Ministerio de Cultura

Convocatòria: Proyectos arqueológicos en el exterior (2011)

El Ministerio de Cultura convoca les Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos arqueológicos en el exterior, per a l’any 2011. Els ajuts tenen l’objectiu de realitzar projectes d’investigació i d’intervenció arqueològica espanyola a l’exterior, i centraran la seva atenció en:

a) Projectes d’investigació i intervenció integral que es plantegin en el marc dels Convenios de Cooperación Cultural subscrits per l’Estat Espanyol amb altres països.

b) Projectes que afavoreixin l’accessibilitat, la sostenibilitat i que integrin actuacions de foment de la igualtat de gènere.

c) Projectes que siguin transversals i comuns a diverses comunitats autònomes.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 30 de juliol de 2011. Podeu accedir a les bases de la convocatòria i als formularis de sol·licitud, al lloc web del Ministerio.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter