Mobilitat

Convocatòria: Beques per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials (2014)

L’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA), del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria de l’any 2014 de Beques per a la recerca sobre les autonomies polítiques territorials per a l’any 2014. L’objectiu és promoure l’estudi i la recerca sobre les autonomies polítiques territorials en els aspectes constitucional, polític, econòmic, social i administratiu, amb especial atenció al règim d’autonomia de Catalunya.

La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 190.000 euros. Enguany, la convocatòria s’obre per a quatre modalitats:
Modalitat 1. Beques per fer estades de recerca a l’estranger.
– Modalitat 2. Una beca d’equip per a la realització d’un treball de recerca.
– Modalitat 3. Beques per a la realització de treballs de recerca individuals.
– Modalitat 4. Beques per a professors i investigadors d’universitats i centres de recerca estrangers per fer estades de recerca a universitats catalanes.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació requerida es tancarà el 14 d’abril de 2014. La presentació es pot realitzar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya o bé presencialment al registre de l’IEA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’IEA.

Convocatòria: Programa TECNIOSPRING (2014)

TecniospringACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat les bases reguladores i ha obert la convocatòria per a l’any 2014 dels Ajuts als agents tecnològics de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO) per a la mobilitat de personal investigador vinculat a aquesta xarxa per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOSPRING). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és d’1,667 milions d’euros, i un 40% d’aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea (UE) a través de les Accions Marie Curie.

TECNIO és la marca creada per ACCIÓ per aglutinar els principals centres i agents de transferència tecnològica de Catalunya. L’objectiu dels ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la realització d’un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l’estranger + retorn: Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca.
b) Incorporació a un centre TECNIOEstada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que es pot obtenir al lloc web del programa TECNIOSPRING i el termini de presentació finalitzarà el 18 d’abril de 2014.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOSPRING.

Convocatòria: Beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of Colorado Boulder per realitzar estudis de màster o doctorat en l’àmbit de la bioenginyeria (BBC 2014)

Secretaria Universitats i RecercaLa Secretaria d’Universitats i Recerca ha publicat la convocatòria 2014 de les Beques Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la University of Colorado Boulder per realitzar estudis de màster o doctorat en l’àmbit de la bioenginyeria (BBC 2014). L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 129.000 dòlars EUA per al cofinançament de les beques de màster o doctorat, a més dels ajuts complementaris per desplaçament dels quals es farà càrrec íntegrament la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:
Modalitat A: 3 beques per realitzar estudis de màster o doctorat de primer any.
Modalitat B: 3 beques de renovació per realitzar estudis de màster o doctorat de segon any.

La beca cobreix les taxes acadèmiques, el 70% de l’assegurança mèdica i una assignació mensual de 2.000 dòlars EUA, a més d’un ajut complementari per desplaçament de 1.500 dòlars EUA. El becari s’ha de fer càrrec del 30% restant de l’assegurança mèdica. Les beques tindran una durada de dotze mesos ininterromputs per al curs acadèmic 2014-2015. És requisit indispensable per participar en aquesta convocatòria de beques estar admès al College of Engineering and Applied Science (CEAS) de la University of Colorado Boulder per cursar els estudis corresponents de màster o doctorat. La data de termini de les sol·licituds és el 7 d’abril de 2014.

Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Individual Fellowships (IF 2014)

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Individual Fellowships (IF 2014), que forma part de les Marie Curie Actions. L’objectiu de la convocatòria és augmentar el potencial creatiu i innovador dels investigadors amb experiència que volen diversificar les seves competències individuals, per tal d’adquirir habilitats multidisciplinàries o interdisciplinàries, a través de la formació avançada i de la mobilitat internacional i intersectorial. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 240,5 milions d’euros.

Aquesta convocatòria presenta dues modalitats de participació:
1. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF): Beques individuals per a treballar en la investigació en el context europeu.
2. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-GF): Beques individuals per a treballar en la investigació fora d’Europa.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza l’11 de setembre de 2014. Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Curie Actions.

ACCIÓ impulsa el programa de mobilitat per a investigadors TECNIOSPRING

ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa el programa de mobilitat per a investigadors TECNIOSPRING, inclòs en les Marie Curie Actions del 7th Framework Programme (FP7). L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar la mobilitat d’investigadors experimentats centrant-se en projectes de transferència de tecnologia. El programa atorgarà 56 ajuts en els pròxims 5 anys, amb un pressupost total de 7,8 milions d’euros, dels quals 3,1 procedeixen de la Unió Europea (UE).

En la primera convocatòria s’han concedit 16 ajuts per a investigadors que provenen d’Europa (63%) i d’Amèrica (37%). Els investigadors són contractats pels centres de la xarxa TECNIO per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència de tecnologia. Els projectes aprovats pertanyen als àmbits tecnològics següents: Materials; TIC; Energia i Mediambient; Biotecnologia; i Química.

Catalunya compta amb 45.000 investigadors que treballen a jornada completa en el sector públic i privat. Aquesta xifra representa l’1,76% del total de la població activa, una taxa superior a la mitjana europea que se situa en l’1,66%. En aquest sentit, TECNIOSPRING potencia la incorporació de talent científic en el sistema de recerca i innovació català i l’establiment d’aliances internacionals estratègiques.

Per informar-vos en detall de les convocatòries, podeu consultar el lloc web de TECNIOSPRING.

Convocatòria: Beques de ”la Caixa” per a estudis de postgrau en universitats espanyoles i estrangeres (2014)

Obra Social "La Caixa"L’Obra Social ”la Caixa” ha convocat 145 beques per cursar estudis de postgrau a Espanya, Europa, l’Amèrica del Nord i la zona Àsia-Pacífic. El propòsit d’aquestes beques és fomentar la mobilitat i facilitar al beneficiari una subvenció suficient per accedir als millors centres d’ensenyament nacionals i internacionals.

1) Beques per a estudis de doctorat en universitats espanyoles
Places: 25 beques. Termini de sol·licitud: 24/02/2014.

2) Beques per a estudis de postgrau en universitats europees
Places: 65 beques. Termini de sol·licitud: 24/02/2014.

3) Beques per a estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord
Places: 48 beques. Termini de sol·licitud: 28/04/2014.

4) Beques per a estudis de postgrau a la zona Àsia-Pacífic
Places: 7 beques. Termini de sol·licitud: 28/03/2014

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Obra Social ”la Caixa”.

Informe «European Research Area: Facts and Figures (2013)»: Cap un espai europeu per al coneixement?

ERA 2013Des de l’any 2000, la Comissió Europea (CE) ha impulsat la creació d’un Espai Europeu de Recerca (European Research Area, ERA), amb l’objectiu d’establir un marc general d’investigació, en el qual s’integrin les polítiques i iniciatives d’R+D+I d’àmbit estatal i comunitari. Aquest espai ha de permetre que els investigadors, els coneixements i les tecnologies circulin lliurement a la Unió Europea (UE).

Ara s’ha presentat l’informe «European Research Area: Facts and Figures (2013)», el primer resultat del mecanisme de seguiment global i estatal de les 5 prioritats de l’ERA:
– Sistemes nacionals més efectius
– Cooperació transnacional i competitivitat
– Mercat de treball lliure per als investigadors
– Igualtat de gènere
– Circulació del coneixement.

L’optimització i coordinació dels sistemes de recerca d’Europa és fonamental per mantenir la competitivitat empresarial i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Així, l’«European Research Area: Facts and Figures (2013)» ofereix una anàlisi detallada de la situació dels 28 estats membres i d’alguns dels 13 associats, a partir de les 5 prioritats comentades i de les mesures impulsades per cada govern.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERA.

Convocatòria: Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves (2013)

El Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) ha obert la convocatòria Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D españoles y extranjeros (2013) dins del Subprograma Estatal de Movilidad. L’objectiu és finançar estades científiques en altres centres d’R+D o empreses, públics o privats, per a millorar la formació i el desenvolupament de la tesis doctoral. El pressupost total és de 7 milions d’euros.

Les estades tindran una durada mínima de dos mesos i màxima de quatre mesos, i es desenvoluparan en un únic període. El termini de presentació de sol·licituds pels investigadors és el 24 de setembre de 2013 i pels centres, el 30 de setembre de 2013.

Podeu ampliar la informació sobre aquesta convocatòria al lloc web del MINECO.

Convocatòria: Beques i ajuts postdoctorals en el marc del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR 2013)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria de Beques i ajuts en el marc del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR 2013). L’objectiu és reforçar el sistema d’R+D per atraure talent i facilitar la inserció del personal investigador postdoctoral qualificat al sistema de ciència i tecnologia català. Enguany es potencia especialment la contractació de personal investigador en el sector públic que hagi dut a terme una estada postdoctoral a l’estranger.

La convocatòria presenta dues modalitats:
Modalitat A: 25 beques per a estades de recerca postdoctorals de dos anys de durada fora de l’Estat espanyol.
Modalitat B: 60 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya per a la contractació de personal investigador doctor al sistema de ciència i tecnologia català.

Aquesta convocatòria té un import màxim de de 7,3 milions d’euros (M€), que es reparteix entre la Direcció General de Recerca (DGR) amb 5,3 M€, i la Unió Europea (UE), amb 1,9 M€. El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre de 2013 i s’han de presentar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per més informació podeu consultar el lloc web de l’AGAUR així com l’entrada publicada l’1 de febrer de 2012 al Blog de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).

Convocatòria: Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus per a l’any 2013 (CTP-DGR)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a accions de cooperació en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2013. La CTP es va crear l’any 1983 i té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament del massís pirinenc, per a abordar-ne les problemàtiques, buscar solucions conjuntes davant apostes identificades i preservar-ne la riquesa. Per això, s’implica en accions compartides d’abast transfronterer.

La convocatòria presenta dues modalitats:
1. Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP):
Objectiu: atorgar ajuts per a finançar les despeses d’estada i viatge d’investigadors catalans predoctorals i postdoctorals a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca.
Import global màxim: 100.000 euros.

2. Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP):
Objectiu: atorgar ajuts per a finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La finalitat de la xarxa és la consolidació de la col·laboració cientificotècnica per preparar el desenvolupament de projectes de recerca en comú i la presentació/obtenció de projectes de recerca europeus.
Import global màxim: 6.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 juliol de 2013. Les sol·licituds s’han d’omplir per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter