NSF

STAR METRICS, una iniciativa nord-americana per mesurar l’impacte del finançament públic en la recerca científica

Star MetricsSTAR METRICS (Science and Technology for America’s Reinvestment: Measuring the Effect of Research on Innovation, Competitiveness and Science) és un projecte liderat per 3 organismes nord-americans: National Institutes of Health (NSI), National Science Foundation (NSF) i White House Office of Science and Technology Policy (OSTP). Es tracta d’una associació entre ens públics i institucions científiques amb la finalitat de documentar els resultats de les inversions públiques en recerca científica. D’aquesta forma es pot consultar un dipòsit de dades generals i objectives per respondre ràpidament a les preguntes plantejades pels poders executiu i legislatiu. A l’apartat News hi consten les oficines i agències federals implicades, les fonts d’informació del projecte i altres iniciatives internacionals similars.

Les institucions associades a STAR METRICS hi poden participar a partir de 2 nivells diferents:
Nivell I: Mesurament estandarditzat sobre l’impacte de la inversió en ciència en l’ocupació.
Nivell II: Mesurament de l’impacte de la inversió científica pública en el coneixement científic (publicacions i citacions), en millores socials (salut, medi ambient, etc.), en recursos humans (mobilitat d’estudiants, ocupació, etc.) i creixement econòmic (patents i creació d’empreses).

Segons un estudi recent realitzat amb dades STAR METRICS i publicat a la revista Science, la investigació científica té un impacte econòmic immediat. Realitzat a partir de les dades de 9 universitats, l’estudi demostra com la investigació, un component clau de l’economia dels Estats Units d’Amèrica, està retornant la inversió a través d’un enorme valor públic i amb l’impacte directe sobre l’ocupació, el comerç i les empreses.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de STAR METRICS.

Estadístiques de la National Science Foundation (NSF)

NSFL’agència nord-americana National Science Foundation (NSF) ofereix al seu lloc web una secció de dades estadístiques d’R+D dins l’àmbit de la ciència i l’enginyeria amb l’objectiu de proporcionar  informació objectiva, útil i de lliure accés.

El National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) és l’organisme de la NSF encarregat de compilar, analitzar i difondre aquestes dades i d’elaborar al voltant de 30 informes anuals, entre els quals trobem els Science and Engineering Indicators (SEI). Les dades consultables ofereixen informació sobre el finançament i la despesa, els recursos humans, la producció científica i el sistema educatiu en ciència i enginyeria, majoritàriament dins l’àmbit geogràfic dels Estats Units d’America, però també s’inclouen informes amb dades d’altres nacions i de tipus comparatiu.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la NSF.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter