OAPN

Convocatòria: Proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales (2015)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), ha obert la convocatòria de Proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales (2015). L’objectiu fonamental és promoure un millor coneixement científic de la Red de Parques Nacionales, per tal de contribuir a la conservació i protecció ambiental d’aquesta xarxa de parcs. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 619.047 euros.

Els projectes presentats tindran una durada de 3 anys i podran ser individuals o coordinats. Les línies de recerca prioritàries són les següents:
1. Desenvolupament de metodologies que permetin l’avaluació de l’estat de conservació al llarg del temps.
2. Resposta davant de canvis de distribució d’hàbitats i espècies indicadores, espècies invasores i la seva dinàmica, patògens i vectors de malalties emergents per a l’adquisició de nous coneixements com a base per a una gestió adaptativa.
3. Tècniques i mètodes de recuperació d’espècies i hàbitats rellevants.
4. Seguiment i avaluació d’espècies, hàbitats i xarxes d’interaccions ecològiques.
5. Impacte social i econòmic en el seu entorn. Sinergies entre els usos tradicionals compatibles i la conservació dels valors naturals. Serveis ambientals aportats i la seva avaluació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de juny de 2015, i es podrà realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 2015 al lloc web de l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

Convocatòria: Proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales (2014)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), ha obert la convocatòria de Proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales (2014). L’objectiu fonamental és promoure un millor coneixement científic en matèries relacionades amb la Red de Parques Nacionales, per tal de contribuir a la conservació i protecció ambiental d’aquesta xarxa de parcs. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 626.855 euros.

Els projectes tindran una durada de 3 anys i podran ser individuals o coordinats. Les línies de recerca prioritàries són les següents:
1. Impacte dels parcs nacionals en la seva àrea d’influència socioeconòmica. Sinergies entre els usos compatibles i la conservació dels valors naturals i els serveis ambientals aportats.
2. Pertorbacions en els medis costaner i oceànic, incloses les espècies invasores. Seguiment remot d’indicadors ambientals en el medi marí.
3. Efecte de pertorbacions greus en els sistemes naturals macaronèsics: incendis, vulcanisme, sismes, prospeccions sísmiques, herbivoria, espècies invasores. Seguiment, mesures pal·liatives i de restauració.
4. Millora del coneixement científic en parcs nacionals de declaració recent (2004-2014).

La presentació de sol·licituds finalitzarà el 9 de maig de 2014, i es podrà realitzar a través de la seu electrònica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 2014 al lloc web de l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

Convocatòria: Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales (2013)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mitjançant l’Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), ha convocat la concessió d’ajuts 2013 per a la realització de projectes d’investigació científica en la Red de Parques Nacionales. L’objectiu fonamental és promoure un millor coneixement científic en matèries relacionades amb la Red de Parques Nacionales. Els projectes tindran una duració de tres anys i es podran realitzar en un o diversos parcs nacionals que formen la xarxa. El pressupost total és de 506.876 euros.

La convocatòria va dirigida a organismes públics d’investigació. En concret, les subvencions es destinaran a projectes relacionats amb les línies de recerca següents:

– Mètodes i eines d’avaluació, diagnòstic i seguiment a llarg termini d’espècies, comunitats i processos en la Red de Parques Nacionales.

– Mètodes i eines d’avaluació, diagnòstic i seguiment de la gestió així com de l’àmbit social, demogràfic, educatiu i cultural de la xarxa de parcs i les seves àrees d’influència socioeconòmica.

Es tracta d’una convocatòria competitiva del Plan estatal de I+D+i. Fins ara, s’han finançat 182 projectes d’investigació que es centren en àmbits com la biologia d’espècies endèmiques, amenaçades o indicadores; el canvi global i la predicció dels seus efectes sobre la biodiversitat, els recursos naturals i els processos ecològics; la contaminació física i química; els mètodes i eines per al seguiment d’espècies i processos; i finalment, aspectes relacionats amb el medi social, demogràfic i cultural.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 22 de maig de 2013 a través de la seu electrònica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Les bases dels ajuts, formularis i instruccions estan disponibles al lloc web del Ministerio i de l’OAPN.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter