MSTI

L’OECD confirma la recuperació de la despesa en R+D

OECDL’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha fet pública la darrera actualització de la base de dades Main Science and Technology Indicators (MSTI), la qual proporciona un conjunt d’indicadors sobre el nivell i l’estructura dels esforços en R+D dels estats membres. Les darreres estimacions de l’OECD per a l’any 2012 confirmen la recuperació internacional del creixement en la despesa interna en R+D, que va augmentar un 2,7% en termes reals respecte al 2011, fins a situar-se per sobre dels nivells previs a la crisi econòmica.

El creixement de l’any 2012 ha estat impulsat per una forta recuperació en la inversió en R+D de les empreses (3,5%) (Gràfic 1). Per la seva banda, els pressupostos públics en R+D s’han mantingut estables o han baixat en la majoria de països. Val a dir que, a més de proporcionar finançament directe a l’R+D a través de subvencions i contractes, molts països de l’OECD també ofereixen incentius fiscals per atreure inversions en R+D. En aquest sentit, l’OECD també fa un seguiment que publica a través de la pàgina web Measuring R+D Tax Incentives.

Gràfic 1.
Gràfic 1 (OECD)

Per grans àrees geogràfiques, l’OECD confirma l’expansió accelerada de la Xina i de Corea del Sud, a més del renovat impuls dels Estats Units d’Amèrica. Pel que fa a la Unió Europea (UE), el creixement de la despesa en R+D ha continuat sent modest (un 0,6% en termes reals) el 2012. El comportament dels diferents països europeus és molt heterogeni. L’any 2012, França (0,6%) i Alemanya (1,6%) van experimentar un creixement real de les despeses en R+D, mentre que el percentatge en el Regne Unit es va reduir en un 3,1%. Els països de l’Europa Central i de l’Est van continuar augmentant la seva despesa en R+D, mentre Portugal i Espanya es trobaven encara per sota dels nivells anteriors a la crisi, amb retallades pressupostàries considerables.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades MSTI, així com altres entrades sobre l’OECD publicades en aquest blog.

L’OECD observa una modesta recuperació de la despesa interna en R+D

OECDLes darreres estimacions de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sobre la despesa interna total en R+D indiquen que la modesta recuperació iniciada l’any 2010 continuà el 2011, després de la caiguda rècord del 4,5 % de 2009. Així, la despesa en R+D va créixer un 1,3 % l’any 2010, impulsada sobretot pels sectors de l’educació superior i de les administracions públiques, mentre que l’R+D empresarial només va augmentar un 0,5 %. Les dades de l’any 2011 encara no estan completes però les estimacions preliminars mostren un taxa global de creixement del 1,8 %.

Per sectors, l’any 2011 l’OECD constata un creixement sostingut de l’educació superior, una desacceleració de la despesa governamental i una recuperació gradual de les empreses. Per grans àrees geogràfiques, la UE27 va créixer un 2,7 %, impulsada sobretot pel sector empresarial (3,5 %). D’altra banda, l’R+D nord-americana va disminuir un 0,5 %, si bé es va frenar la caiguda de la despesa empresarial en R+D (-2,5 % l’any 2010, -0,4 % l’any 2011).

La font d’informació de l’OECD és la base de dades Main Science and Technology Indicators (MSTI), que reflecteix el nivell i l’estructura dels esforços en ciència i tecnologia a partir de l’any 1981. Pel que fa l’abast geogràfic, conté les dades dels membres de l’OECD, a més de la Xina, Argentina, Romania, Rússia, Singapur, Sudàfrica i Taiwan. El conjunt d’indicadors de MSTI inclouen els recursos dedicats a R+D, les patents, la balança de pagaments tecnològics i el comerç internacional en indústries intensives en R+D.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades MSTI, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest bloc.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter