MICINN

"Libro Blanco" sobre la situación de las mujeres en la ciencia española

Libro BlancoElaborat per la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de ciencia e Innovación (MICINN), en col·laboració amb la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el “Libro Blanco” sobre la situación de las mujeres en la ciencia española conclou que encara queda camí a recórrer per corregir les desigualtats de gènere en l’àmbit científic, sobretot en els nivells jeràrquics més alts.

El document ens revela dades com les següents: malgrat que el 60% dels titulats universitaris a Espanya són dones i es graduen amb millor expedient que els homes, tan sols el 23% del professorat d’investigació del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i el 15% de les càtedres universitàries estan ocupades per dones. Les estadístiques empitjoren en posicions de lideratge acadèmic. En els últims 20 anys, el percentatge de catedràtiques tan sols ha augmentat un 6%.

L’informe, més enllà d’analitzar aquesta realitat, pretén ser una eina per passar a l’acció i corregir els desequilibris. Entre les iniciatives més importants en aquest sentit, destaca la nova Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que incorpora la perspectiva de gènere. Un altre document publicat pel MICINN i la Comissió Europea sobre aquesta temàtica és el manual “El género en la investigación”.

Podeu consultar els dos informes a l’apartat Documents (Recursos Humans) del portal web MERIDIÀ.

El Programa Severo Ochoa reconeix l’excel·lència científica de 4 centres catalans

Severo OchoaL’objectiu del Programa Severo Ochoa és identificar i promoure els centres espanyols situats entre els millors del món en la seva especialitat. Promogut pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), el programa concedeix una acreditació vàlida per 4 anys, amb un import anual d’1 milions d’euros per centre. A més, els investigadors dels centres seleccionats obtindran accés preferent a instal·lacions científiques, flexibilitat en la contractació de personal o capacitat d’atracció de mecenatge. En la primera edició del programa, Catalunya ha obtingut 4 de les 8 acreditacions d’excel·lència, seguida de Madrid (3) i les Illes Canàries (1).

L’avaluació ha sigut responsabilitat de 3 comitès científics internacionals, encapçalats per investigadors guardonats amb premis Nobel. La primera edició del programa ha seleccionat 4 centres de ciències físiques i enginyeries, 3 en ciències de la vida i medicina, 1 un en ciències socials i humanitats:
Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS, Barcelona)
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT, Madrid)
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO, Castelldefels)
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC, Tenerife)
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO, Madrid)
Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Barcelona)
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC, Madrid)
Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.

Perfil temàtic dels projectes d’investigació

MICINNL’Informe Projectes de recerca i accions complementàries del Plan Nacional de I+D+i per programes s’ha actualitzat per al període 2000-2009 i permet analitzar la situació de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears respecte al global espanyol. De tota manera, cal tenir en compte que en el bienni 2008-2009 només estan disponibles les dades de projectes d’investigació fonamental, ja que no s’han publicat oficialment els projectes de recerca aplicada, els de desenvolupament experimental i les accions complementàries. Així, en el decenni 2000-2009, el Plan Nacional de I+D+i ha concedit 55.622 projectes d’investigació, dels quals 12.182 a Catalunya (21,9%), 4.933 al País Valencià (8,9%) i 567 a les Illes Balears (1,0%).

Continua llegint

Examen del Plan Nacional de I+D+i

Plan Nacional I+D+iA partir de l’any 1988, el Plan Nacional de I+D+i esdevé l’instrument de programació plurianual de la política científica i tecnològica espanyola. Des de l’any 2000, s’han impulsat els plans per als quadriennis 2000-2003, 2004-2007 i 2008-2011. Mitjançant les dades del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I per comunitats autònomes i modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, infraestructures, transferència tecnològica, cultura científica, etc.).

L’informe permet examinar l’evolució de les autonomies en el període 2001-2009 (no hi ha dades de l’any 2000) segons 4 indicadors: nombre d’activitats; nombre d’investigadors implicats; import de la subvenció; i, per últim, import del crèdit. En termes generals, Catalunya i Madrid són les autonomies capdavanteres a l’Estat espanyol i el conjunt dels territoris de llengua i cultura catalanes executen 3 de cada 10 activitats finançades. Així mateix, el País Valencià ocupa la tercera posició en determinats àmbits.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para las matrículas de los programas de doctorado y para estancias breves del Subprograma FPI-MICINN (2011)

Subprograma FPI-MICINNL’objecte de la convocatòria Ayudas para las matrículas de los programas de doctorado oberta pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) és el finançament de matricules dels programes de màster o doctorat dins del programa de doctorat del Subprograma de Formación de Personal Investigador (Subprograma FPI-MICINN) que es realitza en una universitat espanyola pública o privada. S’adreça al personal investigador en formació, en fase de beca, que tingui un ajut emparat per aquesta convocatòria o anteriors, corresponent als cursos 2010-11 i/o 2011-12.

Dins del mateix Subprograma Subprograma FPI-MICINN s’ha obert també la convocatòria Ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de I+D. Les estades es podran dur a terme en centres estatals o estrangers amb una durada mínima de 2 mesos i màxima de 6.

Les sol·licituds s’han de tramitar electrònicament a través del MICINN i mitjançant la signatura electrònica del representant legal del centre. El termini de sol·licitud finalitza el proper 29 de setembre de 2011.

Convocatòria: Subprograma de Especialización en Instalaciones Científicas y Organismos Internacionales (2011)

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert el termini per a la presentació d’expressions d’interès dels titulats superiors a les vacants associades a projectes en grans infraestructures científiques internacionals del Subprograma de Especialización en Instalaciones Científicas y Organismos Internacionales. Aquests ajuts estan destinats a finançar projectes de recerca en organismes internacionals de prestigi com el CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, FAIR, ILL, ITER, JHR o LIFEWATCH, facilitant la formació en tecnologies punta als titulats beneficiaris.

La durada màxima del contracte és de 2 anys. Es finançarà addicionalment la reintegració del titulat en les entitats beneficiàries per a la transferència tecnològica i la conclusió del projecte. Podeu presentar les sol·licituds fins al 30 de setembre de 2011 a través del web del MICINN.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter