OCRI

L’esforç de finançament de l’R+D+I per part de la Generalitat de Catalunya (1997-2009)

Generalitat de Catalunya

Durant el període que va des del 1997 fins al 2009, la Generalitat de Catalunya ha quadruplicat el finançament d’activitats d’R+D+I, passant de 244,65 milions d’euros (M€) a 954,16 M€ (834 M€ corresponen a R+D, quantitat que suposa un 25,4% de la despesa interna total de Catalunya en aquestes iniciatives, durant l’any 2009). Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe estadístic on es pot consultar en detall el finançament executat per la Generalitat des de l’any 1997; cal tenir en compte els canvis produïts en el nom i les atribucions dels diferents departaments.

Continua llegint

Anàlisi comparativa de la producció científica catalana

S’ha publicat l’informe “Anàlisi comparativa internacional de la producció científica dels agents de recerca de Catalunya: una visió de sistema” elaborat per l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació (OCRI) del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. L’informe presenta, en un primer apartat, una anàlisi de la situació del sistema d’R+D+I català i les seves institucions en el context internacional. La segona part de l’informe consta d’una anàlisi comparativa en referència a d’altres països del nostre context (Espanya, França, Alemanya, Regne Unit, Irlanda, Holanda, Bèlgica i Països Nòrdics).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter