Ministerio del Interior

Convocatòria: Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial (2017)

índexLa Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior ha obert la convocatòria de Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial per a l’any 2017.

La convocatòria subvenciona projectes anuals d’investigació en les àrees del Plan de Investigación (2017-2020) de la DGT. L’import global màxim de la convocatòria és de 723.000 euros i la quantitat màxima de subvenció per projecte és de 50.000 euros. La subvenció finança despeses de personal, aparells i equipament, subcontractació, material fungible, viatges, manutenció i altres despeses relacionades directament amb el projecte.

Els beneficiaris dels projectes podran ser universitats públiques i privades, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, centres de recerca i altres entitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en accions d’R+D+I.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de març del 2017 i s’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Convocatòria: Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial (2016)

índexLa Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior ha obert la convocatòria de Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial per a l’any 2016.

La convocatòria subvenciona projectes d’investigació en les àrees del Plan de Investigación (2013-2016) de la DGT. L’import global màxim de la convocatòria és d’1,4 milions d’euros i la quantitat màxima de subvenció per projecte serà de 50.000 euros. Els beneficiaris dels projectes podran ser universitats públiques i privades, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, centres de recerca i altres entitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en accions d’R+D+I.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de juny de 2016 i s’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Convocatòria: Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial (2015)

índexLa Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior ha obert la convocatòria de Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial per a l’any 2015.

La convocatòria subvenciona projectes d’investigació en les àrees del Plan de Investigación (2013-2016) de la DGT. L’import global màxim de la convocatòria és d’1,439 milions d’euros. Els beneficiaris dels projectes podran ser universitats públiques i privades, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, centres d’R+D+I i altres entitats públiques amb capacitat i activitat demostrada en accions d’R+D+I.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2015 i s’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Convocatòria: Subvenciones al desarrollo de actividades y proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial (2014)

índexLa Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior ha obert la convocatòria de Subvenciones destinadas al desarrollo de actividades y proyectos de investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial per a l’any 2014.

La convocatòria subvenciona projectes d’investigació (1,37 milions d’euros) i accions complementàries (150.000 euros) que contemplen les modalitats següents:
a) Realització d’activitats d’intercanvi de coneixements i difusió científica en matèria de trànsit, mobilitat i seguretat viària.
b) Activitats d’anàlisi i avaluació de la investigació en aquestes tres àrees.
c) Activitats per a la consolidació i coordinació de recursos, en particular les orientades a la formulació de projectes d’àmbit europeu.

Els beneficiaris dels projectes podran ser centres públics d’R+D+I, centres privats de recerca i desenvolupament universitaris i centres tecnològics. Per a la realització d’accions complementàries també hi podran participar fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzin activitats d’R+D+I.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 d’octubre de 2014 a les 15 hores i s’haurà de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio del Interior.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter