Medi ambient

Convocatòria: Clean Sky JTI (2013-02)

La Comissió Europea (CE), en el marc del 7th Framework Programme (FP7), ha obert la 15a convocatòria Clean Sky JTI (2013-02) amb un pressupost de 22 milions d’euros. La convocatòria, que forma part de les iniciatives JTI (Joint Technology Initiatives) dins el programa específic de Cooperació, vol promoure el desenvolupament de tecnologies innovadores en la indústria del transport aeri. El programa cobreix 46 temes que s’inclouen en les àrees següents: EcoDesign; Green Regional Aircraft; Green Rotorcraft; Sustainable and Green Engines; Smart Fixed Wing Aircraft; i, per últim, Systems for Green Operations.

El termini de presentació de sol·licituds és el 22 d’octubre de 2013. Per a més informació, podeu consultar les entrades sobre les diverses convocatòries Clean Sky publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: COST 2013

L’European Science Foundation (ESF) ha obert la convocatòria COST (European Cooperation in Science and Technology) per a l’any 2013. L’objectiu és contribuir al desenvolupament científic, tecnològic, econòmic, social i cultural d’Europa, i així mateix consolidar-ne l’excel·lència científica. Les propostes han d’integrar investigadors procedents d’un mínim de cinc països de la COST. El suport finançer previst és d’uns 130.000 euros anuals per un període de quatre anys.

Els projectes hauran de tractar alguna de les 9 àrees temàtiques següents (també es podran presentar propostes multidisciplinàries):
1. Biomedicina i biociència molecular
2. Ciencies i tecnologies químiques i moleculars
3. Ciències de la Terra i gestió mediambiental
4. Alimentació i agricultura
5. Boscos i els seus productes i serveis
6. Individus, societats, cultures i salut
7. Tecnologies de la informació i la comunicació
8. Materials, física i nanociències
9. Transport i desenvolupament urbà

El termini de presentació de sol·licituds per a les propostes preliminars (incloses les de caràcter multidisciplinar) és el 27 de setembre del 2013.

Per més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web del Diari Oficial de la Unió Europea i al de COST.

Convocatòria: Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales (2013)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mitjançant l’Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), ha convocat la concessió d’ajuts 2013 per a la realització de projectes d’investigació científica en la Red de Parques Nacionales. L’objectiu fonamental és promoure un millor coneixement científic en matèries relacionades amb la Red de Parques Nacionales. Els projectes tindran una duració de tres anys i es podran realitzar en un o diversos parcs nacionals que formen la xarxa. El pressupost total és de 506.876 euros.

La convocatòria va dirigida a organismes públics d’investigació. En concret, les subvencions es destinaran a projectes relacionats amb les línies de recerca següents:

– Mètodes i eines d’avaluació, diagnòstic i seguiment a llarg termini d’espècies, comunitats i processos en la Red de Parques Nacionales.

– Mètodes i eines d’avaluació, diagnòstic i seguiment de la gestió així com de l’àmbit social, demogràfic, educatiu i cultural de la xarxa de parcs i les seves àrees d’influència socioeconòmica.

Es tracta d’una convocatòria competitiva del Plan estatal de I+D+i. Fins ara, s’han finançat 182 projectes d’investigació que es centren en àmbits com la biologia d’espècies endèmiques, amenaçades o indicadores; el canvi global i la predicció dels seus efectes sobre la biodiversitat, els recursos naturals i els processos ecològics; la contaminació física i química; els mètodes i eines per al seguiment d’espècies i processos; i finalment, aspectes relacionats amb el medi social, demogràfic i cultural.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 22 de maig de 2013 a través de la seu electrònica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Les bases dels ajuts, formularis i instruccions estan disponibles al lloc web del Ministerio i de l’OAPN.

Convocatòria: LIFE+ 2013

La Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria LIFE+ 2013, l’última del període de programació 2007-2013. El programa LIFE+ és l’instrument de finançament de la Unió Europea (UE) de projectes de medi ambient que té com a objectiu contribuir a l’aplicació, l’actualització i el desenvolupament de la política i legislació comunitària mediambiental, per tal de contribuir al desenvolupament sostenible. Poden accedir al programa tant entitats públiques com institucions privades.

En els seus 20 anys de vida, LIFE+ ha finançat gairebé 4.000 projectes innovadors en l’àmbit de medi ambient. El programa es composa de tres línies principals d’intervenció:

1. Naturalesa i Biodiversitat, per a projectes demostratius de protecció, conservació i restauració d’hàbitats naturals, i de flora i fauna silvestres.
2. Política i Gobernança Mediambiental, per a projectes pilot que contribueixin al desenvolupament de polítiques, idees, mètodes o instruments innovadors.
3. Informació i Comunicació, per a campanyes de comunicació i sensibilització.

El termini de presentació de sol·licituds és el 25 de juny de 2013, i s’hauran d’enviar a través de l’eProposal.

Per a més detalls sobre la convocatòria podeu accedir al lloc web de LIFE.

Convocatòria: Clean Sky JTI (2013-01)

La Comissió Europea (CE), en el marc del 7th Framework Programme (FP7), ha obert la 14a convocatòria Clean Sky JTI (2013-01) amb un pressupost de 34,7 milions d’euros. La convocatòria, que forma part de les iniciatives JTI (Joint Technology Initiatives) dins el programa específic de Cooperació, vol promoure el desenvolupament de tecnologies innovadores en la indústria del transport aeri. El programa cobreix 54 temes que s’inclouen en les àrees següents: EcoDesign; Green Regional Aircraft; Green Rotorcraft; Sustainable and Green Engines; Smart Fixed Wing Aircraft; i, per últim,  Systems for Green Operations.

El termini de presentació de sol·licituds és el 18 d’abril de 2013. Per a més informació, podeu consultar les entrades sobre les diverses convocatòries Clean Sky publicades al Blog de l’OR-IEC.

Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009): Ciències ambientals

Ciències Ambientals

Font: Kris Krüg.

En el marc del projecte dels Reports de la recerca a Catalunya (2003-2009), ja es pot consultar el document de treball de Ciències Ambientals (en format PDF). L’informe ha estat redactat per Josep Enric Llebot, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Mireia Fontcuberta i Arnau Queralt. Les dues edicions anteriors dels Reports (1990-1995 i 1996-2002), que van comptar amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es poden consultar a text complet al lloc web de l’IEC.

Els investigadors de l’àrea de Ciències Ambientals tenen un període de 4 setmanes, és a dir fins el 15 de novembre, per a deixar un comentari al Blog de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) o enviar un correu electrònic a l’OR-IEC. Un cop finalitzat el període de debat públic, els redactors estudiaran els comentaris rebuts i tancaran definitivament el text, que serà preparat per a editar.

Un projecte com aquest necessita de la participació i la implicació de tota la comunitat científica. En aquest sentit, us agrairem que col·laboreu amb nosaltres donant-ne la màxima difusió, i fent comentaris i aportacions al document de treball.

Per a més informació, podeu consultar el portal MERIDIÀ de l’OR-IEC, així com el Portal de publicacions de l’IEC.

Nova convocatòria europea d’R+D+I (2013), i balanç de la participació catalana (2007-2011)

FP7La Comissió Europea (CE) ha convocat a través del 7th Framework Programme (FP7) nous ajuts de finançament a la recerca i la innovació per a l’any 2013. El pressupost total és  de 8.100 milions d’euros, i l’objectiu és impulsar el creixement i l’ocupació mitjançant més de 50 convocatòries competitives que inclouen també els ajuts de l’European Research Council (ERC). Aquesta xifra es destinarà a donar suport a projectes i idees que impulsin la competitivitat d’Europa i abordin qüestions sobre la salut humana, la protecció del medi ambient o la recerca de noves solucions per als reptes creixents de la urbanització i la gestió dels residus. Podeu consultar el detall de les convocatòries al Participant Portal de la CE.

Continua llegint

Convocatòria: Clean Sky JTI 2012-03

La Comissió Europea (CE), en el marc del 7th Framework Programme (FP7), ha obert la 13a convocatòria Clean Sky JTI (2012-03) amb un pressupost de gairebé 30 milions d’euros. La convocatòria, que forma part de les iniciatives iniciatives JTI (Joint Technology Initiatives) dins el programa específic de Cooperació, vol promoure el desenvolupament de tecnologies innovadores en la indústria del transport aeri. El programa cobreix 47 temes que s’inclouen en les àrees següents: EcoDesign; Green Regional Aircraft; Green Rotorcraft; Sustainable and Green Engines; Smart Fixed Wing Aircraft; i, per últim,  Systems for Green Operations.

El termini de presentació de sol·licituds és el 18 d’octubre de 2012. Per a més informació, podeu consultar les entrades sobre les diverses convocatòries Clean Sky publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Ajuts MAPFRE a la investigació (2012)

Becas Fundación MAPFRELa Fundación MAPFRE obre la convocatòria 2012 d’ajuts a la investigació per a la realització de projectes que tractin sobre les línies temàtiques establertes a les bases i que s’emmarquen dins de les següents àrees: salut (45 ajuts), prevenció i medi ambient (20 ajuts) i assegurances (10 ajuts).

La durada de l’ajut és d’un any natural amb una dotació econòmica màxima de 15.000 euros. El termini de sol·licitud finalitza el dia 11 d’octubre de 2012. Trobareu tota la informació al lloc web de la Fundación MAPFRE.

Convocatòria: Proyectos de investigación en la Red de Parques Nacionales (2012)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio AmbienteEl Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mitjançant l’Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha convocat la concessió d’ajuts 2012 per a la realització de projectes d’investigació científica en la Red de Parques Nacionales. Els projectes susceptibles de rebre finançament poden ser individuals o coordinats, unidisciplinaris o multidisciplinaris i orientats a l’adquisició de nous coneixements científics i tecnològics en les línies prioritàries incloses al Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales, que trobareu a les bases de la convocatòria.

Podeu tramitar les sol·licituds fins el 21 de maig de 2012 al lloc web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter