigadors.

Els ajuts per a estades breus s’aplicaran a estades a l’estranger i excepcionalment a centres espanyols ubicats a una localitat diferent al centre d’adscripció de la beca. D’altra banda, els ajuts per a trasllats temporals tindran com a lloc de destí centres o grups estrangers rellevants en l’àmbit internacional i vinculats al camp científic, tècnic o artístic corresponent. El termini de presentació de les sol·licituds d’ambdues beques és del 4 de juny fins el 19 de juny del 2012, i cal dipositar-les electrònicament mitjançant la seu electrònica del MECD.

Per accedir a la informació detallada de cada beca podeu consultar el lloc web del MECD. També teniu a la vostra disposició, l’entrada sobre la convocatòria general de les beques FPU 2012, publicada el 10 de maig  al Blog de l’OR-IEC.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter