OCLC

Nous reptes de la biblioteca per donar suport a la recerca

A Slice of Research Life: Information Support for Research in the United States” és un dels últims informes publicats per l’Online Computer Library Center (OCLC), entitat que promou l’accés a la informació mundial, en què es vol detectar les necessitats informatives dels investigadors, per tal de proveir-los de les eines i serveis necessaris. La qüestió per la qual reclamen major ajuda és, bàsicament, el suport en les dades i la seva gestió. L’objectiu essencial de l’estudi és restablir els lligams entre la biblioteca universitària i l’activitat de recerca.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter