Normes UNE

TERMCAT tradueix al català dues normes UNE per a la gestió de l’R+D+I

El centre de terminologia de la llengua catalana TERMCAT ha publicat en català les normes UNE 166001 Gestió de l’R+D+I: Requisits d’un projecte d’R+D+I i UNE 166002 Gestió de l’R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l’R+D+I. Des de l’any 2005 el centre col·labora amb l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE.

La norma UNE 166001 descriu els requisits que es consideren rellevants per a ser inclosos en un projecte d’R+D+I. D’altra banda, la UNE 166002 estableix el sistema de gestió de la cartera de projectes d’R+D+I que poden elaborar-se a partir d’aquesta norma. Aquestes normes es complementen amb la UNE 166000 Gestió de l’R+D+I: Termes i definicions de les activitats d’R+D+I, disponible també en català.

El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d’AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001, i s’adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció.

Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al lloc web del TERMCAT. Per a l’adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a l’AENOR o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter