MINETUR

Convocatòria: Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (AEESD 2/2014)

MINETUREn el marc del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha publicat la segona convocatòria de l’any 2014 de l’Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital (AEESD). En total, el MINETUR destina 308 millones d’euros en subvencions i préstecs a l’R+D+I del sector tecnològic.

Els projectes podran realitzar-se en la modalitat individual o en cooperació i els beneficiaris han de ser empreses i agrupacions d’interès econòmic (AIE). El percentatge màxim de subvenció pot variar segons la nota obtinguda en el procés d’avaluació, però en cap cas superarà el 25% del projecte. D’altra banda, els préstecs tindran un termini màxim d’amortització de 5 anys (inclosos 2 de carència); el seu import podrà complementar la subvenció fins al 100% del cost del projecte; i el tipus d’interès aplicable serà del 0,513%.  Les sol·licituds es poden presentar a través de la Seu electrònica del MINETUR.

Continua llegint

Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2014)

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), en el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), ha obert la convocatòria Emprendetur I+D+i (2014). Amb aquesta convocatòria es vol donar suport a la recerca i desenvolupament aplicats a productes del sector turístic espanyol per tal de millorar la seva competitivitat, rendibilitat i internacionalització.

El programa està compost per dues línies:
1. Emprendetur I+D (40 milions d’euros de pressupost màxim).
2. Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores (40 milions d’euros de pressupost màxim).

Els ajuts atorgats s’hauran de destinar a la realització de projectes i models de negoci que s’adeqüin als àmbits de coneixement científic següents: Energia i sostenibilitat; Tecnologies de la informació i de les comunicacions; Materials i construcció; Humanitats, societat i ciències jurídiques; Transport i serveis associats; Gestió empresarial; i Accessibilitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril del 2014. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria 2014 al lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Ayudas para el impulso de las redes «Business Angels» (2014)

El Ministerio de Industria, Energia y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el impulso de las redes «Business Angels» per a l’any 2014. L’objectiu és afavorir l’impuls i la creació de noves xarxes «business angels», entenent-les com activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, la creació de l’estructura organitzativa i la captació d’inversors.

El pressupost màxim per a aquests ajuts és de 600.000 euros. La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Convocatoria correspondiente a 2014 de las subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels», relacionadas con su funcionamiento (150.000 euros).
2. Convocatoria correspondiente a 2014, de las subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels», relacionadas con su creación (450.000 euros).

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 22 d’abril del 2014. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La COSCE creu insuficient l’augment dels pressupostos estatals en R+D+I (2014)

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014». Des de l’any 2005, la COSCE compta amb un grup d’experts que elabora un informe anual sobre els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). L’informe actual posa de manifest que l’any 2014 suposa un lleuger canvi de tendència respecte al descens dels recursos assignats a l’R+D+I en els darrers anys. Ara bé, l’informe ho considera insuficient perquè no soluciona les caigudes excepcionals dels anys 2009-2012.

Els recursos globals aprovats són 6.146,05 milions d’euros, un 3,6% més que l’any 2013. A més, es detecta un predomini absolut dels fons financers (un 60,74%) i la majoria dels recursos es destinen a la recerca civil (91,75%). D’altra banda, una bona part dels recursos per a l’R+D+I es concentren al Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), amb un 75% del total, i al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), amb un 20,3%.

Pel que fa al Programa 463B (Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica), que conté la part bàsica del finançament de la recerca pública, millora lleugerament però es situa encara a nivells del període 2006-2007. Finalment, l’informe analitza l’execució pressupostària, on es constata que els fons reals empleats en R+D+I estan força allunyats de les quantitats pressupostades, en particular des de l’any 2008 fins al 2012, darrer any amb dades disponibles.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014» de la COSCE.

Convocatòria: Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (AEESD 2014)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (AEESD) per al 2014.

L’objectiu de la convocatòria és desenvolupar l’economia digital a l’Estat espanyol i reduir els costos de gestió en l’administració, així com enfortir el sector tecnològic i impulsar l’R+D+I a les indústries del futur. El pressupost màxim dels ajuts per al bienni 2014-2015 és de 140 milions d’euros, 20 dels quals en subvencions i 120 en préstecs. Els projectes han de tenir un pressupost mínim de 200.000 euros i han de ser de desenvolupament experimental o d’investigació industrial. Només s’hi podran presentar empreses i agrupacions d’interès econòmic (AIE).

Les accions han de prioritzar les àrees temàtiques següents:
a) Indústries del futur
1. Infraestructures d’Internet del futur.
2. Components i sistemes electrònics.
3. Solucions per al desenvolupament de la computació en el núvol (Cloud Computing).
4. Solucions TIC Big Data.
b) Ciberseguretat i confiança digital: tecnologies i solucions per a la confiança digital en els seus diversos àmbits.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de gener del 2014. La seva tramitació es pot realitzar a través de la seu electrònica del Ministeri.

Per a més informació, podeu consultar el Portal de Ayudas del MINETUR.

Convocatòria: PROFARMA (2013-2016): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria PROFARMA (2013-2016): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica. L’objectiu del programa PROFARMA és augmentar la competitivitat a través de la modernització del sector i la potenciació d’aquelles activitats que aporten un major valor afegit. Es tracta d’accions com ara la inversió en noves plantes industrials i en noves tecnologies per a la producció, que fomenten la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I).

Els sol·licitants de PROFARMA (2013-2016) han de ser empreses del sector farmacèutic, ubicades a Espanya, que fabriquin o comercialitzin medicaments d’ús humà i que realitzin activitats d’R+D+i farmacèutica en el territori nacional.

El termini de presentacions de sol·licituds i documentació per a la convocatòria d’enguany és del 7 d’octubre al 2 de desembre del 2013; el de la convocatoria 2014, del 2 de juny fins el 18 de juliol del 2014; i finalment, el de les convocatòries 2015 i 2016, de l’1 d’abril a l’1 de juny, de l’any respectiu.

Per més informació podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Programa Emprendetur (2013)

En el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert les dues convocatòries del programa Emprendetur per a l’any 2013:

a) Emprendetur I+D+i: projectes i actuacions dirigides a donar suport i enfortir els processos d’R+D+I del sector turístic, a més d’impulsar el desenvolupament de productes innovadors que millorin la competitivitat, rendibilitat i internacionalització del sector. Pressupost màxim de la convocatòria: 50 milions d’euros en préstecs reemborsables.

b) Emprendetur Jóvenes Emprendedores: projectes i models de negoci d’àmbits de coneixement científic i tecnològic del sector turístic. Pressupost màxim de la convocatòria: 25 milions d’euros en préstecs reemborsables.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 d’agost de 2013. Per a més informació, consulteu el lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Subvenciones para el impulso de las redes de «business angels» (2013)

Ministerio IndustriaLa Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha obert la convocatòria del 2013 de les subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels». L’objectiu és facilitar a petites i mitjanes empreses el finançament de projectes innovadors, amb alt potencial de creixement i de generació de feina per millorar la competitivitat de l’economia espanyola. Els «business angels» són inversors privats de caràcter informal i que, a més a més, poden aportar experiència professional, xarxes de contactes, etc.

Els ajuts convocats pretenen subvencionar activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, creació d’estructura organitzativa i captació d’inversors per a projectes innovadors. La convocatòria presenta dues modalitats, amb 600.000 euros de pressupost màxim, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió: creació de xarxes (450.000 euros) i funcionament de xarxes (150.000 euros).

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del dia 29 de juny de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Convocatòria: Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (AEESD 2013)

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), en el marc de l’Agenda Digital para España i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), ha obert la convocatòria Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (AEESD 2013). Els objectius són desenvolupar l’economia digital, reduir costos de gestió en l’administració i millorar el servei al ciutadà, així com enfortir el sector TIC espanyol i impulsar l’R+D+I en les indústries del futur. La quantitat total màxima dels ajuts convocats és de 44,7 milions d’euros en subvencions i 422,4 milions en préstecs.

Els ajuts es destinaran prioritàriament a projectes d’R+D+I en els àmbits temàtics següents:
1. Indústries del futur
2. Ciberseguretat i confiança digital
3. Aplicacions i solucions TIC orientades a la millora de la competitivitat de la pime
4. Evolució de l’administració electrònica
5. Aplicacions de gestió mediambiental
6. Aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals

Els beneficiaris de la convocatòria podran ser empreses, organismes d’investigació i agrupacions o associacions empresarials. Els projectes es podran realitzar en la modalitat individual o la de cooperació. El termini de presentació de sol·licituds per a projectes individuals i coordinadors dels projectes de cooperació és del 24 de maig fins el 6 de juny del 2013. El termini per a les entitats participants en projectes de cooperació  és fins el 12 de juny del 2013.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria AEESD 2013 al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Convocatòria: Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (2013)

MINETUREl Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria 2013 de les Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). L’objectiu és el creixement i enfortiment dels clústers empresarials, en els quals hi ha més possibilitats per establir relacions, potenciar els fluxos de coneixement i assolir la massa crítica suficient per desenvolupar projectes d’innovació que millorin la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

El termini de presentació finalitza el 28 d’abril de 2013. La quantitat màxima destinada a finançar la convocatòria serà de 7.983.570 euros, si bé està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter