Memòries

Novetats al portal web MERIDIÀ

booksPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

Entitats

– AQU. Memòria d’activitats 2012.
– CSIC. Memoria 2012.
– FECYT. Memoria de actividades 2012.
– IRTA. Memòria d’activitats 2012.
– Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya. Memòria 2012.
– Xarxa Vives d’Universitats. Memòria 2011.

Context

– Fundación Cotec. Informe Cotec 2013. Tecnología e innovación en España.
– Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2012.

Recursos econòmics

– CDTI. Participación española en el VII Programa Marco: Resultados provisionales 2007-2012.
– Generalitat de Catalunya. El Finançament de l’R+D+I l’any 2011.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

booksPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

Entitats

– EIT. Annual Report 2012.

Recursos econòmics

– Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de recerca i innovació en salut (2012-2015).
– Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020).

Recursos humans

– Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de recerca i innovació en salut (2012-2015).
– Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020).

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– IEC. Síntesi memòria 2011-2012.
– Institut Ramon Muntaner. Memòria 2011-2012.

Context

– EUROSTAT. Science, technology and innovation in Europe. 2013 edition.

Recursos materials

– CBUC. Memòria d’activitats del 2012.
– CESCA. Memòria d’activitats de 2012.

Patents

– OEPM. Memoria de actividades 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– Joint Research Centre (JRC). Annual Report 2012.

Context

– European Commission. Innovation Union Scoreboard 2013.

Recursos humans

– European Commission. She Figures 2012: Gender in Research and Innovation.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– European Research Council (ERC). Annual Report on the ERC activities and achievements in 2012.
– Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). ICREA’s Memoir 2012.

Context

– Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Informe PITEC 2010. La financiación de la innovación de las empresas.
– Eurostat. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2012.

Publicacions

– Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2010.

Patents

– European Patent Office (EPO). Annual Report 2012.
– World Intellectual Property Organization (WIPO). World Intellectual Propertry Indicators 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Informe anual 2011.

Context

– Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2012-2013.

Recursos econòmics / Recursos humans

– Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020).
– Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2013-2016).

Recursos materials

– European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Memo 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Nous documents MERIDIÀPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

ENTITATS:

 • RedOTRI Universidades (CRUE). Memoria RedOTRI 2011
 • MINECO. Memoria de actividades de I+D+I 2011
 • CCRI. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2012

CONTEXT:

 • European Commssion. Regional Innovation Scoreboard 2012

PUBLICACIONS:

 • FECYT. Análisis de la presencia de las revistas científicas españolas en el JCR de 2011

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

ENTITATS:

 • Institut Ramon Muntaner. Memòria 2010-2011
 • IRTA. Memòria d’activitat 2011

CONTEXT:

 • Ministerio de Educación. Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2011-2012
 • EUROSTAT. Eurostat regional yearbook

PATENTS:

 • OEPM. Estadísticas de Propiedad Industrial, 2011

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

CONTEXT:

 • European Commission. The 2012 EU Survey on R&D Investment Business Trends

RECURSOS ECONÒMICS I RECURSOS HUMANS:

 • European Commission. Fifth FP7 Monitoring Report (2011)
Subscripció
Butlletí mensual
Twitter